נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 3
שיחת ש"פ במדבר, ערב חג השבועות, ה'תשכ"ד 4
ליל א' דחג השבועות (לפנות בוקר), ה'תשכ"ד 21
יום ב' דחג השבועות, ה'תשכ"ד 25
שיחת יום ב' דחג השבועות, ה'תשכ"ד 36
ש"פ נשא, י"ב סיון, ה'תשכ"ד 86
שיחת ש"פ נשא, י"ב סיון, ה'תשכ"ד 91
ש"פ בהעלותך, י"ט סיון, ה'תשכ"ד 104
שיחת ש"פ בהעלותך, י"ט סיון, ה'תשכ"ד 108
ש"פ שלח, מבה"ח תמוז, ה'תשכ"ד 123
שיחת ש"פ שלח, מבה"ח תמוז, ה'תשכ"ד 132
שיחת יום א' פ' קרח, כ"ז סיון, ה'תשכ"ד 146
ר"ד יום א' פ' קרח, כ"ז סיון, ה'תשכ"ד 152א
שיחת יום ה' פ' קרח, ב' דר"ח תמוז, ה'תשכ"ד 153
שיחת יום ה' פ' קרח, ב' דר"ח תמוז, ה'תשכ"ד 156
ש"פ קרח, ג' תמוז (מאמר א), ה'תשכ"ד 159
ש"פ קרח, ג' תמוז (מאמר ב), ה'תשכ"ד 165
שיחת ש"פ קרח, ג' תמוז, ה'תשכ"ד 173
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 187
י"ב תמוז, ה'תשכ"ד 188
שיחת יום ב' פ' בלק, י"ב תמוז, ה'תשכ"ד 197
שיחת ש"פ בלק, י"ז תמוז (נדחה), ה'תשכ"ד 251
שיחת ש"פ פינחס, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשכ"ד 276
ש"פ דברים, תשעה-באב נדחה, ה'תשכ"ד 282
שיחת יום ד' פ' עקב, כ"ף מנחם-אב, ה'תשכ"ד 292
שיחת ש"פ עקב, מבה"ח אלול, ה'תשכ"ד 331
שיחת ש"פ תצא, י"ד אלול, ה'תשכ"ד 339
שיחת ש"פ תבוא, כ"א אלול, ה'תשכ"ד 344
שיחת יום ג' פ' נצבים, כ"ד אלול, ה'תשכ"ד 348
שיחת ש"פ נצבים, כ"ח אלול, ה'תשכ"ד 350
ערב ראש השנה, ה'תשכ"ה 363
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 364