נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 3
י"ט כסלו, ה'תשכ"ה 4
שיחת יום ג' פ' וישב, י"ט כסלו, ה'תשכ"ה 10
ש"פ וישב, כ"ג כסלו, מבה"ח טבת, ה'תשכ"ה 46
שיחת ש"פ וישב, כ"ג כסלו, מבה"ח טבת, ה'תשכ"ה 50
שיחת ש"פ מקץ, שבת חנוכה, ה'תשכ"ה 68
ש"פ ויגש, ז' טבת, ה'תשכ"ה* 78
שיחת ש"פ ויגש, ז' טבת, ה'תשכ"ה 88
ש"פ ויחי, י"ד טבת, ה'תשכ"ה 92
שיחת ש"פ ויחי, י"ד טבת, ה'תשכ"ה 97
ש"פ שמות, כ"א טבת, ה'תשכ"ה 102
שיחת ש"פ שמות, כ"א טבת, ה'תשכ"ה 107
ש"פ וארא, כ"ח טבת, מבה"ח שבט, ה'תשכ"ה 121
שיחת ש"פ וארא, כ"ח טבת, מבה"ח שבט, ה'תשכ"ה 128
ש"פ בא, ו' שבט, ה'תשכ"ה 134
שיחת ש"פ בא, ו' שבט, ה'תשכ"ה 135
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 143
יו"ד שבט, ה'תשכ"ה 144
שיחת יום ד' פ' בשלח, יו"ד שבט, ה'תשכ"ה 155
ש"פ בשלח, י"ג שבט, ה'תשכ"ה 177
שיחת ש"פ בשלח, י"ג שבט, ה'תשכ"ה 180
"הדרן" על מסכת מכות 186
השלמות ל"הדרן" 231
ש"פ יתרו, כ"ף שבט, ה'תשכ"ה 238
שיחת ש"פ יתרו, כ"ף שבט, ה'תשכ"ה 243
ש"פ משפטים, מבה"ח אדר-ראשון, ה'תשכ"ה* 250
שיחת ש"פ משפטים, מבה"ח אדר-ראשון, ה'תשכ"ה 256
ש"פ תרומה, ד' אדר-ראשון, ה'תשכ"ה 264
שיחת ש"פ תרומה, ד' אדר-ראשון, ה'תשכ"ה 269
ש"פ תצוה, י"א אדר-ראשון, ה'תשכ"ה 273
שיחת ש"פ תצוה, י"א אדר-ראשון, ה'תשכ"ה 280
שיחת ש"פ תשא, י"ח אדר-ראשון, ה'תשכ"ה 282
ש"פ ויקהל, פ' שקלים, מבה"ח אדר-שני, ה'תשכ"ה 299
ש"פ ויקהל, פ' שקלים, מבה"ח אדר-שני, ה'תשכ"ה 303
ש"פ פקודי, ב' אדר-שני, ה'תשכ"ה 311
שיחת ש"פ פקודי, ב' אדר-שני, ה'תשכ"ה 315
ש"פ ויקרא, פ' זכור, ט' אדר-שני, ה'תשכ"ה 317
שיחת ש"פ ויקרא, פרשת זכור, ט' אדר-שני,... 324