כז התובע הכללי לחאוואנסקי אישור קבלת הצו 2 בדצמבר 1825 [ד' טבת תקפ"ו]

 [נתקבל]
5 בדצמבר 1825
מס' 11109

אל הוד מעלתו אדון גנרל ליוטננט סנטור גנרל גוברנטור וויטעבסק מוהילוב סמולנסק וקאלוגא בעל עיטורים שונים נסיך ניקולי ניקוליעוויטש חאוואנסקי

דו"ח מתובע הכללי של פלב מוהילוב

בתאריך 17 חודש העבר נובמבר, מס' 5850, ביקש הוד מעלתו לצוות עלי, שאפקח על ביצוע הצעת הוד מעלתו אל ממשל הפלך, להציג את דו"ח חקירת המעשים של הרב בערקע שניאור, האוסף כספים מהקהל היהודי להנאות אישיות, לדיון בבית משפט הראוי שיטפל בנאשמים לפי החוק; גם לפקח על יישום נכון של הנושא בהתאם לחוק, ע"י אותו בית המשפט שאליו יוגש הדבר ע"י ממשל הפלך.

יש לי את הכבוד לקבל את ביצוע המשימה, ואודות זה הנני לדווח בכבוד להוד מעלתו.

התובע הכללי של הפלך: סמולאנינוב.

מס' 2292

2 בדצמבר 1825