יום ב' דראש השנה, ה'תשכ"ד 3
שיחת יום ב' דראש-השנה, ה'תשכ"ד 11
ש"פ האזינו, שבת תשובה, ה'תשכ"ד 14
שיחת ש"פ האזינו, שבת תשובה, ה'תשכ"ד 23
ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א ערב יום הכיפורים,... 34
ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו ערב... 35
מוצאי יום הכיפורים, ה'תשכ"ד 36
יום ב' דחג הסוכות, ה'תשכ"ד 41
שיחת יום ב' דחג הסוכות, ה'תשכ"ד 47
שיחת שבת חול-המועד סוכות ה'תשכ"ד 53
אור ליום ג' דחול המועד סוכות, י"ט תשרי,... 62
שיחת אור ליום ג' דחול המועד סוכות, י"ט... 67
שיחת ליל שמחת תורה (קודם הקפות), ה'תשכ"ד 109
יום שמחת תורה, ה'תשכ"ד 118
שיחת יום שמחת תורה, ה'תשכ"ד 123
שיחת ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשכ"ד 135
ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון (התוועדות ב),... 142
שיחת ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשכ"ד 148
ש"פ נח, ב' דר"ח מרחשון, ה'תשכ"ד 195
שיחת ש"פ נח, ב' דר"ח מרחשון, ה'תשכ"ד 197
שיחת יום ה' פ' לך לך, ו' מרחשון, ה'תשכ"ד 217
ש"פ תולדות, מבה"ח וער"ח כסלו, ה'תשכ"ד 222
שיחת ש"פ תולדות, מבה"ח וער"ח כסלו, ה'תשכ"ד 229
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 233
י"ט כסלו, ה'תשכ"ד 234
שיחת יום ה' פ' וישב, י"ט כסלו, ה'תשכ"ד 249
ש"פ וישב, כ"א כסלו, ה'תשכ"ד 293
שיחת ש"פ וישב, כ"א כסלו, ה'תשכ"ד 300
ש"פ מקץ, שבת חנוכה, ה'תשכ"ד 314
שיחת ש"פ מקץ, שבת חנוכה, מבה"ח טבת, ה'תשכ"ד 321
שיחה להתלמידים השלוחים שיחיו הנוסעים לאה"ק... 338
ש"פ וארא, מבה"ח שבט, ה'תשכ"ד 339
שיחת ש"פ וארא, מבה"ח שבט, ה'תשכ"ד 346
שיחת יום ה' פ' בא, ב' שבט, ה'תשכ"ד 354