מד ממשל פלך מוהילוב לחאוואנסקי התיק הגיע לבית המשפט העליון 4 באוגוסט 1826 [י"ג מנ"א תקפ"ו]

 [נתקבל]
7 באוגוסט 1826
מס' 6636

אל הוד מעלתו אדון גנרל ליוטננט גנרל גוברנטור וויטעבסק מוהילוב סמולנסק וקאלוגא סנטור בעל עיטורים שונות נסיך ניקולי ניקוליעוויטש חאוואנסקי

דו"ח ממשל פלך מוהילוב

בית משפט השלום בבאבינאוויטש דיווח, בעקבות הוראת ממשל זה לבצע את הצעת הוד מעלתו, אשר נושא התיק של הרב בערקע שניאור מליובאוויטש אודות אוסף כספים בלתי חוקי מבני סייעתו, הוחלט, והוצג ב20- ביולי שעבר לבדיקה חוזרת על ידי בית המשפט העליון המקומי מחלקה ראשונה.

ובזה הרינו מדווחים בכבוד להוד מעלתו על מילוי הצעתו מה17- בנובמבר 1825 מס' 5849.

מאקסימאוו, מושל אזרחי

בוטאוויטש, יועץ

קישקאוויטש, יועץ

טשיטוזשריבסקי, יועץ

טולו[…], שופט

מזכיר הועדה

דיווח שנושא תיק הרב שניאור אודות פעולות בלתי חוקיות הוחלט.

מס' 344

4 באוגוסט 1826.