יום ב' דראש השנה, ה'תשכ"ו 3
שיחת יום ב' דראש השנה, ה'תשכ"ו 13
ש"פ וילך, שבת שובה, וא"ו תשרי, ה'תשכ"ו 19
שיחת ש"פ וילך, שבת שובה, וא"ו תשרי, ה'תשכ"ו 28
ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א ערב יום הכיפורים,... 44
ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו ערב... 45
ר"ד בעת סעודת מוצאי יום הכיפורים, ה'תשכ"ו 46
שיחת ש"פ האזינו, י"ג תשרי, ה'תשכ"ו 47
ר"ד ליל א' דחג הסוכות, בעת הסעודה, ה'תשכ"ו 59
ר"ד יום א' דחג הסוכות, בעת הסעודה, ה'תשכ"ו 60
ר"ד ליל ב' דחג הסוכות, בעת הסעודה, ה'תשכ"ו 62א
יום ב' דחג הסוכות, ה'תשכ"ו 63
שיחת יום ב' דחג הסוכות, ה'תשכ"ו 68
שבת חול המועד סוכות, ה'תשכ"ו 84
שיחת שבת חול המועד סוכות, ה'תשכ"ו 86
ר"ד שמיני עצרת בעת הסעודה, ה'תשכ"ו 98ב
שיחת ליל שמחת תורה (קודם הקפות), ה'תשכ"ו 99
יום שמחת תורה, ה'תשכ"ו 106
שיחת יום שמחת תורה, ה'תשכ"ו 115
ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשכ"ו 152
שיחת ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשכ"ו 157
ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשכ"ו 163
שיחת ש"פ חיי שרה, כ"ה מרחשון, מבה"ח כסלו,... 168
ש"פ ויצא, יו"ד כסלו, ה'תשכ"ו 178
שיחת ש"פ ויצא, יו"ד כסלו, ה'תשכ"ו 186
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 195
י"ט כסלו ה'תשכ"ו 196
שיחת יום ב' פ' וישב, י"ט כסלו, ה'תשכ"ו 211
ענינה של תורת החסידות 257
ש"פ וישב, ערב חנוכה, ה'תשכ"ו 282
שיחת ש"פ וישב, ערב חנוכה, מבה"ח טבת,... 296
שיחת ש"פ מקץ, שבת חנוכה, ה'תשכ"ו 310
ש"פ שמות, מבה"ח שבט, ה'תשכ"ו 324
שיחת ש"פ שמות, כ"ג טבת, מבה"ח שבט, ה'תשכ"ו 333
ש"פ וארא, ראש חודש שבט, ה'תשכ"ו 342
שיחת ש"פ וארא, ראש חודש שבט, ה'תשכ"ו 350