מב מפקח בית המשפט המחוזי לחאוואנסקי התיק נשלח לבית המשפט העליון במוהילוב 31 ביולי 1826 [ט' מנ"א תקפ"ו]

 [נתקבל]
3 באוגוסט 1826
מס' 6576
לתיק

מפקח בית המשפט המחוזי באבינאוויטש

מס' 254

31 ביולי 1826

אל הוד מעלתו אדון גנרל גוברנטור וויטעבסק מוהילוב סמולנסק וקאלוגא וקאוואלער

דו"ח

יש לי הכבוד לדווח להוד מעלתו, אשר אודות הפעולות בלתי חוקיות של הרב בערקע שניאור מליובאוויטש הוחלט בידי בית משפט השלום המקומי ובתאריך 3091 לחודש הזה הוצג לבדיקה חוזרת בבית המשפט העליון במוהילוב, במחלקה ראשונה.

מפקח בית המשפט המחוזי: קיליקובסקי


91) ולקמן מסמך מד, שהיה זה ב20- ביולי. ולקמן מסמך מח, שב20- ביולי התקבלה ההחלטה וב3- באוגוסט הוצג לבדיקה בבית המשפט העליון במוהילוב. וראה בהערה שם.