פרק עשרים וחמשה

פעילות חב"ד ברוסיה

יום ב' [יד טבת] ערב

היום נסענו כולנו לביהכ"נ במארינא רושצא. אני נתתי שיעורים בגמ' בישיבה1. הר"י [קוגן] והרב"ש [קונין] ארזו חבילות האוכל לשלוח לרחבי רוסיה (לכל מקום חבילות מזון, בס"ה אל 8 עיירות). והרי"י [אהרונוב] היה טרוד בטלפונים לארה"ק ועוד.

לפני מעריב היתה לנו אספה עם הרמ"ח לוין והרד"ב לאזאר בקשר לעבודה כאן ע"י עזרת אחים ועוד, ועל העבודה והפיקוח ע"י אגו"ח.

הרד"ב הגיש דו"ח כללי והצעות בקשר לעבודה במוסקבה.

אחרי מעריב נסענו לשלוח את החבילות ברכבת לעיירות.

יום ג' [טו טבת] ערב

היום בבוקר נסעתי לביהכנ"ס במארינא רושצא.

בסדר החסידות בבוקר נתתי שיעור לפני כתה ב, במצות וידוי תשובה בדרך מצותיך. אחרי התפלה והאוכל נתתי שיעור לקלמן (שהי' מדריך בקייטנה, כנ"ל) בעברית וקריאה. אח"כ נתתי שיעור בגמ' לשיעור א' (הגבוה).

אח"כ בא אלי א' מלנינגרד עם רשימת ספרים שרצה למכור, ועניתי שלא קונים.

אחרי מנחה חזרתי למלון.

הר"י [קוגן] והרב"ש [קונין] נסעו בבוקר, לקחו חבילת אוכל וביקרו אצל אלכסנדר געלמן.

כשהיו במארינא רושצא [ששם מחסני האוכל] היה לרב"ש [קונין] אסיפה עם אורי קאמישוב ועם הרד"ב לאזאר בקשר לאופן ניהול הישיבה.

בערב כשכולנו חזרנו למלון, היתה לנו אסיפה בקשר לכללות עבודת חב"ד ברוסיה, והוחלט לכתוב לרבי ההצעה, למנות נציג אגו"ח ברוסיה שיתאם את העבודה של כל המוסדות העובדים מטעם חב"ד.

כתבנו ושלחנו פאקס לרי"ל גרונר, וטלפנתי לו על כך, והשיב לי, שכבר דיבר בזה קודם עם הרב"ש [קונין], ועל סמך זה הודיע, והשיב כ"ק אדמו"ר שליט"א שלא נתערב בענינים אלו2.

מנסים לשכנע את גובינקו

בינתיים הגיעו וירוניקה עם אנדריי ואמרו שהיא מחכה לשמוע את החלטתו של גובינקו, ע"י געלמן, שהיא ביקשה ממנו לשוחח עם גובינקו. אם יתברר שגובינקו עדיין אינו מוכן למסור את הספריה, היא מוכנה לפנות לגורבאצ'וב, וכבר עשתה את ההכנות לזה.

כך היה שגובינקו השיב לגעלמן שהוא עדיין רוצה להרכיב ועדה שתדון בנושא.

אך מיד אח"כ צלצלה שוב להודיע, כי ליחאצ'וב וגם שכנאזארא (אחד מיועציו של גורבאצ'וב) דיברו עם גובינקו, ושיכנעו אותו סופית להחזיר את הספרים.

מחר יעשו את כל ההכנות ומחרתיים ימסרו לנו את האישור הסופי. אבל ביקשו שניתן להם צילומים מכל הספרים. הם גם ביקשו שנציג מאתנו יהיה כאן בעת פגישת הפיסגה בוש - גורבאצ'וב.

ביקור בקייטנה

יום ה' [יז טבת] ערב

במשך היומיים האחרונים הייתי רוב היום בישיבה ולמדתי עם התלמידים.

אתמול הייתי שם עד שעה 7 בערב, אח"כ נסעתי עם רמ"ח ור"ז3 לקייטנה שאירגנו בבנין של בית ספר ממלכתי, שכעת הוא פנוי בחופשת החורף.

יש בו קרוב ל60- ילדים, שלומדים בביה"ס שלנו כאן, אך עשו זאת כדי שהילדים יוכלו לחיות כל היום, במשך שבועיים, באוירה יהודית.

ראינו אותם באוכל ובמשחקים, וראינו גם את חדרי הלימוד והשינה.

