כח ממשל פלך מוהילוב לחאוואנסקי העברת החקירה לבית משפט השלום בבאבינאוויטש 16 בדצמבר 1825 [י"ח טבת תקפ"ו]

[נתקבל]
20 בדצמבר 1825
מס' 11610

להוד מעלתו אדון גנרל ליוטננט וויטעבסק מוהילוב סמולנסק וקאלוגא בעל עיטורים שונים ניקולי ניקוליעוויטש חאוואנסקי

דו"ח ממשל פלך מוהילוב

בתאריך 17 נובמבר, מס' 5849, כתב אלינו הוד מעלתו אודות החקירה שנערכה ע"י פקידיו למשימות מיוחדות, אדון פולקובניק לוגינוב ויועץ החצר מארקוב, יחד עם העתק הדו"ח של אותם הפקידים, אודות אוסף כספים בלתי חוקי של הרב בערקע שניאור שגובה מבני סייעתו סכומים גדולים להנאות אישיות.

מחקירה זו מתגלה גודל סכום זה המתחלק ע"י הרב בין הקרובים שלו, אשר סכום 35 אלף נאסף על ידי הרב שניאור עצמו מהקהילה לצורך שיקום הריסות כתוצאה ממלחמת 1812.

אח"כ במשך הזמן הוא היה אוסף לעצמו סכום שהגיע ל14- אלף רובל לשנה ולאחרונה רק 10 אלף רובל. למטרה זו הוא משתמש באנשים מהימנים שהוא מיפה את כוחם לייצגו.

בנוסף לזה מתברר אשר שניאור מודה בעצמו שהוא מקבל על עצמו עסקי בוררות בתביעת חובות שבין בעלי דין נוצרים ליהודים, בעוד שתפקידו של הרב מוגבל רק להשגיח על מנהגי הדת ולדון בכל השאלות השייכים לדת.

הוד מעלתו מוצא שמעשים אלו של הרב שניאור שהם בניגוד לסעיפים 51-52 של חוקת היהודים שחוקק בידי הוד מלכותו ביום 9 בדצמבר 1804.

ולכן הציע לממשל הפלך למסור תיק זה לדיון הראוי בבית המשפט, ולהשגיח שינהגו עם הנאשמים לפי החוק בלי הקלות.

בקשר לצו זה הרינו לדווח להוד מעלתו:

בהתאם להצעה הנזכרת של הוד מעלתו במכתבו, בצירוף החקירה הנעשית לפי פקודת הוד מעלתו ע"י אדון פולקובניק לוגינוב ויועץ החצר מארקוב, עם העתק הדו"ח של אותם הפקידים אודות פעולות בלתי חוקיות של הרב בערקע שניאור ממחוז באבינאוויטש עיירה ליובאוויטש; על יסוד סעיף 110 של הממשל הגבוה של הפלך, שהדיון בנושא צריך להתקיים במחלקה המתאימה של בית משפט השלום, יש לשלוח אליה פקודה ולצוות עליה לדון בנושא הזה בלי עיכוב, ולנהוג עם הנאשמים לפי החוק בלי הקלות, ומה שיעשה בזה בעתיד, לדווח לממשל הפלך.

אודות זה מדווחים בכבוד אל הוד מעלתו:

מאקסימאוו, מושל אזרחי

בוטאוויטש, יועץ

קישקאוויטש, יועץ

טשיטוזשריבסקי, יועץ

מזכיר הועדה

מדווחים אשר התיק של הרב בערקע שניאור נשלח לבית משפט השלום בבאבינאוויטש

מס' 872

16 בדצמבר 1825