נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 3
שיחת ש"פ שמות, כ"ג טבת, מבה"ח שבט, ה'תשכ"ג 4
מוצאי ש"פ שמות, כ"ג אור לכ"ד טבת, ה'תשכ"ג 13
שיחת מוצאי ש"פ שמות, כ"ג אור לכ"ד טבת,... 15
יום א', כ"ד טבת, ה'תשכ"ג 33
יום א' פ' וארא, כ"ד טבת, ה'תשכ"ג 34
שיחת יום א' פ' וארא, כ"ד טבת, ה'תשכ"ג 36
ש"פ וארא, ראש-חודש שבט, ה'תשכ"ג 58
שיחת ש"פ וארא, ראש-חודש שבט, ה'תשכ"ג 60
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 82
יו"ד שבט, ה'תשכ"ג 83
יו"ד שבט (מאמר ב), ה'תשכ"ג 97
שיחת יום ב' פ' בשלח, יו"ד שבט, ה'תשכ"ג 102
ר"ד לצעירי תלמידי תו"ת מאָנטרעאַל שיחיו,... 147
ש"פ בשלח, ט"ו בשבט, ה'תשכ"ג 149
שיחת ש"פ בשלח, ט"ו בשבט, ה'תשכ"ג 154
ש"פ משפטים, פרשת שקלים, מבה"ח וער"ח אדר,... 164
שיחת ש"פ משפטים, פ' שקלים, מבה"ח וער"ח אדר,... 174
ר"ד יום א', אדר"ח אדר, ה'תשכ"ג 188
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 189
פורים, ה'תשכ"ג 190
שיחת חג הפורים, ה'תשכ"ג 202
שיחת ש"פ ויקהל-פקודי, פרשת החודש, מבה"ח... 251
ועש"ק פ' צו, י"א ניסן, ה'תשכ"ג 260
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 261
ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להת' שיחיו, בעת... 262
ליל ב' דחג הפסח, ה'תשכ"ג 263
שיחת ליל ב' דחג הפסח, ה'תשכ"ג 270
אחרון של פסח, ה'תשכ"ג 290
שיחת אחרון של פסח, ה'תשכ"ג 300
שיחת ש"פ שמיני, מבה"ח אייר, ה'תשכ"ג 336
שיחת ש"פ בהר-בחוקותי, מבה"ח סיון, ה'תשכ"ג 355
שיחת יום א' פ' במדבר, כ"ה אייר, ה'תשכ"ג 367
ר"ד יום ג', כ"ז אייר, התשכ"ג 372