יום ב' דראש-השנה ה'תשכ"ג 3
שיחת יום ב' דראש השנה, ה'תשכ"ג 14
ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א לאנשי כפר-חב"ד, אור... 18
ש"פ האזינו, שבת תשובה ה'תשכ"ג 19
שיחת ש"פ האזינו, שבת תשובה, ה'תשכ"ג 30
ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א ערב יום הכיפורים,... 43
ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו ערב... 44
ר"ד בעת סעודת מוצאי יום הכיפורים, ה'תשכ"ג 44א
יום ב' דחג הסוכות ה'תשכ"ג 45
שיחת יום ב' דחג הסוכות, ה'תשכ"ג 55
שיחת אור ליום ב' דחול המועד סוכות, ח"י... 68
שיחת ליל שמחת תורה (קודם הקפות), ה'תשכ"ג 121
ר"ד שמחת תורה (לפנות בוקר), ה'תשכ"ג 145
יום שמחת תורה ה'תשכ"ג 147
שיחת יום שמחת תורה, ה'תשכ"ג 157
שיחת יום ה', ד' מרחשון, ה'תשכ"ג 196
ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשכ"ג 200
שיחת ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשכ"ג 206
ש"פ וישלח, ח"י כסלו, ה'תשכ"ג 221
שיחת ש"פ וישלח, ח"י כסלו, ה'תשכ"ג 231
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 239
י"ט כסלו, ה'תשכ"ג 240
שיחת י"ט כסלו, ה'תשכ"ג 249
ש"פ וישב, נר הראשון ושבת חנוכה, מבה"ח טבת,... 306
שיחת ש"פ וישב, נר הראשון ושבת חנוכה, מבה"ח... 311
ש"פ מקץ, זאת חנוכה, ה'תשכ"ג 325
שיחת ש"פ מקץ, זאת חנוכה, ה'תשכ"ג 330