ל מפקח בית המשפט המחוזי לחאוואנסקי עיכובי המשך החקירה 23 בינואר 1826 [כ"ז שבט תקפ"ו]

[נתקבל]
8 בפברואר 1826
מס' 1178

אל הוד מעלתו אדון גנרל גוברנטור וויטעבסק מוהילוב סמולנסק וקאלוגא וקאוואלער

מאת מפקח בית המשפט המחוזי בבאבינאוויטש

מס' 26

23 בינואר 1826

דו"ח

הוד מעלתו בנסיעתו דרך עיר באבינאוויטש ביקש לצוות לממלא מקומי, לדון בזריזות לפי החוק בתיק שהגיע לבית משפט השלום של עיר באבינאוויטש אודות הרב בערקע שניאור מליובאוויטש.

בהתאם לצו הוד מעלתו הנעלה, כשחזרתי מפאוועד לתפקידי ביקרתי בבית משפט השלום ודרשתי את התיק זה. כשעברתי עליו מצאתי שהגיע לבית משפט השלום ב23- לדצמבר שנה שעברה 1825 ונשאר בלי בדיקה.

לפי דרישתי בע"פ ובכתב ב13- בינואר, נבדק התיק בתאריך 15 ופקידי בית משפט השלום מצאו בו שהנושא עדיין לא התברר כל צרכו. הם הגיעו למסקנה שצריך לשלוח שאלות, לרב ולקהלות יהודיות של פאוועד זה, ע"י שוטר, וכהחלטה זו כך עשו ב16- בינואר.

ראיתי שבית משפט השלום נטה בזה מהסדר החוקי, שלפיו הי' צריך להביא לכאן את הרב הנקוב כדי לחקור אותו, או לפחות לעשות זאת ע"י בית משפט המקומי, ולא עשה זאת.

למעשה, בדרך הנזכרת שבחרו בבית משפט השלום לפעול עם התיק הזה, לא קיבלו שום מענה, והשוטר שנשלח ע"י בית משפט השלום אל הרב ואל הקהלות ב16- בינואר עם השאלות לבירור, עדיין לא חזר, גם לא ידוע מתי יחזור.

שליחות זאת נעשתה לדעתי בחוסר רצינות, אשר האנשים האלה אינם מלומדים ואינם יודעים סדר ואף לא יודעים לקיים בקלות את החוב הישר המוטל עליהם עפ"י החוק.

אודות אי חוקיות של בית משפט השלום ממהר אני לדווח בכבוד להוד מעלתו הנכבד.

יחד עם זאת הנני להודיע שהמזכיר ז'וראווקאוויטש הודח מתפקידו ע"י ממשל פלך מוהילוב, בגלל בעיות במילוי תפקידו וחוסר התמסרות ושאר מעשים בלתי חוקיים.

בסידור מהיר של התיק הנזכר נודד אני שינה מעיני ומשתדל בזה.

מפקח בית המשפט המחוזי: קיליקובסקי