לט ממשל פלך מוהילוב לחאוואנסקי המשך החקירות בקאפוסט ארשא ומוהילוב 7 באפריל 1826 [י"ב ניסן תקפ"ו]

 [נתקבל]
14 באפריל 1826
הודעה
מס' 3259

אל הוד מעלתו אדון גנרל ליוטננט גנרל גוברנטור וויטעבסק מוהילוב סמולנסק וקאלוגא סנטור בעל עיטורים שונות נסיך ניקולי ניקוליעוויטש חאוואנסקי

דו"ח ממשל פלך מוהילוב

הוד מעלתו כתב לנו ב4- במרץ במס' 1067, אודות דו"ח של מפקח בית המשפט המחוזי באבינאוויטש, אודות השוטר הנשלח על ידי בית משפט השלום המקומי עם שאלות להרב היהודי בערקע שניאור והודיע בחזרתו שאיבד את התשובות, ובעקבות זאת שלח בית משפט השלום באותו יום דרישה אחרת על ידי ראטמאן, ואשר בית משפט השלום הגיע למסקנה, שיש לקבל עדות בשבועה של הקהלות הנמצאים תחת פיקוח בית משפט השלום ארשא וקאפוסט, ומיהודי שקלאוו, להוודע אם זה אמת אשר כתבו בשנת 13 לקרעמענטשוג להרב שניאור שיבוא אליהם למלאות מקום אביו בתור רב, והבטיחו כי הם ישלימו את ההפסדים ברכושו שנגרמו בעקבות השמדת נכסיו בידי האויב, צבא צרפת, ומקבלים על עצמם לפרנס אותו יחד עם כל משפחתו, הודיע ב12- בפברואר לאותם עיריות ולבית המשפט התחתון של פלך מוהילוב.

לכן ביקש להציע שנשים לב על תיק זה, בגלל מעשה לא הגון של בית משפט השלום בבאבינאוויטש, שבמקום להביא את הרב שניאור לחקירות שלח שוטר עם שאלות, ואת זה איבד.

גם הציע להעמיד האשמים בעונש חוקי, ובינתיים לתת הוראות לבית משפט השלום ארשא וקאפוסט, ולבית המשפט התחתון של מוהילוב, למלא מיד את דרישת בית משפט השלום בבאבינאוויטש, ולהטיל על האחרון אחריות חזקה להגיע להחלטה אודות תיק הרב שניאור במהירות האפשרית.

יחד עם זאת להשתדל למצוא מזכיר לבית משפט השלום בבאבינאוויטש, לפי הוראה של 22 בפברואר.

כדי לבצע את הצעת הוד מעלתו מתאריך 22 בפברואר, בעקבות דו"ח של מפקח בית המשפט המחוזי באבינאוויטש, אודות הנטיה מהחוק של בית משפט השלום המקומי בנושא התיק של הרב בערקע שניאור מליובאוויטש.

ממשל הפלך עשה בירור בנושא ב3- למרץ, אשר חברי בית משפט השלום הנזכר לא הביאו את הרב שניאור מליובאוויטש הנ"ל לחקירה בקשר לתיק שנמסר עליו למשפט, אלא נטו מסדר החוקי ושלחו שלא כהוגן שאלות ע"י שוטר למקום שגר בו, שבזה היתה הקלה ברורה בשבילו. ובהמשך לאותו בירור, הוטל עליו קנס, כהצעת הוד מעלתו.

וגם ציווה לחקור את הרב הנזכר אודות הסכום הגדול שנאסף על ידו מבני סייעתו, ואחרי החקירה לענוש עם הנאשמים ככל חומר החוק בלי הקלות.

כדי שישמר בזה הסדר החוקי אף ציוה, שעל כל זאת ישגיח מפקח בית המשפט המחוזי.

לאישור הוראה זו נמסר העתק ממנה לתובע הכללי של הפלך.

מדו"ח של אותו מפקח בית המשפט המחוזי יוצא, שהנטי' של בית משפט השלום מהסדר הביאה למעשה אחר, אשר השוטר שנשלח איבד את המענה שקיבל מהרב שניאור, בגלל אי זהירות הנ"ל בהקלה להרב שניאור.

חברי אותו בית משפט השלום דנו בנושא אחרי קבלת התשובות מהרב הזה ונתנו פקודה לחקור בקהלות שונות ידיעות הדרושות.

ידוע לנו אשר מבית משפט השלום של קאפוסט כבר הגיע דו"ח. אמנם מבית המשפט התחתון של פלך מוהילוב ומבית משפט השלום של ארשא עדיין לא הגיעו הדו"חות.

בהתאם להצעת הוד מעלתו, כיון שעדיין לא נעשה סדר בדבר הזה בגלל מעשים בלתי ראוים של בית משפט השלום ע"י החברים שלו, בנוסף לקנס שהוטל עליהם בידי הממשל, הם נושאים באחריות להציג, לאותו מקום אשר בו ישלח תיק הנ"ל של שניאור לבדיקה חוזרת.

והוראה לבית המשפט התחתון של פלך מוהילוב ובית משפט השלום ארשא להורות, למלאות בלי שום דיחוי את דרישות של בית משפט השלום בבאבינאוויטש בנוגע לעדויות הדרושות מקהלות היהודיות.

והוראה לבית משפט השלום בבאבינאוויטש, שמיד עם קבלת ידיעות הדרושות ידונו בתוכן התיק ואחרי החלטת בית משפט השלום ינהגו עם הנאשמים לפי החוק.

אודות זה מדווחים בכבוד אל הוד מעלתו:

מאקסימאוו, מושל אזרחי

בוטאוויטש, יועץ

קישקאוויטש, יועץ

טשיטוזשריבסקי, יועץ

טולו[…], שופט

מזכיר הועדה

דיווח אודות הפקודה המתבצעת וההחלטה אודות התיק של הרב בערקע שניאור מליובאוויטש.

מס' 161

7 באפריל 1826