דף השער
יום ב' דראש השנה, ה'תשי"ג
שיחת יום ב' דראש השנה ה'תשי"ג.
שיחת יום ה' פ' האזינו, וא"ו תשרי ה'תשי"ג.
ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א
ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו
אור ליום ה', י"ג תשרי ה'תשי"ג.
שיחת יום ג', י"ח תשרי, ב' דחוה"מ סוכות...
שיחת יום ד', י"ט תשרי, ג' דחוה"מ סוכות...
שיחת ליל שמחת-תורה ה'תשי"ג.
יום שמחת תורה, ה'תשי"ג
שיחת יום שמחת-תורה ה'תשי"ג.
ש"פ בראשית מבה"ח וער"ח מרחשון, ה'תשי"ג
שיחת ש"פ בראשית, מבה"ח וער"ח מרחשון...
ר"ד ועש"ק פ' וירא, י"ט מרחשון ה'תשי"ג.
ש"פ וירא, כ"ף מרחשון, ה'תשי"ג
שיחת ש"פ וירא, כ"ף מרחשון ה'תשי"ג.
ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשי"ג
שיחת ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו ה'תשי"ג.
שיחת יום ד' פ' תולדות, בדר"ח כסלו ה'תשי"ג.
שיחת אור ליום ועש"ק פ' ויצא, יו"ד כסלו...
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
י"ט כסלו, ה'תשי"ג
שיחת י"ט כסלו ה'תשי"ג.
שיחת* יום ג' פ' וישב, כ"א כסלו ה'תשי"ג.
ש"פ וישב, א' דחנוכה, מבה"ח טבת, ה'תשי"ג
שיחת ליל נר חמישי דחנוכה ה'תשי"ג.
שיחת ש"פ מקץ, זאת חנוכה ה'תשי"ג.
ש"פ שמות, כ"ג טבת, מבה"ח שבט, ה'תשי"ג
שיחת ש"פ שמות, כ"ג טבת, מבה"ח שבט ה'תשי"ג.
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א
יו"ד שבט, ה'תשי"ג*
הערות לד"ה באתי לגני, תשי"ג
שיחת יו"ד שבט ה'תשי"ג.
יום ג' פ' משפטים, כ"ג שבט ה'תשי"ג.
ש"פ משפטים, פרשת שקלים, מבה"ח וער"ח אדר,...
שיחת ש"פ משפטים, פרשת שקלים,