מט חאוואנסקי לבית המשפט העליון במוהילוב דרישה לקיים הבקשה הקודמת 29 במרץ 1827 [י"ג ניסן תקפ"ז]

למחלקה הראשונה בבית המשפט העליון במוהילוב

מס' 1167

29 במרץ 1827, וויטעבסק

ב8- למרץ זה מס' 698 החזרתי למחלקה זו את ההחלטה שלה בנידון התיק אודות אוסף כספים בלתי חוקי של הרב בערקע שניאור מליובאוויטש מבני סייעתו ונתתי הוראה למחלקה זו לשלוח לי את פסק הדין יחד עם התיק המקורי ועם תמצית וסקירה קצרה, ומאחר שלא קבלתי אותו עד עתה הריני דורש ממחלקה זו כפי הוראתי הראשונה, לשלוח לי הכל בהקדם האפשרי.

גגג"ל94


94) גנרל גוברנטור גנרל ליוטננט.

כל מכתבי המושל חאוואנסקי שבתיק הזה אינן אלא העתקה שנשארה בארכיון שלו (כי המקור עצמו נשלח למוען), ולכן לא מופיעה בהן חתימתו. וכאן חתם הסופר בר"ת.