נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 3
ליל א' דחג השבועות (לפנות-בוקר), ה'תשכ"ז 4
ר"ד בעת הסעודות דחג השבועות, ה'תשכ"ז 14
יום ב' דחג השבועות, ה'תשכ"ז 18
שיחת יום ב' דחג השבועות, ה'תשכ"ז 28
ש"פ בהעלותך, ט' סיון ה'תשכ"ז 71
שיחת ש"פ בהעלותך, ט' סיון, ה'תשכ"ז 77
שיחת יום ב' פ' קרח, ח"י סיון, ה'תשכ"ז 97
ש"פ קרח, מבה"ח תמוז, ה'תשכ"ז 103
שיחת ש"פ קרח, מבה"ח תמוז, ה'תשכ"ז 110
ש"פ חוקת, א' דר"ח תמוז, ה'תשכ"ז 121
שיחת ש"פ חוקת, אדר"ח תמוז, ה'תשכ"ז 126
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 144
י"ב תמוז, ה'תשכ"ז 145
שיחת יום ה' פ' פינחס, י"ב תמוז, ה'תשכ"ז 154
ש"פ פינחס, י"ד תמוז (מאמר א), ה'תשכ"ז 216
ש"פ פינחס, י"ד תמוז (מאמר ב), ה'תשכ"ז 225
שיחת ש"פ פינחס, י"ד תמוז, ה'תשכ"ז 232
ש"פ מסעי, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשכ"ז 254
שיחת ש"פ מסעי, מבה"ח מנחם-אב, ה'תשכ"ז 258
ש"פ עקב, כ"ף מנחם-אב מאמר א, ה'תשכ"ז 281
ש"פ עקב, כ"ף מנחם-אב (מאמר ב), ה'תשכ"ז 291
שיחת ש"פ עקב, כ"ף מנחם-אב, ה'תשכ"ז 299
ש"פ ראה, מבה"ח אלול, ה'תשכ"ז 303
שיחת ש"פ ראה, מבה"ח אלול, ה'תשכ"ז 309
ש"פ שופטים, ד' אלול, ה'תשכ"ז 316
שיחת ש"פ שופטים, ד' אלול, ה'תשכ"ז 322
ש"פ תצא, י"א אלול, ה'תשכ"ז 334
שיחת ש"פ תצא, י"א אלול, ה'תשכ"ז 338
ש"פ תבוא, ח"י אלול ה'תשכ"ז 350
שיחת ש"פ תבוא, ח"י אלול, ה'תשכ"ז 362
שיחת יום ג' פ' נצבים-וילך, כ"א אלול,... 374
ש"פ נצבים-וילך, כ"ה אלול, ה'תשכ"ז 377
שיחת ש"פ נצבים-וילך, כ"ה אלול, ה'תשכ"ז 386
ערב ראש השנה, ה'תשכ"ח 402
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א לשלוח... 403
אחרון של פסח, בסעודה, ה'תשכ"ז 449