פרק עשרים ושבעה

שמחה ובטחון אמיתי

שירה בכל הפירושים

הרב"ש [קונין] כתב אתמול לכ"ק אדמו"ר שליט"א וביקש ברכה, שעשינו כיכלתינו וכו'. היום בבוקר התקבל המענה:

הרי עומדים בסמיכות ממש לפרשת בשלח - שירה בכל הפירושים. אזכיר על הציון.

*

היום בבוקר הגיע הר"י [קוגן] מלנינגרד וסיפר שדיברו בארוכה עם ליחאצ'וב, ואמר שהוא מאד מאוכזב מגורבאצ'וב ממה שעושה בליטא1, וכי כתב לו מכתב מאד חזק בנושא, וכעת אינו יכול לכתוב לו שוב בענין הספרים.

הוא גם הביא שני מכתבים: א) מהרב לויטס2, ב) מאגודת התרבות היהודית, שניהם מבקשים מגורבאצ'וב שיחזיר לנו את הספרים.

הוא סיפר שהיא דיברה עם תומרקין, ואמר שעדיין לא הזדמן להתראות עם גורבאצ'וב. היום אמר שיש סברה למסור את הספרים לביהכנ"ס במרינא רושצא.

דחיית הצעת הקרן והתערוכה

היום נסענו ארבעתינו: הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב] נסעו לסוזן אייזנהאוער כנ"ל, והר"י [קוגן] אתי נסעו למוס-סאוויעט לפגישה עם סטאס ואוסאדצ’וק מ"גורבי קלוב".

הם ביקשו לשמוע את דעתינו על הצעת התערוכה והקרן.

השבתי בקשר לתערוכה, שזה צ"ל מובן, שהתערוכה היא מאוסף גינזבורג וכיו"ב, כי ספריית שניאורסאהן מוחזרת.

ובקשר לקרן השבתי, שצ"ל מובן הכוונה שיתנו לנו בנין, והספרים היהודים שבספריית לנין, כדי לפתוח ספריה יהודית, שאנו נערוך לה קטלוג ומחקר וכו'.

הם הסכימו לזה בעיקרון.

אח"כ בא מר [יעווגעני] ביסטראוו, הדירקטור של האדמיניסטריישן של גורבאצ'וב. הוא אמר שאינו מוכן לדבר על החזרת הספרים, ואם רוצים לדבר על ההצעה הנ"ל שנכין הצעה מפורטת.

השבתי, שאין אנו יכולים להציע זאת, כי רוצים אנו שיחזירו לנו את הספרים שלנו ותו לא, והם צריכים להציע זאת.

הוחלט שהמנהל של "גורבי קלוב" מר אוסאדצ’וק יכין הצעה כזאת וימסרה לנו, וכן עשה.

מכתב ההצעה של הגורבי קלוב

בהצעתו לא פירש שהאוסף שלנו יוחזר, רק כתב זאת בדרך מוסווית, שספרים אלו עם עוד אספים יושלחו לתערוכה ולימוד.

באמצע אמר עוד מלה, שהם דיברו עם גובינקו, ולא הסכים לשלוח את כל האוסף שלנו אפילו לתערוכה, כי אולי לא נחזיר, רק חלק לבד יושלח, ואחרי שנחזיר אותם, אז ידברו אתנו על משלוח החלק השני לתערוכה.

משם חזרנו למשרד האמער. שם חיכו עלינו גם הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב], ומשם חזרנו לדירתינו.

התיישבנו לאסיפה קצרה בנושא, והחלטנו לדחות את ההצעה של סטאס - אוסאדוטשעק - ביסטראוו.

בטחון אמיתי

יום ה' [ב' שבט] ערב

אתמול בלילה דיווח הרי"ל גרונר לכ"ק אדמו"ר שליט"א והרבי השיב:

מ'דארף בא זיי פועלן, זיי זאלן האבן בטחון אמיתי אז מ'וועט קומען מיט די ספרים.

הרי"ל גרונר אמר שע"פ הדיבורים נראה שיש בטחון. שאל כ"ק אדמו"ר שליט"א "בטחון אמיתי?" הרי"ל גרונר השיב "יע!". הרבי חייך.

*

היום בבוקר נסעו הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב] לסוזן אייזנהאוער. הם מסרו לה את סקירת הפרשה באנגלית, שהוכנה ע"י הר"י פרוס בלונדון. היא הבטיחה לעשות בזה.

