מה חאוואנסקי לבית המשפט העליון במוהילוב לשלוח לו התיק לעיון 21 באוקטובר 1826 [ב' מר"ח תקפ"ז]

מענה למס' 6636

למחלקה הראשונה בבית המשפט העליון במוהילוב

לפי הוראה שלי לממשל פלך מוהילוב, שבו דרשתי להביא ידיעות אודות מצב התיק בנוגע לאוסף כספים בלתי חוקי של הרב בערקע שניאור מליובאוויטש מבני סייעתו, דיווחו בזה שאחרי החלטה הראויה מבית משפט השלום של באבינאוויטש נמסר תיק זה לעיון למחלקה זאת.

בעקבות זאת מציע אני למחלקה הראשונה, שבסיום בדיקה חוזרת הנעשית בתיק הזה, לשלוח לי לעיון.

מחלקה שלישית

21 באוקטובר 1826

מס' 4794 וויטעבסק