אח"כ חזרנו למארינא רושצא, שם שהינו כשעתיים כדלקמן, ומשם נסענו שלשתינו לראות את המשרד של אגו"ח, שקבלנו ממוס-סאוויעט, והחזירוני למלון.

היום בבוקר יצאתי שוב למארינא רושצא, התפללתי שם ולמדתי עם התלמידים עד שעה 2 אחה"צ, וחזרתי למלון.

רישום קהלה לביהכ"נ של פוליאקוב

בינתיים נשארו שאר השלוש מהקבוצה, להתעסק בענין הספרים וביהכנ"ס של פוליאקוב.

אתחיל עם האחרון: מהמוס-סאוויעט הודיעו שכותבים לכ"ק אדמו"ר שליט"א שנותנים לחב"ד את ביהכנ"ס, אך לפנ"ז צריכים לקבל הניירות של רשימת 20 האנשים, הנהלת ביהכנ"ס ומתפלליה.

הרמ"ח והר"ז הכינו את הניירות, שמות האנשים וכתובתיהם. עבדו ע"ז אתמול בלילה כנ"ל, והר"ז מסר את הרשימה למוס-סאוויעט היום בבוקר.

אישור רישום הקהלה

הם ענו לו שזקוקים לתולדות בנין ביהכ"נ ובוניו - פוליאקוב. הוא לא ידע בדיוק מה להכין [אני כבר הכנתי מכתב בנד"ז, שתורגם לרוסית ונמצא אצל אנדריי].

הודעתי על כך להר"י [קוגן], שהתקשר שוב למוס-סאוויעט וקבע פגישה בשעה 4 אחה"צ, עם איש מסויים במוס-סאוויעט, ויברר אצלו איזה ניירות צריכים עוד.

הפעלת לחצים מבית ומחוץ

כעת בענין הספרים:

אתמול כשנודע שהענין עדיין לא גמור, החליטו להשיג חתימת ראשי הקהלות היהודיות ברחבי רוסיה, בדרישה שיחזירו לנו את הספרים.

התקשרו לכל הקהלות שיש לנו קשר אתם. הוכן מכתב. הרד"ב לאזאר חתם וכתב גם את שמות ראשי כל הקהלות שדיברו אתם ומשתתפים בדרישה.

היום בבוקר שלחו את המכתב החתום ע"י פאקס למשרד גובינקו.

הרב"ש [קונין] דיבר עם ז'אן וואיד שידבר עם גובינקו. הוא הסביר לו בפרטיות את המצב. הוא שלח פאקס וצלצל לגובינקו, ואמרו לו שעדיין אין החלטה.

גם עם משרד השגריר דיבר אתמול הרב"ש [קונין]. השגריר דיבר עם גובינקו, שאמר לו שהאוסף הוחרם ולא יוחזר.

כ"ז הדליק נורה אדומה, והיא עם הר"י [קוגן] הלכו לקרמלין לדבר עם אנשי גורבאצ'וב. האחרונים ביקשו לחכות 3 שעות עד שיבררו ויסדרו את הכל.

בינתיים התקשרו עם מר מאקסוול4, דרך ה"ר פייוויש וואגל, שהבטיח שיעשה כיכלתו. נציגו של מאקסוול ברוסיה [פעליקס קורלעי] בא אלינו מיד, הוא קושר למאקסוול שנתן לו הוראות עם מי ומה לדבר.

הוא, פעליקס, טלפן מיד לתומרקין, יועצו של גורבאצ'וב, עם ההוראה של מאקסוול. תומרקין ביקשו לחכות עם פעולות עד למחר בבוקר.

בינתיים הודיעה וירונקיה ששר המשפטים [לושצינקוב] דיבר אתמול עם גובינקו, שאמר לו שיעשה כל שביכלתו שהספרים לא יוחזרו, ואשר שר המשפטים אמר שיעשה כל האפשרי שיחזירו את הספרים.

היא גם הודיעה, שנודע שהיועץ שהתעסק אתנו בשבועות הראשונים, החביא את כל הניירות מגורבאצ'וב, ע"פ עצת גובינקו, וזו שערוריה, ומבררים כעת את הכל.

גובינקו אמר לגעלמן שמחפש איך להחזיר, ותומרקין אמר לה, שזה בכדי להרגיע, וזה דרכו, וכי תחכה עד הבוקר והכל יסתיים לטובה.

