ש"פ נשא, י"ב סיון, ה'תשכ"ה 3
שיחת ש"פ נשא, י"ב סיון, ה'תשכ"ה 6
שיחת ש"פ בהעלותך, י"ט סיון, ה'תשכ"ה 15
שיחת* יום א' פ' שלח, כ"ף סיון, ה'תשכ"ה 20
ש"פ שלח, מבה"ח תמוז, ה'תשכ"ה 27
שיחת ש"פ שלח, מבה"ח תמוז, ה'תשכ"ה 31
ש"פ קרח, ג' תמוז, ה'תשכ"ה 35
שיחת ש"פ קרח, ג' תמוז, ה'תשכ"ה 38
ש"פ חוקת, יו"ד תמוז, ה'תשכ"ה 46
שיחת ש"פ חוקת, יו"ד תמוז, ה'תשכ"ה 54
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 57
יום ב' פ' בלק, י"ב תמוז, ה'תשכ"ה 58
שיחת יום ב' פ' בלק, י"ב תמוז, ה'תשכ"ה 70
ש"פ בלק, י"ז תמוז (נדחה), ה'תשכ"ה 109
שיחת ש"פ בלק, י"ז תמוז (נדחה), ה'תשכ"ה 115
ש"פ פינחס, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשכ"ה 123
שיחת ש"פ פינחס, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשכ"ה 126
ש"פ מטות-מסעי, ב' מנחם-אב, ה'תשכ"ה* 129
שיחת ש"פ מטות-מסעי, ב' מנחם-אב, ה'תשכ"ה 132
*. יום ג' פ' דברים, ה' מנחם-אב**, ה'תשכ"ה 146
שיחת יום ג' פ' דברים, ה' מנחם-אב, ה'תשכ"ה 151
ש"פ דברים, תשעה באב (נדחה), ה'תשכ"ה 159
שיחת ש"פ דברים, תשעה באב (נדחה), ה'תשכ"ה 163
ש"פ ואתחנן, שבת נחמו, ט"ז מנחם-אב, ה'תשכ"ה 174
שיחת ש"פ ואתחנן, שבת נחמו, ט"ז מנחם-אב,... 179
שיחת יום ד' פ' עקב, כ"ף מנחם-אב, ה'תשכ"ה 187
ש"פ עקב, מבה"ח אלול, ה'תשכ"ה 237
שיחת ש"פ עקב, מבה"ח אלול, ה'תשכ"ה 243
ש"פ ראה, אדר"ח אלול, ה'תשכ"ה 257
שיחת ש"פ ראה, אדר"ח אלול, ה'תשכ"ה 262
ש"פ שופטים, ז' אלול, ה'תשכ"ה 271
שיחת ש"פ שופטים, ז' אלול, ה'תשכ"ה 273
ש"פ תצא, י"ד אלול, ה'תשכ"ה 279
שיחת ש"פ תצא, י"ד אלול, ה'תשכ"ה 284
ש"פ תבוא, כ"א אלול, ה'תשכ"ה 289
שיחת ש"פ תבוא, כ"א אלול, ה'תשכ"ה 293
שיחת יום ג' פ' נצבים, כ"ד אלול, ה'תשכ"ה 303
ש"פ נצבים, כ"ח אלול, ה'תשכ"ה 306
שיחת ש"פ נצבים, כ"ח אלול, ה'תשכ"ה 310
ערב ראש השנה, ה'תשכ"ו 319
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 320
ר"ד* אור ליום ועש"ק, כ"ה סיון, ה'תשכ"ה 321