תערוכה י
תערוכת תעודות כבוד לרבי

תעודות כבוד, מפתחות ומדליות שניתנו לרבי
על-ידי ראשי מדינות ועיירות ברחבי תבל
מפתחות בתי-חב"ד וטנקי מצוות בעולם

נפתחה בי"א ניסן תשס"ה

מבחר מפתחות הוקרה ומדליות מראשי מדינות ועיירות מסביב לעולם

מבחר מפתחות מבתי חב"ד בעולם

מבחר מפתחות מטנקי המבצעים בעולם

מבחר מפתחות הוקרה ומדליות מעיירות בארה"ק

מבחר ספרים שניתנו לרבי על ידי גדולי התורה

מבחר מדליות מצה"ל שניתנו כהוקרה לרבי