מח בית המשפט העליון במוהילוב לחאוואנסקי סקירת התיק ופסק הדין 22 במרץ 1827 [ו' ניסן תקפ"ז]

אל הוד מעלתו גנרל גוברנטור וויטעבסק מוהילוב סמולנסק וקאלוגא גנרל ליוטננט סנטור בעל עיטורים שונות נסיך ניקולי ניקוליעוויטש חאוואנסקי

דו"ח בית המשפט העליון במוהילוב מחלקה ראשונה

על פי הצעת הוד מעלתו, שנתקבלה במחלקה בתאריך 8 לחודש זה, קבלנו ממנו בחזרה את ההחלטה השייכת לתיק אוסף כספים בלתי חוקי של הרב בערקע שניאור מליובאוויטש מבני סייעתו, כדי שנשלח בחזרה להוד מעלתו את פסק הדין, יחד עם התיק המקורי ותמצית וסקירה קצרה בהקדם.

בקיום הצעה זו מצו"ב תמצית וסקירה קצרה הנעשה מהתיק הנ"ל יחד עם פסק הדין הנ"ל, ועם התיק עצמו מסודר באוגדן מיוחד ממוספר ובצירוף רשימה.

מחלקה זו יש לה הכבוד להציג זאת להוד מעלתו, עם הסבר על כל שלבי התיק הזה:

*

[…] בשנת 1825 בחודש יולי מסר יהודי שמחה קיסין אל הוד מעלתו אודות הרב בערקע שניאור, שהוא אוסף כספים מבני סייעתו.

בתאריך 2 באוקטובר של אותה שנה 1825 הורה הוד מעלתו לפולקובניק לוגינוב וליועץ החצר מארקוב לערוך חקירה בענין זה.

אחרי שעשו חקירה זו הציגו את התוצאות להוד מעלתו ב10- בנובמבר של אותה שנה.

אחרי העיון באותה חקירה שלח אותה הוד מעלתו ב17- לאותו חודש נובמבר לממשל פלך מוהילוב.

בגלל נוהל חוקי נשלח התיק ב19- בדצמבר 1825 לבית משפט השלום של עיר באבינאוויטש, שם עסקו בתיק הנ"ל מ13- בינואר 1826 ואילך, ונתקבלה החלטה סופית ב20- ביולי, שאז הוצג לבדיקה חוזרת למחלקה זו ב3- באוגוסט93.

במחלקה זו […] הוחלט ב29- בנובמבר 1826.

אחרי שהתובע הכללי של הפלך עיין בפסק הדין הזה ב1- בפברואר שנה זו 1827, נשלח ב9- באותו חודש כדי לקבל את אישור הוד מעלתו.

מארזשעווסקי, שופט ראשי

פארפירי קארפילאוויטש, יועץ

מאטוויי דעקטערעוו, שופט

פיוטער בוליטש, מזכיר

וואסילי סוטשיפענסקי, סופר

מס' 553

22 במרץ 1827


93) ראה לעיל מסמך מב שבתאריך 30 ביולי נמסר לבית המשפט העליון, ובמסמך מד שבתאריך 20 ביולי נמסר. ולכאורה נראה לתווך שב20- ביולי נתקבלה ההחלטה, ב30- ביולי נמסר לבית המשפט העליון וב3- באוגוסט התחילו לעיין בזה בבית המשפט העליון.