מג התובע הכללי לחאוואנסקי התיק הגיע לבית המשפט העליון 4 באוגוסט 1826 [י"ג מנ"א תקפ"ו]

 [נתקבל]
7 באוגוסט 1826
מס' 6661

אל הוד מעלתו גנרל גוברנטור וויטעבסק מוהילוב סמולנסק וקאלוגא גנרל ליוטננט סנטור בעל עיטורים שונות נסיך ניקולי ניקוליעוויטש חאוואנסקי

דו"ח התובע הכללי פלך מוהילוב

מפקח בית המשפט המחוזי באבינאוויטש דיווח לי ב31- ביולי העבר, שהתיק אודות הפעולות בלתי חוקיות של הרב בערקע שניאור מליובאוויטש הוחלט בידי בית משפט השלום המקומי והוצג לבדיקה חוזרת של בית המשפט העליון במחלקה הראשונה.

באותו תאריך זירזתי את המחלקה הזאת אודות בדיקה מהירה והחלטה לנושא התיק הנזכר, ובכך הריני מדווח בכבוד להוד מעלתו אודות מילוי הצעתו אלי מ17- לנובמבר 1825 מס' 5850.

התובע הכללי של הפלך: סמולאנינוב

מס' 2157

4 באוגוסט 1826