פרק עשרים ושמונה

המשך הפעילות בענין הספרים

יום ג', י"ד שבט, בבוקר

במשך השבוע האחרון לא השתתפתי בנסיעות המשלחת, ולמדתי עם התלמידים בישיבה, לכן לא רשמתי ביומן את קורות הימים האלה אצל חברי המשלחת. אשלים זאת הפעם, עפ"י דברי הרי"י [אהרונוב] אלי:

ביום ד' בבוקר נסע הרב"ש [קונין] לשגרירות האמריקנית, ומסר מכתב תרעומת עבור השגריר החדש מאטלאק, על שאינו משתדל לעזור בענין הספרים. את המכתב השאיר אצל אוברי.

אח"כ נסעה המשלחת לפגישה עם סטאס ואיליא. אחרי שיחה מפורטת אמרו שגובינקו עדיין טוען שהיהודים ברוסיה דורשים שהספרים ישארו כאן, וצריך להשיג מה שיותר מכתבים מראשי היהדות להחזרת הספרים.

משם נסעו לכנס ה"ועד". שם דיבר התובע הכללי [של נ.י.] באב אייברעמס, שבא במיוחד לכנס מנ.י. הוא דיבר בשבח הרבי ובשבח שליחות המשלחת.

הוחלט להחזיר את הספרים

אחרי הביקור ב"ועד" נסעה המשלחת לפגישה נוספת עם סטאס ואיליא, במסעדה שבבנין סטאס. נוכח שם גם נציג הק.ג.ב. שהשתתף גם בפגישה שהיתה לנו במשרדו של איליא לפני כמה ימים.

זה האחרון אמר שנפגש עם סגנו הראשי של גורבאצ'וב, ואמר שעקרונית נקבל את הספרים במשך הזמן, אבל לא מיד כעת, כי כעת טרודים במלחמה [במפרץ הפרסי].

אח"כ אמר סטאס (ביחידות) שמקיימים אצלנו חזק את פרשת האזינו1 - בכל מקום שאנו הולכים.

עוד הוסיף לספר, שכיום אין לגורבאצ'וב חופש פעילות, הוא נכנע להוראות הק.ג.ב.

ביום ה' היתה שוב פגישה ארוכה עם סטאס ואיליא. הוא אמר שהמצב מתוח מאד ברוסיה, והציע מאד שנחזור לנ.י. הוא אמר שאין משרד שלא מדברים עלינו ועל שליחותינו. המשלחת ענתה שלא זזים מכאן בלי הספרים.

ביום ו' בבוקר היו הר"י [קוגן] והרב"ש [קונין] אצל געלמן. אחרי שיחה ארוכה הוא התעורר מאד, והבטיח להכניס את עצמו חזק לענינינו.

אח"כ נסעו לפידרובסקי, שיחתום על מכתבו של שאיעוויטש.

הוא לא היה בביהכנ"ס; אך בינתיים חתם שוב שאיעוויטש על מכתבו, אשר הוספנוהו על נייר המכתבים הרשמי של ביהכנ"ס.

בינתיים קיבלנו כאן טלפון מאוברי, שבשעה 2 נקבעה פגישה בין קולינס לרב"ש. בעת הפגישה הוא התנצל על מה שהיה נראה כקרירות מצד השגריר, והבטיח להשתדל בענינינו.

במוצש"ק הודיע לנו געלמן בטלפון, שהוא דיבר עם ראש המועצה לוקיאנוב בפרטיות. הלה אמר לו שיכתוב לו מכתב מפורט, וכי לוקיאנוב יגיש את המכתב לגורבאצ'וב, וישתדל להביא הדבר לידי גמר.

ביום א' בוקר ביקרו בביתה של וירוניקה, ואחרי שיחה מפורטת נסעו לפגישה נוספת עם סטאס. הפעם בבית אמו.

התוועדו עם המשפחה בארוכה. אח"כ היתה פגישה פרטית עם סטאס. הוא הודיע שיש החלטה ברורה לתת לנו את הספרים, ואולי יקח עוד שבוע שבועיים. אמנם כדאי שממשלת ארה"ב תבקש זאת שוב, בפרט כעת ששר החוץ בעסמערטניק נסע לפגישה עם בוש, וזה יועיל ליחסי רוסיה ארה"ב.