אח"כ צלצל הרב"ש [קונין] למר קולינס בשגרירות, וביקשו להזמין עבורנו פגישה אצל שר החוץ החדש בעסמערטניק. מר קולינס סיפר, שיש אצלו מכתבו מסגן שר החוץ האמריקני מר איגלברגר בענינינו.

הר"ב העכט סיפר שדיבר עם סוחנין, סגן השגריר הרוסי בוואשינגטון, ואמר שהעביר את מכתבו של ריק דזייקאבס לשר החוץ בעסמערטניק.

פגישה עם סגן שר החוץ רוזנוב

אח"כ טלפנו הרב"ש [קונין] והר"י [קוגן] למשרד החוץ וביקשו פגישה עם שר החוץ החדש. הם השיבו שאפשר להפגש תחלה עם סגנו מר אלכסנדר רוזנוב, והוא יוכל לסדר פגישה עם שר החוץ.

באנו אליו בשעה 6. הוא קיבל אותנו יפה מאד, והבטיח לדבר עם השר, שלדבריו לא ישן כל הלילה, שדיבר עם בייקער בקשר לעירק, שהתחילה שם המלחמה.

היום בצהרים נסעו הרב"ש [קונין] והר"י [קוגן] לפגישה עם סטאס (אני נסעתי לישיבה ונתתי שם שיעור). הם הודיעו לו את החלטתינו שא"א שנסכים להחזרת הספרים ע"י הסכם של תערוכה, כי זה כאילו אנחנו מסכימים שזה לא שייך לנו.

הוא צלצל לאוסאדצ'וק והודיע לו החלטתינו.

הוצע אופן אחר, שיוחזר לביהכנ"ס שעומדים להחזיר לנו. הוא הבטיח להתעניין בזה.

משם הם נסעו לתומרקין, שביקש כמה ימי הפסקה, כי גובינקו מתנגד מאד.

פגישה עם הרב שאיעוויטש

בשעה 10 בלילה נסענו, הרב"ש [קונין] הרי"י [אהרונוב] ואני, להרב שאיעוויטש3, שזה עתה חזר מנסיעה לחו"ל.

סיפרנו לו את כל סיפור הספרים, והבטיח שיכתוב מחר מכתב לגובינקו, ואף יצלצל לו לדבר אתו בזה.

הרי"י [אהרונוב] סיפר לו על ביהכנ"ס שעומדים אנו לקבל מהעירייה, ושזה יהיה מרכז אגו"ח ברוסיה4. בסוף נתתי לו את ספר תולדות חב"ד בארה"ק.

יום ו' עש"ק בא לפני כניסת השבת

היום בבוקר נסענו, הרב"ש [קונין] הר"י [קוגן] ואני, למוס-סאוויעט, שם חיכו לנו סטאס ואוסאדצ’וק (ועוד אחדים שנכנסו ויצאו מהחדר, גם פגשנו את מר ביסטראוו). דובר על העברת הספרים לביהכנ"ס כנ"ל.

משם נסעו סטאס והר"י [קוגן] אל הרב שאיעוויטש, לדון בדבר הבקשה שיוחזרו לנו הספרים ע"י ביהכנ"ס, ואנחנו חזרנו לדירה שלנו, להכנות לשבת.

התחלת מלחמת המפרץ

בינתיים דיבר הרי"י [אהרונוב] לכפ"ח, ואמרו שאין נפגעים, רק כמה פצועים, משמונה טילים שנשלחו מעירק, ושני בתים נהרסו.

לפתע מצלצלת וירוניקה, שחזרה היום מלנינגרד, ואומרת שדיברה כעת עם איוואנוב (סגן שר החוץ), שאמר שידבר עם שר החוץ בעסמערטניק, וגם דיברה עם תומרקין, ולדעתה נראה המצב טוב.

מוצאי ש"ק פר' בא

היום בבוקר הלכנו לביהכ"נ, שם עשינו כמה מנינים לקריאת התורה, כדי שכולם יקבלו עליות בשבת שלפני יו"ד שבט.

אחרי קריאת התורה הרבו לרקוד. גם לפני קרה"ת רקדו, אחרי שהרמ"ח לוין קרא את מברק כ"ק אדמו"ר שליט"א אודות המצב בארה"ק, שתהיה שמחה נראית ונגלית.

אחרי מוסף היתה התוועדות עד מנחה והרב"ש [קונין] נאם.

אחרי מנחה הלכנו לסעוד בבית הרד"ב לאזאר, התפללנו מעריב בביתו, ונסענו לבית וירוניקה.

