תערוכה יב
תערוכת מפתחות ותעודות כבוד

שניתנו לרבי
על-ידי ראשי מדינות ועיירות ברחבי תבל
מפתחות בתי-חב"ד וטנקי מצוות בעולם

אלול תשע"ג

לא נדפס לה קטלוג
לפנינו סקירה שנדפסה אז
ותמונות ארונות ושלחנות הראוה

סקירה

מה יש בתערוכה החדשה?

מפתחות ותעודות כבוד שניתנו לרבי במשך השנים, הם ניתנו לרבי על ידי נשיאות וממשל ארצות הברית, ראשי מדינה וראשי עיר ברחבי העולם.

זה כולל גם הכרזות של ממשלות וראשי עיירות על יום ההולדת של הרבי – י"א ניסן, כ"יום חינוך" עבור כל המדינה או העיר.

וכן מפתחות מבתי חב"ד וטנקי מצוות, שניתנו לרבי על ידי שלוחיו של הרבי ברחבי העולם.

כמו כן מוצגים בשלחן-ראוה מיוחד, המדליות וההקדשות שניתנו לרבי על ידי מפקדים ופלוגותיהם בצה"ל, להביע בזה את תודתם על פעילות הרבי, על ידי שליחיו בארץ הקודש, לעודד את המורל של החיילים.

מה מיוחד בתערוכה?

כל מי שרוצה להציץ למערכת היחסים של נשיאים, ראשי מדינות, ראשי עיר, מפקדים ושלוחים ברחבי תבל – לפעילותו של הרבי ולפעילותה של חב"ד ברחבי תבל, יש לו כאן פריטים המציגים כבוד זה.

ויחד עם זה – גם אודות השלוחים שמסרו לרבי מפתח של בית חב"ד חדש שפתחו, או טנק מצוות שקנו.

עיקר התרחבות הפעילות של בתי חב"ד התחילה בי"א ניסן תשל"ב, במלאת לרבי 70 שנה. הרבי דיבר אז שיחה מיוחדת, בה סיפר שהי' מי שהציע לו לקחת חופשה לקראת הגיל הזה, אמנם האמת היא שאחרי שנות השבעים באים שנות השמונים, שעליהם נאמר "אבוא בגבורות ה'" (תהלים עא, טז). ולכן מבקש הרבי מהשלוחים, שבמשך השנה הבאה יפתחו 71 מוסדות חדשים.

אחד מאלו שקיבל על עצמו לפתוח בתי חב"ד חדשים במשך השנה הי' הרב שלמה שי' קונין, השליח הראשי לקליפורניה. בתום השנה הדפיס אלבום של המוסדות החדשים שנוסדו בקליפורניה במשך השני, והגישו לרבי בתוך עטיפת כסף, שעליה נאמר: "ע"א, מוקדש לכ"ק אדמו"ר שליט"א, י"א ניסן ה'תשל"ג, שנת השבעים ואחת שנה לכ"ק אדמו"ר שליט"א".

איך התנהל עניין אותות כבוד. אנשים היו באים לרבים ופשוט מעניקים, או שהיה זה בצורה מתוכננת מראש?

בדרך כלל הי' זה בתיאום בין ראש הממשל או ראש העיר, עם השליח הראשי שבאיזור ההוא.

נקח לדוגמה את וואשינגטון הבירה, כל שנה הי' השליח הרב אברהם שי' שם טוב מארגן אירוע בוואשינגטון בקשר ליום ההולדת של הרבי בי"א ניסן.

בהמשך לאותו אירוע הי' הנשיא, עם הסנטורים ואנשי הקונגרס חותמים על תעודת כבוד לרבי, שבו היו מתארים את תרומתו הגדולה של הרבי לחינוך דורנו, ואשר לכן מקדישים הם את יום ההולדת של הרבי ל"יום חינוך" בארצות הברית.

באירוע זה הי' אחד מאנשי הממשל נושא נאום בכבודו של הרבי, הנאום הזה הי' נדפס במה שנקרא congressional Record. ובדרך כלל הי' מלווה גם עם מכתב-ברכה מנשיא ארצות הברית אל הרבי.