שבתון בקייטנה

מוצאי ש"ק פר' שמות

נראה שגם הפעם לא הסתיימה עדיין השליחות, ויה"ר שתסתיים בהצלחה בקרוב.

ביום שישי בבוקר נסעו הם אתה לפגישות, ואני נסעתי לישיבה. הלימודים שם הם ביום השישי רק עד 12:30, ואני נשארתי לשוחח עם הרב מרדכי אשכנזי, שבא לביקור פרטי5 ביום חמישי.

שוחחנו על הא ועל דא, ואח"כ ניגש אלינו ה"ר דוד קרפוב, עם בחורה הרוצה להתגייר. וכבר שוחח על כך עם הרב אשכנזי.

ישבנו אתה שלשתינו קרוב לשעה, ונראה היה שהחלטתה להתגייר היא ברצון פנימי, שנמשך כבר כמה שנים, שנוהגת כראוי ולומדת הלכות6.

משם נסעתי עם שלושה בחורי הישיבה לשבת בקייטנה.

הקייטנה היא לתלמידי בית הספר חב"ד אשר בביהכנ"ס בארחיפוב, שכדי שתהיה להם האפשרות של חיים באוירה דתית במשך כל היום, ערכו להם קייטנת חורף באחד מבניני בית ספר ממשלתי במוסקבה, שפנוי בשבועיים אלו מחמת חופשת החורף.

הקייטנה נמשכת קרוב לשבועיים, ובשבת אורגן שבתון מיוחד, שנוהל ע"י הרמ"ח לוין והר"ז קורבסקי, ומשפחותיהם. גם אני עם כמה בחורים מהישיבה באנו, בנוסף למורים\ות של ביה"ס, כמובן, שנמצאים אתם גם במשך השבוע.

השבת היתה מאד נחמדה. חויה דתית לכל הילדים. שרנו אתם חלקים מהתפלות, וניגונים בעת הארוחות, ונאמו בפניהם.

ביקור בישיבה של שטיינזלץ (אבן ישראל)

במוצאי ש"ק נסענו משם יחד עם מאיר (מורה בביה"ס), שהיה אתנו גם בשבת, ובמוצאי הש"ק נסע לתת לקציה (שיעור) בישיבה של שטיינזלץ. החלטנו שגם אנחנו ניסע אתו לראות את המקום.

כשבאנו לשם פגשתי את [ר' חיים אהרן] פייגנבוים ואת ר' מיכאל ציבין, ובעיקר את ר' אברהם פרסמן. שוחחנו קצת, ראיתי את ההתחלה של הלקציה וחזרנו למלון.

המקום הוא לא כ"כ גדול, אבל בנין חדש של עץ מרהיב עין.


1)) בימים אלו הרביתי להתבונן במצבי, וראיתי שכף הקלע הזה של התרוצצויות בין המשרדים, הורסת אותי נפשית. גם השקפתי על המצב הכללי בנושא הספרים הייתה פסימית בהרבה מזו של שאר חברי המשלחת.

לא רציתי לפרש ביומן שום פרט שלילי [קצת פירשתי להלן ביומן ר"ח שבט], רק זאת, אשר החלטתי להאט את ההתרוצצויות שלי למשרדים ולהתחיל לתת שיעורים בישיבה.

השיעורים האלו בישיבה, הם אשר נתנו לי את הכח והעוז לעמוד בכל הקשיים הנפשיים של התקופה הממושכת והמתישה ששהינו ברוסיה.

2)) כך עד חודש סיון, שאז כתב לנו להחתיל להתעסק בארגון חב"ד ברוסיה, כדלקמן פרק מח.

3)) ר' משה חיים שי' לוין ור' זאב שי' קורבסקי, שניהלו ביחד את בית הספר.

4)) הביליונר מאנגליה (להבדילו משגריר ארה"ב מר מאקסוול, שנכתב אודותיו לעיל).

להלן יסופר על השתדלותו בענין הספרים, עד לשעות האחרונות שלפני מיתתו הפתאומית.

5)) בדרך להאדיטש, שהוא רגיל להשתטח על ציון כ"ק אדמו"ר הזקן בכ"ד טבת.

6)) לפועל הוחלט לדחות את הגיור למשך זמן, ובינתיים תמשיך ללמוד ההלכות במכון בית חי' מושקא.

את הגיור ערכנו בשלהי הקיץ, וכיום היא עקרת בית חשובה מאנ"ש בארה"ק.