פתיחה

פתח דבר

ב"ה

בתודה לה' מוציאים אנו לאור, את הספר "תולדות אברהם חיים" - תולדותיו וקורות חייו של הגאון החסיד רבי אברהם חיים ראזענבוים מפלעשצעניץ.

כולל גם התכתבותו עם כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע, עם החסיד ר' שמואל דובער מבאריסאוו, עם החסיד המשפיע ר' הענדל קוגל, ועוד מגדולי החסידים; כתבים בהלכה, בקבלה ובחסידות, בלשון ובדקדוק, בהשקפה ובעבודת ה'.

כל זאת, על פי הארכיון שלו שבספריית אגודת חסידי חב"ד - ליובאוויטש.

נערך על ידי הרה"ת ר' שלום דובער שי' לוין.

מערכת "אוצר החסידים"

כ"ד טבת ה'תשנ"ח

ברוקלין נ.י.