בשנת תשנ"ד, הגדילו לעשות, והנפיקו "מדליה של זהב" לכבוד הרבי, אשר בצדו האחד חרוטה דמות קדשו של הרבי, ובעברו השני חרוטה צורת הבנין 770, ונכתב עליו "לתקן העולם – BENEVOLENCE ETHICS LEADERSHIP SCOLARSHIP".

יש משהו ייחודי-מרגש באחד מאותות הכבוד?

לצדם של המפתחות והמדליות של ראשי העיר והממשל, מוצגת בארון ארץ הקודש המדליה ששלח המקובל הרב כדורי לרבי, בצורת כוס ותחתית, ועליהם חרוט:

"פי צדיק יהגה חכמה, מזכרת אהבה וברכה למעלת כ"ק האדמו"ר מנחם מנדל שליט"א יתברך באורך חיים טובים ומאושרים, ידידו ומכבדו יצחק כדורי".

"כוס של רפואה, למעלת כ"ק אדמו"ר מנחם מענדל בן חנה שליט"א, ליום הולדת הצ"א ה'תשנ"ג, בברכה הרב יצחק כדורי שליט"א".

מאיזה מדינה הגיעו הכי הרבה פריטים?

כמדומה שהכי הרבה ניתנו על ידי הממשל בוואשינגטון ובמדינת ניו יורק, וארץ הקודש.

בארון של ארץ הקודש מוצגים המפתחות והמדליות שניתנו לרבי על ידי ראשי העיירות ירושלים (טדי קולק), תל אביב (שלמה להט), ועוד עיירות רבות.

ולצדם מופיעה הכרזת "יום חינוך" על ידי ראשי העיר חיפה לכבוד הרבי, יחד עם הכרת תודה לפעילותו:

"תושבי חיפה מכירים גם תודה לכבוד הרבי שליט"א על פעולותיו הברוכות בעירנו להרבצת תורה ויהדות ואהבת ישראל".

עד כמה נתן הרבי חשיבות לנושא זה?

האירוע הראשון של ראש עיר שהחליט להביע את הערכתו לחב"ד, על ידי מסירת מפתח העיר לרבי, הי' ראש העיר של קרית-גת, באלול תשכ"ב. הוא שלח את המפתח לרבי על הרב יעקב פלס ע"ה, שמסר את המפתח לרבי בעת התוועדות קבלת הפנים לאורחים, בליל ערב ראש השנה תשכ"ג. בהמשך למסירת המפתח ביאר הרבי בשיחתו את תוכנה של מפתח העיר, שעל ידו היא פתיחת וסגירת שערי העיר להגן עליה מהחוץ (ראה תורת מנחם התוועדויות חל"ד ע' 324).

אחרי שמפתח זה התקבל ברצון, התחילו לעשות כך גם שלוחים נוספים, שדרכם שלחו ראשי העיירות שלהם את מפתח העיר לרבי.

ראש העיר של ניו-יורק מר אברהם בים, מסר לרבי מדליה של העיר, בצורת כוס. בפתקה המצורפת למדליה רשם הרבי בכתב יד קדשו את תאריך מסירת המדליה "יא ניסן תשל"ז". המדליה והפתקה מוצגים בתערוכה, בארון ראווה המוקדש למדינת ועיר ניו-יורק.

גם מוצגת בארון הזה תעודת הכבוד שמסר מר אברהם בים לרבי, ביו"ד שבט תשל"ה, ביום מלאת 25 שנים לנשיאותו.

ראש העיר של ס. פאולא ברזיל, שלח לרבי את מפתח העיר, על ידי אחד מידידיו. בפתקה המצורפת למפתח רשם הרבי בכתב יד קדשו: "ס. פאולא, יו"ד שבט תש"ל, מהמייער [ראש העיר], על ידי הר"ד שי' ראזן". המפתח והפתקה מוצגים בתערוכה, בשולחן ראווה המוקדש למדינות אמריקה הדרומית.

