נ בית המשפט העליון במוהילוב לחאוואנסקי כבר שלחו התיק עם סקירה ופסק הדין 13 באפריל 1827 [כ"ח ניסן תקפ"ז]

אל הוד מעלתו גנרל גוברנטור וויטעבסק מוהילוב סמולנסק וקאלוגא גנרל ליוטננט סנטור בעל עיטורים שונות נסיך ניקולי ניקוליעוויטש חאוואנסקי

דו"ח בית המשפט העליון במוהילוב מחלקה ראשונה

על פי הצעת הוד מעלתו בתאריך 29 במרץ שעבר מס' 1167 יש למחלקה זו הכבוד לדווח בזה, שהתיק אודות אוסף כספים בלתי חוקי של הרב בערקע שניאור מליובאוויטש מבני סייעתו עם סקירה קצרה ותמצית מפורטת ממנו, נשלח להוד מעלתו באותו חודש מרץ בתאריך 22, מס' 553.

פעליקס מארזשעווסקי, שופט ראשי

פארפירי קארפילאוויטש, יועץ

מאטוויי דעקטערעוו, שופט

קאמאראווסקי, מזכיר עוזר

מס' 666

13 באפריל 1827