נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 3
שיחת ש"פ בשלח, יו"ד שבט, ה'תשכ"ז 4
מוצאי ש"ק פ' בשלח, יו"ד שבט (מאמר ב),... 12
שיחת מוצש"ק פ' בשלח, יו"ד שבט, ה'תשכ"ז 28
שיחת י"א שבט, ה'תשכ"ז 65
ש"פ משפטים, מבה"ח אדר-ראשון, ה'תשכ"ז 67
שיחת ש"פ משפטים, מבה"ח אדר ראשון, ה'תשכ"ז 73
ש"פ תצוה, ח' אדר-ראשון, ה'תשכ"ז 105
שיחת ש"פ תצוה, ח' אדר-ראשון, ה'תשכ"ז 108
ש"פ תשא, שושן פורים קטן, ה'תשכ"ז 120
שיחת ש"פ תשא, שושן-פורים קטן, ה'תשכ"ז 126
שיחת אור ליום ב', כ"ד אדר-ראשון, ה'תשכ"ז 137
ש"פ פקודי, פרשת שקלים, מבה"ח וער"ח אדר-שני,... 144
שיחת ש"פ פקודי, פ' שקלים, מבה"ח וער"ח אדר... 148
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 164
פורים, ה'תשכ"ז 165
שיחת חג הפורים, ה'תשכ"ז 175
ש"פ תזריע, פ' החודש, מבה"ח ניסן, ה'תשכ"ז 238
שיחת ש"פ תזריע, פ' החודש, מבה"ח ניסן,... 244
ש"פ אחרי, שבת הגדול, י"ב ניסן, ה'תשכ"ז 257
שיחת ש"פ אחרי, שבת הגדול, י"ב ניסן, ה'תשכ"ז 267
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 291
ר"ד ליל א' דחג הפסח, בעת ה"סדר", ה'תשכ"ז 292
ר"ד יום א' דחג הפסח, בעת הסעודה, ה'תשכ"ז 296
ר"ד ליל ב' דחג הפסח, בעת ה"סדר", ה'תשכ"ז 298
ליל ב' דחג הפסח, ה'תשכ"ז 300
שיחת ליל ב' דחג הפסח, ה'תשכ"ז 307
ר"ד יום ב' דחג הפסח, בעת הסעודה, ה'תשכ"ז 327
ר"ד ליל שביעי של פסח, בעת הסעודה, ה'תשכ"ז 331
ר"ד ליל אחרון של פסח, בעת הסעודה, ה'תשכ"ז 332
ר"ד יום אחרון של פסח, בעת הסעודה, ה'תשכ"ז 334
אחרון של פסח, בסעודה, ה'תשכ"ז 337
שיחת אחרון של פסח, ה'תשכ"ז 349
ש"פ קדושים, מבה"ח אייר, ה'תשכ"ז 389
שיחת ש"פ קדושים, מבה"ח אייר, ה'תשכ"ז 397
שיחת ל"ג בעומר, בעת ה"פּאַראַד", ה'תשכ"ז 412
ש"פ במדבר, מבה"ח סיון, ה'תשכ"ז 416
שיחת ש"פ במדבר, מבה"ח סיון, ה'תשכ"ז 425
שיחת יום א' פ' נשא, כ"ה אייר, ה'תשכ"ז 436
משיחות חג הפורים, ה'תשכ"ז 443