ספריית חב"ד ליובאוויטש

דף השער

תולדות העיירה במשך הדורות

בתקופת היותה מרכז תנועת חב"ד העולמית

במשך 102 שנים:
שלהי תקע"ג - תחלת תרע"ו (1813 - 1915)

 *

יוצא לאור לרגל פתיחת מוזיאון מיוחד בעיירה ליובאוויטש
ביום השלישי - ג' ניסן תשס"א

80 שנים לשריפת החצר בליובאוויטש - תחלת ניסן תרפ"א

81 שנים להסתלקות כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע - ב' ניסן תר"פ

 *

יוצא לאור  על ידי

אגודת חסידי חב"ד במדינות חבר העמים
תוכן