הודיעו הפרטים לרי"ל גרונר, שהשיב אתמול בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א, שלא כדאי לעשות כך, כיון שיש כבר החלטה להחזיר - לא כדאי להתערב ביחסי ארה"ב רוסיה.

*

אתמול ביום ב' בבוקר נסעו לקונסוליה הישראלית, בקשר לילדי טשערנאביל, שההורים מפחדים מהישארותם בארה"ק ומבקשים להחזירם לרוסיה.

משם נסעו למשרד מונוסוניק, שם היו שלשת ההורים שביקרו אצלנו ביום א' בלילה [לבקש את החזרת ילדיהם לרוסיה]. קישרו אותם עם ילדיהם בכפר חב"ד, וכל הילדים השיבו שבשום אופן לא רוצים לעזוב את ארה"ק ואת כפר חב"ד.

*

אח"כ צלצלה וירוניקה לנאטאלי, ממוס-סאוויעט, להודיעה שעדיין לא נתקבל אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א מכתב [ראש העיר] פאפוב, אודות החזרת ביהכנ"ס של פוליאקוב, שלפי המדובר נשלח המכתב חתום על נייר מכתבים רשמי.

משם נסעו לפגישה עם איליא, שאמר שהנושא שלנו מתקדם יפה, אבל זה תלוי קצת אם ביקורו של בעסמערטניק אצל בוש יסתיים טוב.

משם נסעו לסטאס, שגם הוא אמר שהנושא מתקדם יפה.

משם נסעו למשרד אוקסידנטל, ומשם התקשרו לארה"ק והודיעו שמתכוננים למטר טילים מעירק במשך הלילה, ועושים הכנות מתאימות.

געלמן אמר שגמר לכתוב את המכתב ומחר ימסור אותו ללוקיאנוב, ע"מ למסור לגורבאצ'וב, וגם לנו יתן געלמן העתק מהמכתב.

יום ד', ט"ו שבט, בוקר

כרגיל הייתי אתמול בישיבה. נתתי שיעור אחד לעיונא לברוך ואליהו. אח"כ נתתי שיעור משניות לכתה ד' - 8 תלמידים. הם היו מאד מרוצים. בלילה נתתי שיעור ב"וידעת-מוסקבה" לכתה ב - 6 תלמידים.

חברי המשלחת נסעו בבוקר לאיליא, שם היה גם סטאס, ושוחחו בנושא.

אח"כ נסעו למונוסוניק, ושוחחו בענין הילדים מטשערנאביל.

רצינו לנסוע להאמיל ומוזיר להרגיע את ההורים שרוצים לקחת את הילדים חזרה מארה"ק בגלל המלחמה, אך היא התנגדה לזה.

אני חשבתי לנסוע לקישינוב, ששם מתקיימת היום הכתרת הרב זלמן טוביה אבלסקי לרב, אך גם לזה התנגדה.

הייתי אמור לנסוע יחד עם הרד"ב לאזאר, והיא הייתה אמורה לסדר לנו הניירות, אך היא התנגדה ולא סידרה את הויזות.

בלילה נסעו לשדה התעופה לפגוש ילדים אחדים שחזרו, הם בכו ואמרו שרוצים לחזור לכפר חב"ד.

תעלוליו של גובינקו

יום ה', ט"ז שבט, בוקר

אתמול היתה לנו פגישה חשובה עם סטאס.

בבוקר נסע הרב"ש [קונין] למסור סדרת מסמכים לסטאס, בפנת רחוב הסמוכה לקרמלין.

משם טלפנו לנו ויצאנו להפגש אתם בביהכ"נ הגדול, ויחד יצאנו לאסוף אותו בפנת רחוב האמור, ויחד אתו נסענו למשרדו בגורקי פארק.

לא היו לו בשורות טובות במיוחד. הוא נפגש ודיבר עם אנשי גורבאצ'וב. אמר ולא פירש. אך אמר שגורבאצ'וב מוכן להחזיר לנו את הספרים, אך רוצה תמיכת אנשי מדע.

הם אומרים שליחאצ'וב חזר בו מתמיכתו בהחזרת הספרים, וגובינקו הרכיב ועדה שקבעה שלא כדאי להחזיר את הספרים. הוא גם אמר שצריך תמיכת אנשי מדע נוספים ברוסיה ואנשי ציבור בעולם.

