יום ב' דראש השנה, ה'תשכ"ה 3
שיחת יום ב' דראש השנה, ה'תשכ"ה 14
ש"פ וילך, שבת שובה, וא"ו תשרי, ה'תשכ"ה 21
שיחת ש"פ וילך, שבת שובה, וא"ו תשרי*,... 30
ר"ד* ז-ט** תשרי, ה'תשכ"ה 43
ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו ערב... 51
ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א ערב יום הכיפורים... 52
ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א לאנשי כפר-חב"ד,... 53
ש"פ האזינו, י"ג תשרי, ה'תשכ"ה 54
שיחת ש"פ האזינו, י"ג תשרי*, ה'תשכ"ה 58
יום ב' דחג הסוכות, ה'תשכ"ה 72
שיחת יום ב' דחג הסוכות, ה'תשכ"ה 83
ר"ד ועש"ק, ג' דחול-המועד סוכות, ה'תשכ"ה 94
שיחת* שבת חול המועד סוכות, ה'תשכ"ה 95
שיחת ליל שמחת תורה (קודם הקפות), ה'תשכ"ה 96
יום שמחת תורה, ה'תשכ"ה 100
שיחת יום שמחת תורה, ה'תשכ"ה 111
ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון (מאמר א), ה'תשכ"ה 162
ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון (מאמר ב), ה'תשכ"ה 171
שיחת ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשכ"ה 176
ש"פ נח, ד' מרחשון, ה'תשכ"ה* 187
שיחת* ש"פ נח, ד' מרחשון, ה'תשכ"ה 192
ש"פ לך לך, י"א מרחשון, ה'תשכ"ה 209
שיחת* ש"פ לך לך, י"א מרחשון, ה'תשכ"ה 213
ש"פ וירא, ח"י מרחשון, ה'תשכ"ה* 231
שיחת* ש"פ וירא, י"ח מרחשון, ה'תשכ"ה 236
ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשכ"ה* 258
שיחת* ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשכ"ה 263
ש"פ תולדות, ב' כסלו, ה'תשכ"ה* 280
שיחת* ש"פ תולדות, ב' כסלו, ה'תשכ"ה 283
ש"פ ויצא, ט' כסלו, ה'תשכ"ה* 302
שיחת* ש"פ ויצא, ט' כסלו, ה'תשכ"ה 310
ש"פ וישלח, ט"ז כסלו, ה'תשכ"ה* 324
שיחת* ש"פ וישלח, ט"ז כסלו, ה'תשכ"ה 328