נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 3
ר"ד לילות חג השבועות, בעת הסעודות, ה'תשכ"ו 4
ליל א' דחג השבועות (לפנות בוקר), ה'תשכ"ו 8
יום ב' דחג השבועות, ה'תשכ"ו 19
שיחת יום ב' דחג השבועות, ה'תשכ"ו 33
ש"פ נשא, ט' סיון, ה'תשכ"ו 68
שיחת ש"פ נשא, ט' סיון, ה'תשכ"ו 73
ש"פ בהעלותך, ט"ז סיון, ה'תשכ"ו 81
שיחת ש"פ בהעלותך, ט"ז סיון, ה'תשכ"ו 87
ש"פ שלח, מבה"ח תמוז, ה'תשכ"ו 108
שיחת ש"פ שלח, מבה"ח תמוז, ה'תשכ"ו 113
שיחת יום א' פ' חוקת, בדר"ח תמוז, ה'תשכ"ו 132
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 137
י"ב תמוז, ה'תשכ"ו 138
שיחת יום ה' פ' בלק, י"ב תמוז, ה'תשכ"ו 151
ש"פ בלק, י"ד תמוז, ה'תשכ"ו 199
שיחת ש"פ בלק, י"ד תמוז, ה'תשכ"ו 203
ש"פ פינחס, כ"א תמוז, ה'תשכ"ו 219
שיחת ש"פ פינחס, כ"א תמוז, ה'תשכ"ו 226
ש"פ מטות-מסעי, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשכ"ו 237
שיחת ש"פ מטות-מסעי, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשכ"ו 242
ש"פ עקב, כ"ף מנחם-אב (מאמר א), ה'תשכ"ו 252
שיחת ש"פ עקב, כ"ף מנחם-אב, ה'תשכ"ו 256
ש"פ ראה, מבה"ח אלול, ה'תשכ"ו 282
שיחת ש"פ ראה, מבה"ח אלול, ה'תשכ"ו 290
ש"פ תבוא, ח"י אלול, ה'תשכ"ו 299
שיחת ש"פ תבוא, ח"י אלול, ה'תשכ"ו 306
שיחת יום ד' פ' נצבים-וילך, כ"ב אלול,... 327
ש"פ נצבים-וילך, כ"ה אלול, ה'תשכ"ו 330
שיחת ש"פ נצבים-וילך, כ"ה אלול, ה'תשכ"ו 338
ערב ראש השנה, ה'תשכ"ז 350
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 351