שם שוחחנו כמה שעות. היא אומרת שבגלל המצב הכללי בעולם [מלחמת המפרץ] ובגלל מצב בריאותו של גורבאצ'וב, לא הצליח [תומרקין] להפגש אתו, והזמין פגישה אתנו ביום ב' בבוקר.

דיברנו על עוד אפשרויות של פעילות, ולא נראית איזו הצעה מעשית. משם חזרנו לדירתינו.

השתדלות לובימוב וגעלמן

יום א' ה' שבט, אחר חצות לילה

אתמול באמצע הלילה התקשר הר"י [קוגן] עם לובימוב (ע"י הר"פ וואגל בלונדון), שסיפר לו שדיבר בארוכה עם גובינקו, ולבסוף שוכנע להחזיר את הספרים.

היום בלילה הודיעה וירוניקה בשם געלמן (ואח"כ אושר גם בשיחה בין הר"י [קוגן] לגעלמן) שג[ובינקו] אמר לו שלדעתו צריך להחזיר.

היום בבוקר צלצל הרי"י [אהרונוב] להרב שאיעוויטש, שיש לנו ידיעה שגובינקו מוכן להחזיר את הספרים, ולכן אולי לא כדאי למסור את המכתב שהכינו ביום שישי, בו נאמר שכדאי למסור את הספרים לביהכנ"ס, כי אם להכין מכתב חדש, שהוא מבקש מגובינקו שיחזיר את הספרים לאגו"ח.

הוא הסכים, ונסענו (הר"י [קוגן] הרב"ש [קונין] ואני) אליו, יחד עם מכונת כתיבה.

הרב שאיעוויטש כתב מכתב חדש, והר"י העתיקו במכונת כתיבה, והרב שאיעוויטש חתם.

משם נסענו למר פידרובסקי, והר"י [קוגן] סיפר לו מהחלטת גובינקו להחזיר את הספרים, וביקש ממנו שלא למסור את המכתב שנחתם ביום שישי.

הר"י [קוגן] הכין מכתב כולל בענינינו, שכולל את מכתב אדמו"ר משנת תרפ"ב5 ועוד, כדי למסרו לגורבאצ'וב ואנשי הממשל והשרים.

נסעתי אתו למשרד של האמער להכין העתקים ממנו וממכתבי הרבנים במוסקבה ולנינגרד, וחתימת ראשי הקהלות שהוכנו לפני שבועיים.

הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב] נסעו אל סטאס, שגם אוסאדצ'וק היה שם. הם סיפרו להם מהחלטת גובינקו, ומסרו להם המכתבים הנ"ל.

הם הבטיחו שסטאס יסע מחר בבוקר למשרד התרבות לדבר עם גובינקו, ואוסאדצ'וק ינסה לדבר בזה עם גורבאצ'וב.

תחלת וסיום מכתבינו לגורבאצ'וב

*

בערב בא אלינו [ר' ישעי' גיסר] חתנו של הר"י [קוגן] מאודיסה, בדרכו ללנינגרד.

אח"כ בא אלינו הת' נחום תמרין, ששאל אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א אם לנסוע ללמוד במוריסטאון, והרבי השיבו: כעצת אגו"ח.

ישבנו ודנו בזה, ודעת הרוב נטתה לאמר לו שיסע לכמה חדשים, אך לא נתקבלה החלטה.

אח"כ ישבנו ודנו בענין אריזת הספרים, עם או בלי רשימה6. כך ישבנו עד קרוב לשעה 1 לפנות בוקר, שאז התיישבתי לכתוב היומן.

יום ג' ז' שבט בוקר

אתמול הייתי כל היום בישיבה, שם נתתי 4 שיעורים, 3 בגמרא וא' בשלחן ערוך אדמו"ר הזקן.

הר"י [קוגן] נסע בבוקר למשרד ה[תרבות], למסור העתקה מהמכתב שלו עם הנספחים - שהוכן שלשום.

גם סטאס נסע למשרד ה[תרבות] ודיבר עם גובינקו. האחרון הכחיש שהבטיח ללובימוב ולגעלמן להחזיר לנו את האוסף, אבל הבטיח שיפגש אתנו וידבר אתנו בזה. אבל אח"כ במשך כל היום הלכה ונדחתה קביעת זמן הפגישה, עד שבלילה אמרו שהוא מדאי טרוד, ואשר למחרת (היום) הוא יהיה כל היום בקרמלין, ולא יוכל להפגש.

