לח מפקח בית המשפט המחוזי לחאוואנסקי העיכובים בהמשך החקירה 31 במרץ 1826 [ה' ניסן תקפ"ו]

 [נתקבל]
7 באפריל 1826
מס' 2972

מפקח בית המשפט המחוזי באבינאוויטש

מס' 101

31 במרץ 1826

אל הוד מעלתו אדון גנרל גוברנטור וויטעבסק מוהילוב סמולנסק וקאלוגא וקאוואלער

דו"ח

יש לי הכבוד לדווח בזה להוד מעלתו, אשר התיק שדנים אודותיו בבית משפט השלום המקומי, אודות פעולות בלתי חוקיות של הרב בערקע שניאור מליובאוויטש, מתעכב לעת עתה, כי בית המשפט של ארשא ומוהילוב עדיין לא הביאו את תוצאות החקירה, כפי הדרישות שנשלחו אליהם ב12- בפברואר שעבר.

ב3- במרץ זה מסר להם ממשל פלך מוהילוב הוראה דחופה להזדרז בזה. גם נתתי הוראה בנושא הזה למפקח בית המשפט שבאותם מחוזות ב24- בפברואר וב17- במרץ.

מפקח בית המשפט המחוזי: קיליקובסקי