סיכום

תוצאות הנסיעה הראשונה

כך חזרנו שלשתינו לנ.י. במשך החודש שבט, מלאי תקוה שלא יארך הזמן, עד שכל האוסף היקר הזה יוחזר לספריית חב"ד בנ.י.

- תקוה טובה אמנם נשקפה, אך לא כך היה לפועל. שלשה שנים עברו והאישור להחזרת הספרים לא ניתן:

מכתב ד"ר האמער אל שר התרבות זאחארוב לזרזו על החזרת הספרים

אחרי חזרתינו המשיך ד"ר האמער לדרוש את החזרת הספרים, בשיחות ובמכתבים.

זמן מה אחרי חזרתינו לארה"ב פוטר השר זאחארוב, והשיבו אנשי הממשל שיש לחכות עם אישור החזרת הספרים - עד שימונה שר תרבות חדש. כעבור משך זמן מונה שר תרבות חדש מר ניקולי גובינקוו. מר האמער נפגש אתו ושוחח אודות הספרים וקיבל מענה שלילי.

כשראה זאת הרב"ש קונין, התחיל להשתדל ע"י מר ג'רי וויינטראוב עם אנשי הממשל בארה"ב, שיבקשו מממשלת רוסיה להחזיר את הספרים. שר המסחר מר מוזבכר נפגש עם השר גובינקו וקיבל אף הוא מענה שלילי.

במשך שלוש השנים האלו היו עוד השתדלויות רבות שפעל הרב"ש קונין ע"י מר האמער ע"ה ויבדל"ח מר וויינטראוב, אך לפועל לא יצא מכל אלו שום דבר ממשי. וזה הביא לשליחותינו השנית, בחודש כסלו תנש"א.

מבוא למסע השני

באור ליום ועש"ק פ' ויצא, ו' כסלו תנש"א, מצלצל אלי הרב"ש שי' קונין ומודיעני שיש אפשרות, שניסע פעם נוספת לרוסיה למען החזרת הספרים, ומעשה שהיה כך היה:

בהמשך לעבודת הבאת ילדי טשרנוביל לאה"ק וסידורם במוסדות החנוך בכפר חב"ד, נוצר קשר בין ה"ר יוסף יצחק אהרונוב וה"ר יצחק קוגן שיחיו ובין מרת דבורה רחל (וירוניקה רפאלנא1) אירינא תחי', שיש לה קשרים והיכרות עם רבים מאנשי הממשל ברוסיה ועי"ז עזרה הרבה בסידור הניירות וארגון טיסת הילדים מרוסיה לאה"ק.

כעת היא מוכנה להכניס עצמה גם לענין החזרת הספרים, והיא משוכנעת שתוכל להשפיע על אנשי הממשל, כולל השר גובינקו, שיתנו את אישור החזרת הספרים; באם נבוא לרוסיה, לעבוד יחד אתה על קבלת האישור.

הרי"י אהרונוב כתב על כך אל הרבי, שהואיל להשיב, שיברר אצל ה"ר שלמה שי' קונין המצב עד עתה; ולכן פנה אלי הר"ש קונין בשאלה, אם גם אני מוכן לנסוע.

ארבעת חברי המשלחת

נתתי את אישורי אל הרב"ש קונין, שישאל אצל הרבי, אם כדאי לנסוע. המענה נתקבל מיד:

לנסוע, אזכיר עה"צ.

שאלתי שוב בעצמי:

האם כדאי שאסע גם אני אתם מיד עתה, או שהם יסעו בתחילה לבדם, וכשתהיה ידיעה מהם שמרשים לקחת הספרים אזי אסע גם אני.

המענה נתקבל מיד ביום הששי:

קדימה [לנסוע מיד] שזה יכול להוסיף בהנ"ל.

ביום ראשון יצאו שלשת הנ"ל בדרכם ממקומותיהם לנ.י. וביום שני יצאנו ארבעתינו לרוסיה.

לפני נסיעתינו לשדה התעופה כתב לנו הרבי:

לכל הנוסעים שליט"א
ויהא כהנ"ל בהצלחה רבה
אזכיר עה"צ.

נסענו בלי ויזות, כי מרת דבורה רחל הנ"ל הבטיחה שהיא תסדר לנו את הויזות, שנקבלם בהגיענו לשדה התעופה במוסקבה. וכן היה: ביום שלישי בערב הגענו לשדה התעופה במוסקבה, שם היא חיכתה לנו וסידרה לנו את הויזות. מיד נסענו ביחד למלון וישבנו כמה שעות, לדון בדרכי הפעולה.

*

שלושת הימים הראשונים היו עמוסי עבודה אינטנסיבית, מבלי אפשרות להתיישב לכתוב יומן. זאת עשיתי לראשונה - אחרי השבת.

גם אחרי השבת, בשעה שישבתי וכתבתי, הי' לחץ עבודה לא רגיל, ומצב הענינים מבולבל ביותר בכל הקשור למסרים שמשדרים לנו, ולכן היתה הכתיבה בימים הראשונים מאד קצרה, קטועה ובלתי ברורה.

כדי להבהיר את הדברים, ולהקל על הקורא, הוספתי איזה הערות הבהרה בשולי הגליון.


1)) וירוניקה [כינוי לשמה דבורה רחל] רפאלנא [בת רפאל] אירינה [ששינתה משם משפחתה המקורי "קוגן"].