מז חאוואנסקי לבית המשפט העליון במוהילוב לשלוח לו התיק עם תמצית וסקירה 2 במרץ 1827 [ט"ו אדר תקפ"ז]

מס' 698

2 במרץ 1827, וויטעבסק

למחלקה הראשונה בבית המשפט העליון במוהילוב

הריני מחזיר בזה את החלטתכם בנידון התיק אודות אוסף כספים בלתי חוקי של הרב בערקע שניאור מליובאוויטש מבני סייעתו, שהוצג לפני ע"י המחלקה הנ"ל ב9- בפברואר שעבר מס' 26, והריני מציע לאותה מחלקה לשלוח לי את פסק הדין יחד עם התיק המקורי ועם תמצית וסקירה קצרה בהקדם.