מר אוסאדצ'וק הודיע שגורבאצ'וב לא בתוך הענינים, וכי מסר את כל התיק לגובינקו.

כשחזר הר"י [קוגן] ממשרד התרבות נסעו כולם לסטאס, שם שמעו על כל הנ"ל, ומשם נסעו לוירוניקה למונוסוניק.

היא דיברה בינתיים עם איוואנוב ועם רוזאנוב, שמנסים לקבוע פגישה בין המשלחת לשר החוץ בעסמערטניק; אך גם פגישה זו לא נקבעה.

בערב היתה אסיפה במשרד החוץ, והר"י [קוגן] הביא להם העתק מהמכתב האמור עם המצורפים.

כנס ה"ועד"

אתמול התחיל הכנס של ה"ועד", שאורגן לאחרונה, ורוצה להיות המייצג של כל הארגונים היהודיים ברוסיה.

לפי הנראה אין לועד הזה תוכנית רצויה, וגם הרפורמים מיוצגים בה.

היה דיון איך להתייחס ל"ועד" ול"כנס", כי הם שלחו כמה הזמנות לחב"ד, ודיברו עם קרפוב שישתתף בכנס, ואמורים להתיימר לייצג גם את ארגוני חב"ד ברוסיה.

הרד"ב לאזאר שאל את המשלחת, שהיא הנהלת אגו"ח ברוסיה, והוחלט לא להשתתף בכנס ולא לצאת במחאות, ולהשיב להם שעדיין לא ביררו את המצע שלהם.

יום ד', ח' שבט, בוקר

גם אתמול הייתי כל היום בישיבה.

בתחלת היום קרא אותי ר' דוד קרפוב לחדרו, ושוחחנו כשעתיים בענינים שונים, היחס ל"ועד" ואם להשתתף בכנס, עבודת "רחמים"7 והיחס בינו לועד מטעם עזרת אחים ברוסיה8.

דומני שהוא היה מרוצה מאד מהשיחה. דיווחתי עליה בפרטיות להרד"ב לאזאר.

פעילותי במוסקבה

בישיבה נתתי במשך היום שני שיעורים.

עוד נפגשתי בצהרים עם ילד בן 15 [זאב דוב], שברח מביתו בזיטאמיר כדי ללמוד בישיבה.

הוא היה במחנה קיץ שלנו בקיץ העבר, אך רוב הזמן לומד תורה בביתו לבדו, בזמנים הפנויים ובזמנים שאין הוריו מבחינים. הוא מדבר עברית טובה וקצת אידיש. קורא כתב אשורי, רהוט ורש"י. יש לו ידיעה די רחבה לפי ערכו בעניני הלכה. יש לו ראש מאד טוב, רצון מאד חזק ליהדות. רצה לעבור ברית מילה מיד (דומני שתשע בחורים עברו כאן אתמול ברית מילה, אך זה היה בבוקר והוא בא בצהרים), ולא היה סיפק לסדר זאת במשך היום9.

שוחחתי אתו בארוכה ובחנתיו קצת בכל הנ"ל.

*

היום בבוקר נוסע הר"ש קמינצקי (הרב השליח בדניפרופטרובסק) לנ.י. והחלטתי לשלוח על ידו לר"י וילהלם את היומן שעד כאן וסט צילומי המסמכים שיש לנו, כי מי יודע מה יביא יום לשליחותינו, וכדאי שיהיה סט שלם בנ.י.

נסעתי לדירה, לקחתי את הנ"ל, חזרתי למרינא רושצא, צלמתי עבורי מה שחסר, ומסרתי לידו.

*

הר"י [קוגן] הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב] נסעו בבוקר לאוסאדצ'וק לפגישה, הוא אמר להם שגורבאצ'וב קיבל אמנם את המכתב מליחאצ'וב, אך מסר הכל לידי גובינקו, וכעת יש לו בעיות גדולות, ואין ראשו פנוי לענינינו.

הוא סיפר גם שראיסה גורבאצ'וב יודעת מהנושא, אך רק לפום ריהטא.

הוא העריך את מכתבי הרבנים מרוסיה שמבקשים להחזיר את הספרים, אך אמר שצריך עוד, כי גובינקו טוען שהיהודים כאן רוצים שישארו הספרים ברוסיה.

לכן נסעו הנ"ל לכנס ה"ועד", שם דרש הרב"ש [קונין] בעניני הספרים. היתה התלהבות גדולה לנושא. היתה הצבעה וכולם הצביעו שיש להחזיר את הספרים. היו שם כאלף נציגים מרחבי רוסיה. נכתב מיד מכתב חזק מהועד בבקשה להחזיר את הספרים.