כמה פריטים בסך הכל יש בתערוכה?

קרוב למאה פריטים, המוצגים ב-13 ארונות ושולחנות ראווה, המוקדשים אל: ארץ הקודש, צה"ל, וואשינגטון, ניו-יורק, קליפורניה, מישיגן, פלורידה, ארצות הברית, אמריקה הדרומית, אירופה, רוסיא, וקנדה.

כיצד אתם בוחרים נושא לתערוכה?

מאז התחילו בשנת תשנ"ד. כבר ערכנו יותר מעשר תערוכות, כל שנה שנתיים בוחרים נושא להקדיש אליו את התערוכה.

פעם מדובר בספרים וכתבי-יד עתיקים ונדירים, פעם בפריטים של ואודות רבותינו, פעם הקדשנו את התערוכה לאוסף ההגדות הנדירות שבספריה, פעם הקדשנו את התערוכה לפעילות, השליחות ומבצעי המצוות של חב"ד, פעם הקדשנו את התערוכה לדפוסים הראשונים של ספרי החסידות, פעם הקדשנו את התערוכה ליובל המאתיים שנה לגאולת רבינו הזקן ממאסרו בשנת תקנ"ט.

התערוכה הקודמת (האחרונה) הוקדשה ל"מבית הגנזים" של הספריה. והפעם הקדשנו את התערוכה למפתחות ותעודות כבוד שניתנו לרבי.

אם אפשר לשתף אותנו במאחורי הקלעים של הכנת התערוכה לציבור הרחב.

המטרה של התערוכות היא שכל מבקר יוכל לראות בעצמו מהספרים הנדירים והקדושים, כתבי-יד-קודש, מכתבים מסמכים וכתובות, חפצים, תמונות וציורים, תפילין ומגילות שבארכיון הספריה של חב"ד.

ומשתדלים שכל שנה שנתיים תהי' תערוכה נוספת, כדי שאלו שכבר ביקרו בתערוכת לפני איזה שנים, יוכלו לבוא לתערוכה ולמצוא פריטים שלא ראו בפעם הקודמת.

הארכיון של הספריה הוא חלק מ"ספריית אגודת חסידי חב"ד – אהל יוסף יצחק – ליובאוויטש". אלא שהספריה עצמה היא "ספריית מחקר" שאינה פתוחה לצבור הרחב, כי אם למי שרוצה לעיין באיזשהו ספר נדיר, אזי הוא בא לאולם הקריאה, ממלא טופס, והספרן מביא לו את הספר לעיין בו.

אמנם כל אחד שבא למרכז חב"ד – 770, רצונו לראות מהפריטים המיוחדים שבספריה, גם אם אינו בא לחקור ולעיין באיזשהו ספר מסויים.

זאת היא מטרתה של התערוכה.

כמה מבקרים לערך בכל תערוכה?

הייתי מסכם שלכל אחת מהתערוכות באים לערך 50 אלף מבקרים. התערוכה פתוחה כל יום בין השעות 12:00 – 5:00, ובאים אליה כל יום – יחידים, משפחות, וקבוצות, גדולות או קטנות.

מתי יוכל הציבור להיחשף לתערוכה, ומהם שעות הפתיחה וכו'.

זה עתה סיימנו להכין ולפתוח את התערוכה הזאת.

יום הפתיחה הרשמי הוא ראש-חודש אלול.

ארון ראוה 1 – ארץ הקודש

ארון ראוה 2 – ארץ הקודש

ארון ראוה 3 – וואשינגטון

ארון ראוה 4 – ניו יורק

ארון ראוה 5 – קליפורניה

ארון ראוה 6 – מישיגן

ארון ראוה 7 – ארצות הברית

ארון ראוה 8 – אירופה

שולחן ראוה 9 – צה"ל

שולחן ראוה 10 – פלורידה

שולחן ראוה 11 – קנדה

שולחן ראוה 12 – אמריקה הדרומית

שולחן ראוה 13 – רוסיא