יום ב' דראש השנה, ה'תשכ"ז 3
שיחת יום ב' דראש השנה, ה'תשכ"ז 15
ר"ד בעת הסעודות דראש השנה, ה'תשכ"ז 17
ש"פ האזינו, שבת תשובה, ה'תשכ"ז 20
שיחת ש"פ האזינו, שבת תשובה, ה'תשכ"ז 31
יום ג', וא"ו תשרי, ה'תשכ"ז 42
שיחת יום ג', וא"ו תשרי, ה'תשכ"ז 46
ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א ערב יום הכיפורים,... 74
ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו ערב... 75
ר"ד בעת סעודת מוצאי יום הכיפורים, ה'תשכ"ז 76
ר"ד בעת סעודת ליל א' דחג הסוכות, ה'תשכ"ז 79
יום ב' דחג הסוכות, ה'תשכ"ז 82
שיחת יום ב' דחג הסוכות, ה'תשכ"ז 90
שבת חול המועד סוכות, ה'תשכ"ז 102
שיחת שבת חול המועד סוכות, ה'תשכ"ז 112
ר"ד בעת סעודת הושענא רבה, ה'תשכ"ז 122
ר"ד בעת סעודת ליל שמיני-עצרת, ה'תשכ"ז 124
שיחת ליל שמחת תורה (קודם הקפות), ה'תשכ"ז 125
יום שמחת תורה, ה'תשכ"ז 143
שיחת יום שמחת תורה, ה'תשכ"ז 152
ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון (התוועדות א),... 158
שיחת ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשכ"ז 165
ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשכ"ז 173
שיחת ש"פ בראשית, מבה"ח מרחשון, ה'תשכ"ז 182
ש"פ נח, בדר"ח מרחשון, ה'תשכ"ז 224
שיחת ש"פ נח, בדר"ח מרחשון, ה'תשכ"ז 230
ש"פ תולדות, מבה"ח כסלו ה'תשכ"ז 249
שיחת ש"פ תולדות, מבה"ח וער"ח כסלו, ה'תשכ"ז 257
ש"פ וישלח, י"ג כסלו, ה'תשכ"ז 272
שיחת ש"פ וישלח, י"ג כסלו, ה'תשכ"ז 277
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 290
י"ט כסלו, ה'תשכ"ז 291
שיחת אור ליום ועש"ק פ' וישב, י"ט כסלו,... 303
ש"פ וישב, כ"ף כסלו, ה'תשכ"ז 351
שיחת ש"פ וישב, כ"ף כסלו, ה'תשכ"ז 367
ש"פ מקץ, שבת חנוכה, ה'תשכ"ז 376
שיחת ש"פ מקץ, שבת חנוכה, ה'תשכ"ז 383
ש"פ ויחי, י"א טבת, ה'תשכ"ז 392
שיחת ש"פ ויחי, י"א טבת, ה'תשכ"ז 397
ש"פ וארא, כ"ה טבת, מבה"ח שבט, ה'תשכ"ז 413
שיחת ש"פ וארא, כ"ה טבת, מבה"ח שבט, ה'תשכ"ז 419