בערב צלצל הר"י [קוגן] לליחאצ'וב, שהכחיש את כל הנ"ל. הוא אמר שגובינקו צלצל אליו ביום חמישי ואמר שרק אנשי חב"ד רוצים להחזיר את הספרים, אבל שאר קהלות ורבני היהודים ברוסיה רוצים שישארו ברוסיה. אך הוא השיב שאעפי"כ צריך להחזיר את הספרים לחב"ד. ואילו גובינקו הלך ואמר בשמו שחזר בו.

הוא הציע שיקבלו את מכתבו הראשון שכתב לגורבאצ'וב, שלא יכול להיות יותר טוב מזה.

*

נחזור לביקור אצל סטאס. באמצע נכנסה קרובה שלו, כתבת (צלמת) של העתון טיים מאגאזין. הרב"ש [קונין] סיפר לה על שליחותינו. היא רצתה לכתוב על כך, והשיבו הרב"ש וסטאס שעדיין לא הגיע הזמן לפרסם על כך בעתונות.

בדרך חזרה מסטאס נסענו, הר"י [קוגן] ואני, למסור צילום האקרעדיטיישן שלנו לנאטאלי (היא העובדת במוס-סאוויעט, שמשתדלת לקבל עבורינו את ביהכנ"ס פוליאקוב, וזקוקה לזה לצילומי האקרעדיטיישן). היא לא היתה במשרד, אך אח"כ נסע שוב הר"י [קוגן] והביא לה את הצילומים.

משם נסעתי לישיבה והשאר חזרו לדירה להתעסק בקבלת המכתבים האמורים שהציע סטאס.

בישיבה נתתי שיעור לברוך ואליהו, ובשלחן ערוך אדמו"ר הזקן הלכות שבת לכתה ב.

פעילות מסועפת

בלילה בא לדירה הרד"ב לאזאר. היתה לנו אסיפה ודיון בקשר לנחום תמרין, וכתבנו את החלטתינו.

אח"כ היה דיון אתו בקשר לועד "ווסערא" ולמצב בלנינגרד2, שהרד"ב רוצה לדעת חוות דעתינו. השבנו על שני הדברים שאין רצוי שנחוה דעתינו בדברים אלו.

באמצע הלילה בא הר"ד קוגן מלנינגרד, לדון בזה עם אחיו הר"י, ולפנות בוקר חזר ללנינגרד.

אחרי האסיפה נסעו הר"י [קוגן] והרב"ש [קונין] לדבר עם געלמן, שהבטיח להכין מכתב לגורבאצ'וב ולמסרו ללוקיאנוב. הוא השיב שידברו אתו עוד הפעם היום בשעה 2 בצהרים.

היום בבוקר דיבר הר"י [קוגן] עם שמעון יקירסון, מהמכון האסיאתי בלנינגרד, שיכין מכתב בענין החזרת הספרים. הוא כבר יודע ממני הפרטים, מהפגישות שלנו לפני שנתיים ושלוש3, הר"י עדכן אותו שוב, ואמר שישתדל להכין מכתב חזק, שיחתמו עליו הוא וראש המחלקה המדעית.

אח"כ דיברתי אתו בקשר לקטלוג אוסף פירקוביץ, שערך הרכבי ותרגם מגיד לעברית, ונמצא בספרייתינו4, ואצלי נמצא צילום.

הוא אמר שזה עבורו דבר חשוב ומועיל, שהוא עובד על האוסף הנ"ל יחד עם נציגי הספריה הלאומית בירושלים. הבטחתי לשלוח לו את הצילום.

כעת נסעו הר"י [קוגן] והרב"ש [קונין] לא' מהאנשים שליחאצ'וב נתן לו את מכתבו האמור, כדי לקבל ממנו העתק, ע"פ עצת ליחאצ'וב.

יום ה' [ט"ז שבט] ערב

הפעילות של היום לא הביאה תוצאות ברורות.

בבוקר ביקרו הר"י [קוגן] והרב"ש [קונין] אצל סגנו של ליחאצ'וב. הוא חיפש ולא מצא את מכתבו של ליחאצ'וב.