תמיכת ה"ועד" להחזרת הספרים

ביחדיו יחזורו בהגיע הזמן

בלילה כשחזרנו כולנו וסעדנו התיישבנו לאספה מיוחדת שקראתי בקשר להמשך שליחותי.

ביארתי שמכמה סיבות נמנעת ממני השתתפות מעשית בהשתדלות הספרים, וזה מביא לנסיעותי לישיבה, ואפשר שזוהי מעילה בשליחותי.

אחרי דיון קצר, היו כולם עייפים, ונדחה המשך האסיפה להיום.

יום ד' [ח' שבט] ערב

גם היום למדתי כל היום בישיבה, ולפני זה צלצלתי לרי"ל גרונר, ובקשתי שיכתוב לכ"ק אדמו"ר שליט"א בשמי:

במשך הזמן האחרון מנוע אני מלהתעסק בענין הספרים. יושב אני כל היום בישיבה ולומד עם תלמידים. האם כדאי שאחזור ל770- עד אשר יזדקקו לי כאן?

מוכן אני להשאר כאן כמה שצריך.

*

רוב היום למדתי עם הבחור שלמה [וואראוויטש].

בלילה באתי לישיבה גם לסדר חסידות. למדתי קצת עם בחור אחד ד"ה באתי לגני. רוב התלמידים חזרו בע"פ קצת מהמאמר.

*

בלילה התקבל מענה כ"ק אדמו"ר שליט"א למכתב הנ"ל:

אל יפרוש מחבריו שי' בשליחות זו ביחדיו נסעו ביחדיו יחזורו בהגיע הזמן.

אזכיר על הציון.

*

שיחת היום היא ביטול הכספים, שיצא אתמול בלילה חוק המבטל את כל השטרות מ50- רובל ויותר (שווי 2$ בשוק השחור), שכ"א שיש לו עד סכום 500 רובל (שווי 20$ לערך) יחליפו לו בבנק, והשאר מפסיד.

מתמנה כר"מ בישיבה

מוצש"ק פר' בשלח

זה עתה חזרנו לדירה. אני שהיתי כל השבת בביהכנ"ס במארינא רושצא, ואילו חברי הגיעו היום ברגל, וחזרנו כולנו ביחד.

אסקור כעת בקצרה את קורותי במשך שלשת הימים האחרונים:

ביום ה' באתי כרגיל לישיבה. קראתי לאספה עם הרד"ב לאזאר ועם הר"א קמישוב, להחליט על סדר מסוים בלימודי עם התלמידים, כי לפי הנראה אחרי המענה הנ"ל, אשהה רוב הזמן בישיבה.

סודר עבורי סדר לימים א' ג' וה' - שיעור לעיונא עם ברוך [גורין] ואליהו [קאזאצקוב]. שיעור משניות לכתה ד10, חסידות בלילה, וסדר לימים ב' וד' - לעיונא עם נחום [תמרין] ובנימין [פיליצ'קין], לגירסא ושו"ע אדמו"ר הזקן עם כתה ב.

בינתיים למדתי רק ביום ה' לפני הצהרים עם ברוך ואליהו. אחה"צ נסעו התל' למבצעים לכבוד יו"ד שבט.

לימודים בישיבה עם ברוך גורין ואליהו קאזאצקוב

התוועדות יו"ד שבט

בלילה בשעה 7 התחילה ההתוועדות לכבוד יו"ד שבט.

ספרתי קצת על תקופת תש"י-תשי"א וקבלת הנשיאות. [ה"ר משה] נודלמן תרגם דברי לרוסית.

אח"כ נאמו הרד"ב לאזאר והרמ"ח לוין. אח"כ הקשיבו לסרט הקלטה של יו"ד שבט תשי"א.

ביום שישי נשארתי רוב היום בדירה. הר"י [קוגן] והרב"ש [קונין] נסעו ואני נשארתי ושוחחתי בארוכה עם הרי"י [אהרונוב] על יחס העבודה ביני ובין שאר חברי המשלחת ועל החלטתי לשהות רוב היום בישיבה. הוא לא הסכים להחלטתי ואמר שידון בזה עם שאר חברי המשלחת.

אח"כ נסעתי לביהכנ"ס, כפי שהוחלט אתמול שגם בליל שבת אשוחח ואספר לתלמידים.

