דף השער 1
יום ב' דראש השנה, ה'תשי"ג 3
שיחת יום ב' דראש השנה ה'תשי"ג. 13
שיחת יום ה' פ' האזינו, וא"ו תשרי ה'תשי"ג. 16
ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א 21
ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א להתלמידים שיחיו 22
אור ליום ה', י"ג תשרי ה'תשי"ג. 23
שיחת יום ג', י"ח תשרי, ב' דחוה"מ סוכות... 24
שיחת יום ד', י"ט תשרי, ג' דחוה"מ סוכות... 62
שיחת ליל שמחת-תורה ה'תשי"ג. 95
יום שמחת תורה, ה'תשי"ג 105
שיחת יום שמחת-תורה ה'תשי"ג. 112
ש"פ בראשית מבה"ח וער"ח מרחשון, ה'תשי"ג 122
שיחת ש"פ בראשית, מבה"ח וער"ח מרחשון... 130
ר"ד ועש"ק פ' וירא, י"ט מרחשון ה'תשי"ג. 140
ש"פ וירא, כ"ף מרחשון, ה'תשי"ג 142
שיחת ש"פ וירא, כ"ף מרחשון ה'תשי"ג. 153
ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו, ה'תשי"ג 160
שיחת ש"פ חיי שרה, מבה"ח כסלו ה'תשי"ג. 169
שיחת יום ד' פ' תולדות, בדר"ח כסלו ה'תשי"ג. 182
שיחת אור ליום ועש"ק פ' ויצא, יו"ד כסלו... 191
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א 196
י"ט כסלו, ה'תשי"ג 197
שיחת י"ט כסלו ה'תשי"ג. 205
שיחת יום ג' פ' וישב, כ"א כסלו ה'תשי"ג. 227
ש"פ וישב, א' דחנוכה, מבה"ח טבת, ה'תשי"ג 232
שיחת ליל נר חמישי דחנוכה ה'תשי"ג. 241
שיחת ש"פ מקץ, זאת חנוכה ה'תשי"ג. 247
ש"פ שמות, כ"ג טבת, מבה"ח שבט, ה'תשי"ג 265
שיחת ש"פ שמות, כ"ג טבת, מבה"ח שבט ה'תשי"ג. 274
נוסח המברק שהואיל כ"ק אדמו"ר שליט"א 292
יו"ד שבט, ה'תשי"ג 293
הערות לד"ה באתי לגני, תשי"ג 305
שיחת יו"ד שבט ה'תשי"ג. 306
יום ג' פ' משפטים, כ"ג שבט ה'תשי"ג. 339
ש"פ משפטים, פרשת שקלים, מבה"ח וער"ח אדר,... 341
שיחת ש"פ משפטים, פרשת שקלים, 352