נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 3
יו"ד שבט, ה'תשכ"ו 4
יו"ד שבט, ה'תשכ"ו 6
שיחת יום ב' פ' בשלח, יו"ד שבט, ה'תשכ"ו 20
שיחת אור ליום ד' פ' בשלח, י"ב שבט, ה'תשכ"ו 70
ש"פ בשלח, ט"ו בשבט, ה'תשכ"ו 73
שיחת ש"פ בשלח, ט"ו בשבט, ה'תשכ"ו 81
ש"פ משפטים, פ' שקלים, מבה"ח וער"ח אדר,... 97
שיחת ש"פ משפטים, פ' שקלים, מבה"ח וער"ח אדר,... 103
ש"פ תצוה, פרשת זכור, י"ג אדר, ה'תשכ"ו 116
שיחת ש"פ תצוה, פרשת זכור, י"ג אדר, ה'תשכ"ו 120
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 128
פורים, ה'תשכ"ו 129
שיחת חג הפורים, ה'תשכ"ו 137
ש"פ תשא, פרשת פרה, כ"ף אדר, ה'תשכ"ו 199
שיחת ש"פ תשא, פרשת פרה, כ"ף אדר, ה'תשכ"ו 208
ש"פ ויקהל-פקודי, פרשת החודש, מבה"ח ניסן,... 221
שיחת ש"פ ויקהל-פקודי, פרשת החודש, מבה"ח... 227
ש"פ צו, שבת הגדול, י"ב ניסן, ה'תשכ"ו 239
שיחת ש"פ צו, שבת הגדול, י"ב ניסן, ה'תשכ"ו 244
מוצש"ק פ' צו, אור לי"ג ניסן (מאמר א),... 257
מוצש"ק פ' צו, אור לי"ג ניסן (מאמר ב),... 263
שיחת מוצש"ק פ' צו, אור לי"ג ניסן, ה'תשכ"ו 268
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 287
ליל ב' דחג הפסח, ה'תשכ"ו 288
שיחת ליל ב' דחג הפסח, ה'תשכ"ו 293
אחרון של פסח, ה'תשכ"ו 313
שיחת אחרון של פסח, ה'תשכ"ו 329
ש"פ שמיני, מבה"ח אייר, ה'תשכ"ו 363
שיחת ש"פ שמיני, מבה"ח אייר, ה'תשכ"ו 368
שיחת ל"ג בעומר, בעת ה"פּאַראַד", ה'תשכ"ו 381
ש"פ בהר-בחוקותי, מבה"ח סיון, ה'תשכ"ו 384
שיחת ש"פ בהר-בחוקותי, מבה"ח סיון, ה'תשכ"ו 393
שיחת יום א' פ' במדבר, כ"ה אייר, ה'תשכ"ו 407
ש"פ במדבר, ב' סיון, ה'תשכ"ו 412
משיחת ש"פ ויקהל-פקודי, פ' החודש, מבה"ח ניסן,... 418א
שיחת ש"פ במדבר, ב' סיון, ה'תשכ"ו 418ב