מא התובע הכללי לחאוואנסקי סיום החקירות 19 במאי 1826 [כ"ד אייר תקפ"ו]

 [נתקבל]
22 במאי 1826
הודעה
מס' 4264

אל הוד מעלתו גנרל גוברנטור וויטעבסק מוהילוב סמולנסק וקאלוגא גנרל ליוטננט סנטור בעל עיטורים שונות נסיך ניקולי ניקוליעוויטש חאוואנסקי

דו"ח של התובע הכללי פלך מוהילוב

ממשל הפלך המקומי קיבל את הדו"חות הדרושים מאת בית משפט השלום של אורשא וקאפוסט90 ומאת בית המשפט התחתון של פלך מוהילוב וכבר הגיע לבית משפט השלום בבאבינאוויטש. גם העדויות של החסידים בשקלאוו הדרושות לתיק של הרב בערקע שניאור מליובאוויטש נשלחו לאותו בית משפט השלום.

גם נשלחה בדואר דרישה שלי לבית משפט השלום של באבינאוויטש, אשר הדבר נחוץ מאד שבהקדם יוחלט אודות פעולות בלתי חוקיות של הרב שניאור הנזכר, ואני מצדי הודעתי על כך למפקח בית המשפט המחוזי.

אודות זה יש לי הכבוד לדווח, בנוסף לדו"ח שלי מ10- במרץ שעבר מס' 740.

תובע הכללי של הפלך: סמולאנינוב.

מס' 1316

19 במאי 1826


90) הדו"חות עצמם לא הגיעו לידינו, אבל לקמן מסמך נג, בהחלטת הסינט אודות התיק, נסקרים הדו"חות האלו: קהל יהודי באבינאוויטש העיד …5 קהלות העידו … 160 אנשים יהודים שנחקרו תחת שבועה טענו…