לב חאוונסקי לממשל פלך מוהילוב דו"ח והסקת מסקנות 22 בפברואר 1826 [כ"ז אד"ר תקפ"ו]

מענה למס' 1178

22 בפברואר 1826

מס' 824 וויטעבסק

לממשל פלך מוהילוב

מפקח בית המשפט המחוזי בבאבינאוויטש דיווח לי, אשר הצו אודות התיק של הרב בערקע שניאור מליובאוויטש, הגיע מממשל הפלך אל בית משפט השלום ב23- לדצמבר בשנה שעברה.

למרות הדרישות של מפקח הנ"ל נשאר הדבר בלי התקדמות עד 13 בינואר שעבר.

אז מצאו פקידי בית משפט השלום שהנושא עדיין לא התברר כל צרכו, והגיעו להחלטה לשלוח שאלות לרב ולקהלות היהודיות של מחוז באבינאוויטש ע"י שוטר.

את ההחלטה הזאת קיימו ב16-, אמנם הנ"ל ראה שהם נטו בזה מהסדר החוקי, כי לפי החוק היה חייב בית משפט השלום להביא את הרב לחקירה ע"פ שבועה או לכל הפחות לסדר זאת ע"י בית המשפט המקומי.

למעשה, בדרך שבחרו בבית משפט השלום לפעול עם התיק הזה, לא קיבלו שום מענה, והשוטר שנשלח אל הרב ואל הקהלות ב16- בינואר עם השאלות לבירור, עדיין לא חזר, וגם לא ידוע מתי יחזור.

מכך הסיק מפקח בית המשפט שתקלה זאת באה בגלל חוסר רצינות, אשר האנשים האלה אינם מלומדים ואינם יודעים סדר ואף לא יודעים לקיים בקלות את החוב הישר המוטל עליהם עפ"י החוק.

מפקח בית המשפט אף הודיע לי, אשר המזכיר ז'וראווקאוויטש הודח מתפקידו ע"י ממשל זה, בגלל בעיות במילוי תפקידו וחוסר התמסרות ושאר מעשים בלתי חוקיים.

אחרי הודעתי, אודות דו"ח מפקח בית המשפט המחוזי בבאבינאוויטש, מציע אני לממשל הפלך, לתת תשומת לב מיוחדת על המעשים המוזכרים למעלה של בית משפט השלום בבאבינאוויטש, ולהטיל עליהם עונש פומבי, על שנטו מסדר החוק והקילו על הרב שניאור, שאודותיו מתנהל המשפט.

נא להשתדל לזרז את סיום בירור התיק הזה, ויחד עם זאת לתת פקודה להשיג מיד מזכיר עבור בית משפט השלום שאפשר לסמוך עליו, במקום ז'וראווקאוויטש שהודח, כדי שלא יוכלו להתחמק ממילוי המשימה בטענה שאין להם מזכיר.