לז ממשל פלך מוהילוב לחאוואנסקי המשך החקירה 17 במרץ 1826 [כ' אד"ש תקפ"ו]

 [נתקבל]
24 במרץ 1826
מס' 2489

אל הוד מעלתו אדון גנרל ליוטננט גנרל גוברנטור וויטעבסק מוהילוב סמולנסק וקאלוגא סנטור בעל עיטורים שונות נסיך ניקולי ניקוליעוויטש חאוואנסקי

דו"ח ממשל פלך מוהילוב

בהתאם להצעת הוד מעלתו ב22- בפברואר מס' 824 אודות הדו"ח של מפקח בית המשפט המחוזי באבינאוויטש, אודות האטיות שבו מתנהל בירור התיק של הרב בערקע שניאור מליובאוויטש ע"י בית משפט השלום בבאבינאוויטש, ואודות הנטיה מסדר החוקי בחקירתו של הרב שניאור מליובאוויטש שנהגו בצורה לא הוגנת, ובמקום להביאו לחקירה שלחו אליו שאלות ע"י שוטר, וכפי שנראה במוחש היתה בזה הקלה בשבילו, הנה לפי הצעת הוד מעלתו על סמך סעיף 96 של חוק הנעלה אודות ממשל הפלך, הטלנו עליהם קנס של 10 רובל.

עתה צוינו אותם לחקור את הרב האמור בכל הנושאים שימצאו לנחוץ, ולברר את נושא התיק אשר הוא אוסף סכומים גדולים מבני סייעתו, ואחרי עיון בנושא לפי צו הקודם של הממשל, לענוש את הנאשמים בלי שום עיכוב ובלי שום הקלות לפי כל חומר הדין.

על כל זאת ישגיח מפקח בית המשפט המחוזי בלי הפסק, ומה שיעשה במשך הזמן הזה עליהם לדווח לממשל הפלך. וכדי שבביצוע הנ"ל ישמר הסדר החוקי, למילוי הראוי של הפקודה, עליהם למסור העתק לתובע הכללי של הפלך.

גם ציווינו לבית משפט השלום אשר במקום המזכיר ז'וראווקאוויטש שהודח עליהם למצוא פקיד אחר הראוי ומלומד, כדי שלא יהי' עיכוב ואטיות בגלל חוסר זה.

לביצוע מידי של האמור כאן.

אודות זה מדווחים בכבוד אל הוד מעלתו:

מאקסימאוו, מושל אזרחי

בוטאוויטש, יועץ

קישקאוויטש, יועץ

טשיטוזשריבסקי, יועץ

טולו[…], שופט

מזכיר הועדה

דיווח אודות הפקודה המתבצעת וההחלטה אודות התיק של הרב בערקע שניאור מליובאוויטש.

מס' 119

17 במרץ 1826