מ מפקח בית המשפט המחוזי לחאוואנסקי סיום החקירות 12 במאי 1826 [י"ז אייר תקפ"ו]

 [נתקבל]
15 במאי 1826
מס' 4077
הודעה

מפקח בית המשפט המחוזי באבינאוויטש

מס' 153

12 במאי 1826

אל הוד מעלתו אדון גנרל גוברנטור וויטעבסק מוהילוב סמולנסק וקאלוגא וקאוואלער

דו"ח

יש לי בזה הכבוד לדווח להוד מעלתו, אודות התיק של הפעולות בלתי חוקיות של הרב בערקע שניאור מליובאוויטש, שכבר הגיעו החקירות הדרושות ממקומות שונים לידי בית משפט השלום המקומי וצורפו לתיק ונעשתה מהם סקירה.

מפקח בית המשפט המחוזי: קיליקובסקי