סיפרתי בין מנחה לקבלת שבת, כשעה, על תולדות אדמו"ר בעל ההילולא. הר"ד קרפוב תרגם דברי.

אח"כ הכרזתי, שאחרי סעודת שבת אשב שוב עם התלמידים, ואענה על השאלות שיש להם ב"ארום פון חסידות" (מסביב לחסידות).

קבלת שבת (וגם שחרית היום) התפללתי לפני העמוד. אח"כ הלכתי לסעודה להרד"ב לאזאר ואח"כ חזרתי לישיבה.

ישבנו בחדר האוכל. ישבו אתי כ6-7- בחורים11. עניתי לשאלות שונות, ור' אלכסנדר סנדר12 תרגם מעברית.

ישנתי במטה שהוכנה במשרד.

היום היתה התוועדות בביהכנ"ס. נאם הרב"ש [קונין].

אח"כ התפללו מנחה, והלכנו כולנו לסעודת שבת בבית הרד"ב לאזאר.

עם צאת השבת חזרנו כולנו לדירה.

שיעורים בישיבה

שיעורים בישיבה. מימין לשמאל: ברוך גורין, שלום בער מיכלין, אליהו קוגן, מיכאל לעווידנסקי ואני

יום ב' [יג שבט] בוקר

אתמול הייתי כל היום בישיבה והיה בהצלחה. לפני הצהרים נתתי 2 שיעורים, לעיונא לבחורים מכתה ב, אחה"צ נתתי שיעור במשניות ברכות לכתה ד. הקשיבו 8 תלמידים ושאלו והבינו. התעניינו מאד בלימוד. בסדר החסידות של הלילה נתתי שיעור ב"וידעת-מוסקבה"13, לכתה ב.

יום ב' ערב

גם היום הייתי כל היום בישיבה. נתתי 3 שיעורים: 1) לעיונא לחיים [מוכער] וסענדר. 2) לגירסא. 3) שלחן ערוך אדמו"ר הזקן - לכתה ב.

בבוקר לפני הנסיעה לישיבה היתה לנו אסיפה בקשר לתלמיד נחום תמרין. רוב חברי המשלחת הצביעו שכדאי שישאר כאן ללמוד ולעסוק בעניני הפצה.


1)) באותה שעה התחילו את השתדלותם לקבל עצמאות מברית המועצות, וצבא ברית המועצות דיכא אותם.

2)) הרב הרשמי של לנינגרד.

3)) הרב הרשמי של מוסקבה.

4)) כי אמרו לנו שגם הוא דורש שיתנו להם את ביהכנ"ס של פוליאקוב, כי לחב"ד כבר יש ביהכנ"ס אחד במארינא רושצא. וכשדיווחנו על כך לרבי, הורה להשיב על כך, שלא מדובר כאן בביהכנ"ס נוסף לחב"ד כי אם במרכז אגו"ח ברוסיה. את זה באנו לבאר לפניו.

5)) מתורגם ב"ספריית ליובאוויטש" ע' פג.

6)) כלומר אם ירשו לנו מיד לקחת את כל הספרים, האם נתעכב עד שנכין רשימת הספרים, או שנקח כך, כמו שהם.

7)) מוסד צדקה שניהל הר"ד קרפוב.

8)) הם ה"ר אורי קמישוב, ה"ר זאב קורבסקי, הר"א שענציס והרב דובער לאזאר.

9)) דחיתי אותו עד שידבר עם הוריו. אמו באה לדבר אתי. בסוף הסכימה שישאר בישיבה ויעבור ברית מילה, כדלהלן ביומן י"ח אדר.

10)) כתה א' היא הכי עליונה - לתלמידים ותיקים, וכתה ד' הכי נמוכה - לתלמידים חדשים.

11)) אחד מהם היה דן רוטקין, שכבר התקרב קצת אבל עדיין לא נכנס ללמוד בישיבה, והרבה לשאול במשך כמה שעות.

אח"כ התקבל בישיבה, למד שנה לערך, אח"כ נסע ללמוד בכפר חב"ד, אח"כ בא ללמוד באהלי תורה בנ.י.

12)) לוקשין, שגר אז בלנינגרד, ושהה בשבת במוסקבה, בדרך נסיעתו לביקור עבודה בארה"ב.

13)) מאמר מפורסם שאמר וכתב כ"ק אדמו"ר מוהרש"ב נ"ע בעת שהותו במוסקבא בשנת תרנ"ז (ס' המאמרים תרנ"ז, ואודותיו שם עמ' שטו-ז).