כט התובע הכללי לחאוואנסקי העברת הפיקוח למפקח בית המשפט המחוזי 9 בינואר 1826 [י"ג שבט תקפ"ו]

 [נתקבל]
12 בינואר 1826
מס' 287

להוד מעלתו אדון גנרל ליוטננט סנטור וויטעבסק מוהילוב סמולנסק וקאלוגא בעל עיטורים שונים נסיך ניקולי ניקוליעוויטש חאוואנסקי

דו"ח התובע הכללי של פלך מוהילוב

יש לי הכבוד לדווח אודות קיום הצעת הוד מעלתו מ17- בנובמבר שנה שעברה מס' 5850 שנשלח אלי:

לפי הצו של הוד מעלתו בידי האדונים פולקובניק לוגינוב ויועץ החצר מארקוב, לעשות חקירה אודות פעולות בלתי חוקיות של הרב בערקע שניאור ממחוז באבינאוויטש עיירה ליובאוויטש, נשלח86 התיק ע"י ממשל הפלך אל בית משפט השלום בבאבינאוויטש לבירור ולהנהגה עם הנאשמים לפי החוק.

ציוויתי עכשיו למפקח בית המשפט המחוזי בבאבינאוויטש, לעיין ולבצע הבדיקה כראוי ולהגיע להחלטה מהירה בדבר הזה על יסוד אמיתי של החוק.

התובע הכללי של הפלך: סמולאנינוב.

מס' 10

9 בינואר 1826


86) לקמן מסמך מח יסופר שהוא נשלח ב19- בדצמבר 1825, במסמך ל יסופר שהגיע לידם ב23- בדצמבר, ושהתחילו לעסוק בו ב13- בינואר 1826.