אח"כ ביקרו אצל איליא, שאמר שאולי ינסה לשוחח בנידון עם ראיסה גורבאצ'וב. הר"י [קוגן] וסטאס ינסו להכין מכתב מאתנו לראיסה, שאיליא יקח לראיסה.

אח"כ נסע הר"י [קוגן] ועדיין לא חזר. הוא כבר קרוב לשש שעות לא כאן, ולא השאיר הודעה.

היא מנסה להשיג מכתב משר המשפטים, וכן עמדה בקשר עם תומרקין ועם פטרובסקי.

הרב"ש [קונין] דיבר עם חתנו, שסיפר שגעלמן דיבר עם סוכאנין, שדיבר בזה עם בעסמערטניק.

גם הרי"י [אהרונוב] שמע מהרי"ל גרונר שיו"ר ה"פארן אפעירס" של הקונגרס דיבר בזה עם בעסמערטניק.

אני נסעתי כרגיל לישיבה. נתתי שיעור לאליהו וברוך, אח"כ שיעור משניות לכתה ד, ושיעור לגירסא, ושיעור בדא"ח לכתה ב.

פגישה עם ריז'וב

יום ו' עש"ק יתרו, אחה"צ

ביום הקצר היום הספקנו הרבה בעזהי"ת, יה"ר שיהי' בהצלחה.

הר"י [קוגן] חזר אתמול בלילה אחר חצות. הוא ישב זמן רב עם סטאס, והכינו נוסח מכתב לראיסה, וגם הכינו את תוכן הדיבור עם המדען, יו"ר ועד החינוך והתרבות, מר ריז'וב.

לפנות בוקר כתב את המכתב האמור במכונת כתיבה ואח"כ נסעתי אתו למשרד האמער לעשות צילומים, ומשם לאיליא לתת לו את המקור, כדי שימסור לראיסה.

משם נסענו למלון אינטוריסט, שם נפגשנו עם שני עסקנים5, והר"י [קוגן] מסר על ידם העתק מהמכתב האמור ועוד, עבור מר וועליחוב יו"ר האקדמיה ברוסיה.

בינתיים נקבעה פגישה עם מר ריז'וב הנ"ל, לשעה 12:30. הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב] באו אלינו, וביחד נסענו למשרדו של ריז'וב. שם חכינו לבואו של מר געלמן, שהוא ארגן את הפגישה וביחד נכנסנו6.

ישבנו אצלו קרוב לשעה. הרב"ש [קונין] הציג את כולם והר"י [קוגן] ביאר ברוסית את כל פרשת שליחותינו (סקירה כללית הוא כבר ידע מפי געלמן, שדיבר אתו קודם).

הוא השיב וסיפר שהוא כבר נפגש עם הנושא הזה לפני יותר מחודש. זה היה בעת אסיפת ההנהלה האקדמית עם מר גובינקו בקשר לבחירת מנהל חדש לספריית לנין.

בהמשך האספה הוסב הדיבור אודות אוסף הספרים היהודיים. גובינקו אמר שבקשר לזה יש לו שאלה מעשית, וסיפר על בקשתינו להחזיר את הספרים, ושאל חו"ד הנאספים.

מר ליחאצ'וב השיב אז שלדעתו חייבים הספרים להשאר ברוסיה. זאת היתה הפעם היחידה ששמע בעבר על כל סיפור שליחותינו.

הר"י [קוגן] סיפר לו את כל פרשת ליחאצ'וב, איך שאחרי פגישתינו אתו שינה את דעתו לחיוב החזרת הספרים, וכי כתב ודיבר עם גורבאצ'וב, לוקיאנוב, גובינקו ולושצינקוב. הוא סיפר את תעלוליו של גובינקו, שניסה לשקר בשם ליחאצ'וב, ששינה את דעתו לשלילה, ועל השיחה שהיתה שלשום בינו (הר"י [קוגן]) ובין ליחאצ'וב בטלפון.

אחריו בא געלמן לאשר את כל האמור בדבר עמדתו של ליחאצ'וב ובדבר תעלוליו של גובינקו.

בסופו של דבר הוחלט שהוא יכתוב מכתב חזק לגורבאצ'וב, ויתן גם העתק לגובינקו.

