פרק ג - העברת המשפט למוהילוב

כו חאוואנסקי לתובע הכללי של מוהילוב לפקח על עריכת משפט[י"ט כסלו תקפ"ו]

עדיין לא הוחלט לאיזה בית משפט ימסר הדבר, ובהוראה לממשל שבמסמך הקודם הוא כותב "להציג את החומר בפני בית המשפט במקום הראוי", לכן גם כאן ההוראה היא, שיפקח על ביצוע המשפט "בבית המשפט שאליו ישלח".

למעשה נשלח התיק לבית משפט השלום בבאבינאוויטש (כדלקמן מסמכים כח-ט), ולא במוהילוב, לכן הוכרח להעביר את הפיקוח לידי מפקח בית המשפט בבאבינאוויטש, כדלקמן מסמך כט.

כשקיבל המושל חאוואנסקי את ההודעה, הורה למפקח הנ"ל (ולממלא מקומו) שיזרז את ביצוע המשפט (כדלקמן מסמכים ל-לא).

מס. 5850

לכבוד התובע הכללי לפלך מוהילוב,

אחרי שהצגתי בפני ממשל פלך מוהילוב את תוצאות החקירה אודות אוסף כספים על ידי הרב בערקע שניאור מהקהילה היהודית, שנערכה על ידי הפקידים שלי למשימות מיוחדות, אדון פולקובניק לוגינוב ויועץ החצר מארקוב, הצעתי לשלטונות להציג את דו"ח החקירה לדיון בבית משפט הראוי שיטפל בנאשמים לפי החוק, נותן אני הוראה להחיש את ביצוע הצעה זו, ועל יישום נכון של הנושא בהתאם לחוק, ע"י אותו בית המשפט שאליו יוגש הדבר ע"י ממשל הפלך.