לה חאוואנסקי לתובע הכללי להשגיח על ניהול התיק כראוי[ז' אד"ש תקפ"ו]

מס' 1068

לתובע הכללי של פלך מוהילוב

בהצעתי שכתבתי ב22- בפברואר שעבר והיום לממשל פלך מוהילוב, יראה כבודו את אי הסדרים שנעשו ע"י בית משפט השלום בעיר באבינאוויטש בעריכת תיק הידוע אודות הרב היהודי בערקע שניאור, ולכן הריני מצווה עליכם להשגיח בהשגחה מעולה על הצעותי הנזכרות, ועל מילוי מהיר של דרישות בית משפט השלום בבאבינאוויטש וכיו"ב, ובית המשפט התחתון של פלך מוהילוב […] וכ"ז יעשה בזריזות בלי עיכוב…88


88) הסיום חסר. והתאריך האמור בכותרת "ז' אד"ש", הוא על יסוד האמור בתחלתו "שכתבתי … היום לממשל פלך מוהילוב" - שהוא המסמך הקודם שנכתב באותו תאריך.