אח"כ נסענו משם, ומר געלמן נשאר אצלו להכין ביחד את המכתב.

בינתיים מסר לנו מר געלמן את המכתב שהוא כתב בנושא הזה אל לוקיאנוב. המכתב הוא חזק וטוב מאד.

הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב] נסעו למשרד האמער, לשלוח העתקים לכ"ק אדמו"ר שליט"א בפאקס, לדווח ולעשות צילומים מהמסמכים, והר"י [קוגן] אתי חזרנו לדירה לסיים התפלה ואכילה, לכתוב היומן ולהכין את השבת.

זה עתה דיברו עם איליא, והודיע שכל הנ"ל מסודר.

שוב חזרו הרי"י [אהרונוב] והרב"ש [קונין], והודיעו בשם הרי"ל גרונר, שמר בייקער שוחח בנידון הספרים עם מר בעסמערטניק, והודיע לו שהיהדות בארה"ב מחכה להחזרת הספרים.

התרוצצויות בכל הכיוונים

יום ב', כ' שבט, בוקר

היום יהי' לנו כנראה יום עמוס עבודה, ואולי אף יום גורלי של סיום המערכה לטובתינו. מי יתן והיה.

בשבת היה מאד קר בחוץ, כ30- מעלות תחת האפס. נשארנו כולנו בדירה ולא הלכנו לביהכנ"ס. זה יותר משעה הליכה ובביגוד שהי' לנו לא היינו מוכנים לכך7.

במשך השבת הוחלט שהר"י [קוגן] והרב"ש [קונין] יסעו ללנינגרד, לדבר עם ליחצ'וב, ולקבל ממנו מכתב חדש; שהרי מהראשון לא קבלנו העתק, וגובינקו טוען שהוא חזר בו.

גם ינסו לקבל מכתב מיקירסון עם ראש האקדמיה המדעית.

הם נסעו ברכבת הלילה, ובצהרים צלצלו להודיע שהיו אצל ליחאצ'וב (הוא היה במקום נופש, כשעה וחצי נסיעה מלנינגרד), וקיבלו ממנו מכתב מאד טוב8, וכן קיבלו עוד מכתבים, וברכבת הלילה מתכוננים לחזור הנה.

כאן יש לרב"ש פגישה בבוקר במשרד הקונסוליה האמריקנית, בקשר לסידור ויזות למלוים אותנו (אלה שעזרו לנו ומשפחתם) יחד עם הספרים9.

גם צריך מר געלמן לקבל בבוקר את המכתב שהכין יחד עם ריז'וב, ואז צריך להביא העתק מכל המכתבים האלו, ליחאצ'וב, ריז'וב, געלמן ועוד, וגם המכתבים שקיבלנו בפאקס מארה"ב, של מוניהאן, ושל פעסקעל (מהקונגרס). מכל אלו צריך להביא העתק אל סטאס, כהצעתו, על מנת שיגיש למקום הנכון.

כמו"כ מחכים אנחנו לשמוע היום מה השיבה ראיסה גורבאצ'וב לאיליא, ועוד:

מכתבו השני של ליחאצ'וב

תזכיר כללי ברוסית ובאנגלית

הרי"י [אהרונוב] אתי נסענו אתמול למשרד האמער לעשות 12 סטים מכל המסמכים העיקריים שיש לנו, בס"ה כ50- עמודים. שלחנו העתק בפאקס ליונה פרוס בלונדון, ע"מ שיתן לתרגם מרוסית לאנגלית, וישיג איש המתאים שיעשה יחד אתו סקירה כללית מההיסטוריה והמסמכים. הוא עבד ע"ז כל היום והלילה, וצלצל שוב לכאן לפנות בוקר לברר פרטים.

אח"כ באה לשם (משרד האמער) גם וירוניקה ואנדריי, ואמרה בשם המקורבים לגורבאצ'וב, שהוא מתפלא למה לא קיבל בזה שום בקשה מאת ברונפמן, יו"ר הקונגרס היהודי10 (אע"פ שהוא דיבר בזה עם יאקובלב, אבל לא עם גורבאצ'וב). כדברים האלה הודיע גם סטאס בשם אנשי גורבאצ'וב.

