נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 3
ערב חג השבועות, ה'תשכ"ג 4
ליל א' דחג השבועות (לפנות-בוקר), ה'תשכ"ג 6
חג השבועות, ה'תשכ"ג 9
יום ב' דחג השבועות, ה'תשכ"ג 11
שיחת יום ב' דחג השבועות, ה'תשכ"ג 22
שיחת ש"פ נשא, ט' סיון, ה'תשכ"ג 50
ש"פ שלח, מבה"ח תמוז, ה'תשכ"ג 66
שיחת ש"פ שלח, מבה"ח תמוז ה'תשכ"ג 73
שיחת יום א' פ' קרח, כ"ד סיון, ה'תשכ"ג 89
שיחת יום ג' פ' קרח, כ"ו סיון, ה'תשכ"ג 91
שיחת יום ג' פ' קרח, כ"ו סיון, ה'תשכ"ג 94
שיחת יום ג' פ' חוקת, ג' תמוז, ה'תשכ"ג 97
שיחת ש"פ חוקת, ז' תמוז, ה'תשכ"ג 102
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 109
י"ב תמוז, ה'תשכ"ג 110
שיחת יום ה' פ' בלק, י"ב תמוז, ה'תשכ"ג 121
שיחת ש"פ בלק, י"ד תמוז, ה'תשכ"ג 165
שיחת ש"פ מטות-מסעי, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשכ"ג 175
ש"פ עקב, כ"ף מנחם-אב (מאמר א) ה'תשכ"ג 181
ש"פ עקב, כ"ף מנחם-אב (מאמר ב) ה'תשכ"ג 186
שיחת ש"פ עקב, כ"ף מנחם-אב, ה'תשכ"ג 192
ש"פ ראה, מבה"ח אלול, ה'תשכ"ג 209
שיחת ש"פ ראה, מבה"ח אלול, ה'תשכ"ג 215
ש"פ כי תבוא, ח"י אלול, ה'תשכ"ג 228
שיחת ש"פ כי תבוא, ח"י אלול, ה'תשכ"ג 232
שיחת ש"פ נצבים-וילך, כ"ה אלול, ה'תשכ"ג 243
שיחת יום ב', כ"ז אלול, ה'תשכ"ג 256
ערב ראש השנה, ה'תשכ"ד 259
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 260