לו התובע הכללי של מוהילוב לחאוואנסקי המשך החקירה 10 במרץ 1826 [י"ג אד"ש תקפ"ו]

89…סיום מהיר של בירור התיק אודות פעולות בלתי חוקיות של הרב בערקע שניאור, שצריך להיות באמצעים חוקיים, ממשל הפלך לא פעל כלום.

בינתיים דיווח לי מפקח בית המשפט המחוזי בבאבינאוויטש, אשר השוטר שנשלח על ידי בית משפט השלום המקומי עם שאלות להרב היהודי בערקע שניאור הודיע בחזרתו שאיבד את התשובות שקיבל מהרב בדרך מעיירה ליובאוויטש לבאבינאוויטש.

בעקבות זאת שלח בית משפט השלום באותו יום דרישה אחרת על ידי ראטמאן וועלקא וואלטשענקא, אשר אחר שקיבל את התשובות מהרב הציגו לבית משפט השלום בתאריך 10.

בית משפט השלום הגיע למסקנה שיש לקבל עדות בשבועה של הקהלות הנמצאים תחת פיקוח בית משפט השלום בארשא וקאפוסט, ושל החסידים בשקלאוו, האם באמת כתבו בשנת 13 לקרעמענטשוג להרב שניאור שיבוא אליהם למלאות מקום אביו בתור רב, והבטיחו כי הם ישלימו את ההפסדים ברכושו שנגרמו בעקבות השמדת נכסיו בידי האויב, צבא צרפת, ומקבלים על עצמם לפרנס אותו יחד עם כל משפחתו.

את ההחלטה הזאת הודיע לבית משפט השלום של העיירות הנ"ל ולבית המשפט התחתון של מוהילוב, את החלטתו זאת קיים ב12- לחודש, וב19- לחודש הזה דיווח אודות זה לממשל פלך מוהילוב.

את השוטר שלו הוכיח, וצוה עליו שישתדל למצוא את המעטפה שנאבדה לו. הוא עוד לא חזר.

מפקח בית המשפט המחוזי אף הודיע, שבאותו בית משפט השלום אין מזכיר ועד שימצאו מזכיר עם הכשרונות הראוים הדברים יכולים להשאר בלי המשך הראוי.

מסרתי אודות דו"ח זה של מפקח בית המשפט המחוזי באבינאוויטש אל ממשל הפלך, אשר חברי בית משפט השלום בבאבינאוויטש שלחו שוטר עם שאלות להרב היהודי בערקע שניאור ובחזרתו הודיע שאיבד את התשובות שקיבל מהרב בדרך מעיירה ליובאוויטש לבאבינאוויטש.

אף הוריתי להם לעשות לפי החוק ולבחור להם מזכיר הראוי במהירות האפשרית, כדי שיוכלו להתברר בהקדם האפשרי, הדרישות שנשלחו מאותו בית משפט השלום אל הקהלות הנמצאים תחת פיקוח של עיריות ארשא וקאפוסט, ויהודים חסידים בשקלאוו, לקבל עדות בשבועה, אם זה אמת אשר כתבו בשנת 13 לקרעמענטשוג להרב שניאור שיבוא אליהם למלאות מקום אביו בתור רב, והבטיחו כי הם ישלימו את ההפסדים ברכושו שנגרמו בעקבות השמדת נכסיו בידי האויב, צבא צרפת, ומקבלים על עצמם לפרנס אותו יחד עם כל משפחתו.

בינתיים אני מצדי ציוויתי בתוקף למפקח בית המשפט המחוזי שישגיח במקומות הנזכרים, אשר יקבלו בהקדם את העדויות הנדרשות בבית משפט השלום בבאבינאוויטש, ואחריותם היא שלא יעוכב הדבר.

אודות הפקודה שלי רואה אני חובה לדווח למעלתו.

התובע הכללי של הפלך: סמולאנינוב

מס' 740

10 במרץ 1826


89) ההתחלה חסרה.