בלילה התקשר הרי"י [אהרונוב] דרך הר"י פרוס אל זינגר (סגנו של ברונפמן), וביקש ממנו מכתב מברונפמן. הוא השיב שהכי טוב שיתן להם את העתק דיווח השיחה האמורה, שהיתה לו עם יאקובלב. במשך היום תקותינו לקבל זאת ולצרף למסמכים שנמסור לסטאס.

*

וירוניקה צריכה היום גם לחדש לנו את הויזות, כלומר, לקבל מכתב ממשרד החוץ של הפדרציה, ואח"כ ללכת אתו למשרד "אוביר" כדי לקבל את הויזות שלנו.

*

בערב נסעתי לישיבה לסדר החסידות של הלילה. למדתי קצת עם כתה ב, ואח"כ עם כתה ד.

כעת צריך להתפלל ולאכול ולהכין עצמינו לעבודת היום.

יום ג' [כ"א שבט], צהרים

אתמול בוקר נסעתי למשרדו של סטאס, הוא ואשתו נתנו הפספורטים שלהם ושל בתם, כדי לנסוע אתנו ועם הספרים לארה"ב. איליא כבר נתן לפני כן את הפספורטים שלו ושל אשתו ושתי בנותיו.

אחרי שהרב"ש [קונין] והר"י [קוגן] חזרו מלנינגרד, נסע הרב"ש עם הפספורטים לקונסוליה האמריקנית, שם אמרו לו שיבוא היום יחד עם שני הנ"ל כדי לסדר הויזות. היום בבוקר באו וסידרו.

אנחנו נסענו למשרד האמער לסדר את המסמכים החדשים שנתקבלו, ולשלוח העתק בפאקס לכ"ק אדמו"ר שליט"א.

משם חזרנו (גם הרב"ש [קונין] בא אלינו אחרי הקונסוליה) לדירה, משם דיברנו בארוכה עם וירוניקה. סעדנו נחנו ונסענו שוב למשרד האמער, ואילו הרב"ש [קונין] והר"י [קוגן] נסעו לסטאס. הראו לו את הסדרה של המסמכים ואמר איך לסדר אותם. הם חזרו למשרד של האמער לסדר הניירות.

*

במשך כל היום אתמול והלילה, עבד הר"י פרוס על תזכיר כללי באנגלית ורוסית. שלחנו לו מסמכים ורשימות ועמדנו בקשר אתו בקשר להכנת התזכיר.

לפנות בוקר כבר היה התזכיר מוכן אצל הר"י פרוס, וגם התזכיר של זינגר בקשר לשיחות ברונפמן עם יאקובלב ועוד.

בבוקר הוא שלח את הכל בפאקס לבית הרד"ב לאזאר, והרי"י [אהרונוב] אתי נסעו בבוקר לקחת אותה מבית לאזאר, וגם מכתב תמיכה מהמאדזשאריטי לידער מיטשעל, שהתקבל אצל לאזאר.

נסענו מיד למשרד האמער לצלם מספר טפסים מכל הנ"ל ולסדר.

אצל מכונת הצילום במשרד האמער

הר"י [קוגן] בא אלינו לשם, קיבל 4 סטים, ונסע לוירוניקה. משם נסע לתת סט אחד לטשערנאיוב, עוזרו של גורבאצ'וב, וסט אחד לבאבושקין, עוזרו של גובינקו.

הרי"י [אהרונוב] אתי נסענו לקונסוליה למסור 4 סטים לרב"ש, שהיה שם עם סטאס ועם איליא.

משם חזרנו כולנו לדירה מלאי שמחה ובטחון שהיום יפגש גורבאצ'וב עם גובינקו, ויחליטו סופית על החזרת הספרים.

יום ד, כ"ב שבט, יאצ"ט הרבנית ע"ה, בוקר

אתמול אחה"צ נסעתי לישיבה, שם נתתי 4 שיעורים: א) משניות לכתה ד. ב) לגירסא לכתה ב. ג) שו"ע אדה"ז לכתות א-ב. ד) ד"ה וידעת מוסקבה לכתה ב.

פגשתי שם את מרת פרנס [יו"ר הנהלת קרן ראול וואלנבערג במוסקבה], שעזרה קצת בענין הספרים, וחושבת לבוא לבקר בארה"ב, והרב"ש [קונין] סידר לה הזמנה.

כשנסעתי לישיבה נסע הרב"ש [קונין] לפידרובסקי, וקיבל ממנו חתימה מסכמת למכתבו של הרב שאיעוויטש.

גם קיבלתי מאת הרד"ב לאזאר הפאקס שהתקבל אצלו החלטת 5 פרופ' אנשי מדע וספריה מלנינגרד בעד החזרת הספרים.

מכתבו של שאיעוויטש - בצירוף חתימתו של פידרובסקי

היום באים לכאן כ25- שלוחים בחורים לנסוע קבוצות קבוצות לעיירות שונות ברוסיה למשך 3 חדשים.

מכינים קבלת פנים לתלמידי השלוחים במארינא רושצא, לשעה 2 בצהרים, ובערב נוסעות הקבוצות לעיירות.


1)) האזנה לטלפונים ע"י המשטרה החשאית. ראה גם לעיל ביומן ח' טבת.

2)) שלא היה שם שליח קבוע באותה תקופה, והיו שם חילוקי דיעות בין האנשים הקרובים לחב"ד, באופן סידור מוסדותינו שם.

המצב הזה נמשך כך עוד שנה, שבמשך זמן זה נסעתי לשם כמה פעמים. היה דיון שאני אקבל עלי את רבנות לנינגרד, והרבי דחה זאת, כמסופר להלן ביומן ה' אלול. ניסינו לשכנע את הר"י בלינוב שיקבל את הרבנות הזאת, כדלהלן ביומן כ"א סיון, ולא יצא לפועל. עד שבתחלת קיץ תשנ"ב בא לשם השליח הרב מנחם מענדל שי' פעווזנער.

על כל זאת בהמשך היומן.

3)) בעת הנסיעה הראשונה בחורף תשמ"ח, ואח"כ ביקר אצלי בנ.י. בשנת תשמ"ט.

4)) כת"י מס' 1919.

5)) גם אז לא ידענו בדיוק מי הם, רק הודיעו לנו (איני זוכר מי) שהם האנשים המתאימים להעביר על ידם את העתק המכתב לוועליחוב. כשבאנו הם כבר ידעו שאנחנו באים.

בנושא זה ראה גם להלן ביומן בדר"ח אדר.

6)) כמדומה שהוא דיבר אתנו אנגלית, ולא הוזקקנו למתרגם.

7)) חשבנו בתחלה שאנחנו נוסעים לרוסיה רק לימים אחדים, ולא הבאנו אתנו בגדי חורף. את בגדי החורף שלנו שלחו לנו ע"י נוסעים בכ"ג שבט, כדלהלן. עד אז השתדלנו בימים הקרים להיות רק בבית או במכונית, ולא ללכת ברגל בחוץ.

8)) תוכנו:

בזה הנני להודיע כי לדעתי חייבים להחזיר את כת"י וספרי הרב שניאורסאהן שנמצאים בספריית לנין לבעליו החוקי שהוא הרבי מליובאוויטש השביעי, ע"י השלוחים שלו שנמצאים כעת בברית המועצות. לדעתי אין לספרים האלה חשיבות מדעית להרחבת המדע העברי בברית המועצות, כל התועלת שלהם היא רק לאנשי הדת ולעבודת ה' של חסידי ליובאוויטש. בברית המועצות לא נמצאים אלו שיכולים להשתמש בחומר הזה.

מסירת כתבי היד לא יוכל להיות תקדים להחזרת ספרים וכת"י למדינות אחרות.

9)) התקוה היתה שכל יום מקבלים את הספרים, והשתדלו לקחת אתנו עוד כמה מאנ"ש שבמוסקבא, וכמה מאלו שעזרו לנו (געלמן, סטאס, איליא ועוד), שיבואו אתנו ועם הספרים לארה"ב.

10)) לפי השתלשלות הדברים בתקופה ההיא, יש מקום לבאר כוונת הדברים, שגורבאצ'וב ציפה לאיזו טובה מאת הקונגרס היהודי, ולכן רצה שגם הוא יבקש בענין הספרים, ואז ישיבו לו - שיתן מה שמבקשים ממנו. לכן שלחו הודעה זו בכמה כיוונים.

כעין זה עשו במשך הזמן בעוד כמה נושאים.