פרק עשרים ותשעה

הוראה שלא בוצעה

מכתב המשלחת לגורבאצ'וב

יום ד [כ"ב שבט] צהרים
במשרדו של סטאס בגורקי פארק

בבוקר נסע הרב"ש [קונין] לקונסוליה לפגישה עם אוברי, הוא מסר לו את הניירות - המסמכים החדשים, כדי שימסרם מר קולינס למשרד החוץ ולהזמין פגישה עבורינו עם שר החוץ בעסמערטניק.

אנחנו נסענו לפגישה עם סטאס ואיליא במשרדו של איליא. הם הודיעו שמסרו את כל הניירות, וכעת בטוחים שנקבל את הספרים.

ישבנו ודנו מה לעשות כעת. דעת איליא היתה לחכות יומיים ולא לעשות כלום, ודעת סטאס היתה לכתוב כעת מכתב ברור לגורבאצ'וב בבקשה לשמוע דעתו הברורה.

אח"כ הגיע לשם גם הרב"ש [קונין], ודעתינו היתה להכין בינתיים המכתב לגורבאצ'וב, ועד שיהי' מוכן יתברר יותר המצב ואם כדאי למסור המכתב.

*

הרב"ש [קונין] נסע לעסוק במבצע נש"ק לכבוד קדושת היום. הרי"י [אהרונוב] חזר לדירה, ואילו הר"י [קוגן] ואני נסענו יחד עם סטאס למשרדו להכין המכתב.

בינתיים סיפר, שבעת הפגישה שלו בקרמלין, נפגש עם גורבאצ'וב ועם עוזרו האקדמי מר פרימאקוב, שאליו נמסר כעת הנושא; בפרט כעת שקיבלנו את מכתב ליחאצ'וב המראה את ערמומיות גובינקו, וא"א לסמוך עליו בזה, בודאי יומסר כל הנושא רק לידי פרימאקוב.

אח"כ בא לכאן גם הרב"ש [קונין]. כל אחד מאתנו הכין איזשהו נוסח של מכתב קצר מאתנו לגורבאצ'וב. אח"כ יותנו הנוסחים לסטאס להביע דעתו לנוסח המכתב.

יום ה' [כ"ג שבט] צהרים
במשרדינו ברחוב נמירוביצה-דאנצינקא

אתמול במשרדו של סטאס ישב אתנו סטאס לערך שעה, והכין מכתב ערוך לגורבאצ'וב.

אח"כ נסענו לקונסוליה האמריקנית, שם קיבל הרב"ש [קונין] את הדרכונים של סטאס ואיליא ובני ביתם, עם הויזות לארה"ב. ומשם חזרנו לדירה.

מבצע נש"ק

בדירה היתה לנו אספה קצרה בקשר למבצע נש"ק, שיתחיל בכ"ב שבט, יאצ"ט הרבנית, וכתבנו מכתב לכ"ק אדמו"ר שליט"א:

החלטנו היום לקנות כ"ב אלף נרות שבת קודש, על מנת לחלקם במבצע נש"ק, ברחבי רוסיא.

התחלנו היום בקניית הנרות ובחלוקתם במבצע נש"ק.

בדעתינו למנות אחד הנמצא על אתר שיתעסק בחלוקת הנרות, ומבקשים ברכת כ"ק אדמו"ר שליט"א בכל.

זכינו למענה:

וימשיכו לבשר טוב בכ"ז ובהוספה והזמן גרמא. אזכיר על הציון.

עריכת אגרות-קודש

כאמור לעיל באו התלמידים השלוחים מארה"ב. הם הביאו חבילות מזון וחפצים. להרב"ש [קונין] נשלחו גם מכונות פאקס, זיראקס, הקלטה ועוד.

לי הגיע מהבית סוודר [ומעיל]1 ומכתבים מהילדים, וגם נשלח לי אוסף מכתבי כ"ק אדמו"ר שליט"א משנת תשכ"א ע"מ להכינם לדפוס.

כבר ביום שישי מסר עבורי כ"ק אדמו"ר שליט"א את מכתבי תשכ"א, והרי"ל גרונר שאל אותי מה לעשות אתם. השבתי שיסדר אותם [יוסף יצחק] אולידורט וישלחם לי שאוכל לעבור עליהם כאן.

בשבועות האחרונים הייתי רוב הימים בישיבה, ולמדתי עם התלמידים, ומזמן לזמן הייתי משתתף בנסיעות לצורך נושא הספרים.

כעת שבאו התלמידים השלוחים, יכולים להסתדר בישיבה בלעדי, וגם יש לי כעת עבודה אחרת העומדת על הפרק - הכנת האגרות-קודש. לכן נסעתי היום בבוקר למשרדינו, שם יכול אני לשבת במנוחה ולעבוד על המכתבים.

נסעתי בבוקר באוטובוס, והגעתי הנה לערך בשעה 11, ועבדתי לערך שעתיים, שאז הגיעו לכאן שאר חברי המשלחת. הם הביאו לכאן וידאו-מאניטור כדי לעשות כאן מסיבות ולהראות וידאו מהרבי ועוד.

בינתיים סיפר הר"י [קוגן] שקיבל ידיעה שאתמול היה דיון (כחצי שעה) בממשלת הפדרציה הרוסית, בקשר להחזרת הספרים.

הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב] מתקינים את המאניטור, והר"י [קוגן] נסע עם הנהג, ואני התיישבתי לכתוב.

יום ועש"ק משפטים, שבת שקלים, לפני כניסת השבת

אתמול אחה"צ דברתי בטלפון עם הרד"ב לאזאר וביקשני שאבוא לישיבה, כי התלמידים השלוחים עדיין טרודים בהכנות ויתחילו ללמוד עם התלמידים ביום ראשון.

נסעתי לישיבה, נתתי שיעור לכתה ד' במשניות ברכות ולכתה ב' בשו"ע אדה"ז, ואח"כ שוחחתי עם התלמידים השלוחים על סדר הלימודים עם הכתות. התמימים השלוחים הם יעקב גולדשמיד ושלמה ווילהלם.

היום בוקר נסע הרב"ש [קונין] לקונסוליה האמריקנית, ומסר לקולינס את כל המכתבים שנתקבלו ביומיים האחרונים, וקולינס נסע עם כל הניירות ועם הבקשה מטעם הסעקרעטערי אוו סטייט מר בייקער - בענין הספרים. הוא נפגש שם עם הממנוה על שלחן אמריקה, והלה אמר שמקוה שתוך יומיים יסודר הכל.

אח"כ נסענו לפגישה במשרד איליא, שם היה גם סטאס. הם אומרים שיש להם ידיעות ברורות שעומדים לתת לנו כעת את הספרים.

חתמנו כולנו על המכתב שהוכן שלשום אצל סטאס. חתמנו בשלושה טפסים, א' נמסר ע"י הר"י [קוגן] במשרד גורבאצ'וב, א' לקח סטאס כדי למסור לפרימאקוב, והשלישי לקח איליא כדי למסור לראיסה גרובאצ'וב. כעת יושבים כולנו ומחכים למענה החיובי.

הר"י [קוגן] אתי נסענו לשוק לקנות פירות וירקות וחזרה לדירה להכין את השבת. הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב] נסעו לחנות ואח"כ למשרד האמער, לשלוח פאקס מהמכתב הנ"ל לכ"ק אדמו"ר שליט"א, ולדבר בטלפון עם מר קולינס כנ"ל, ואח"כ חזרו לדירה להכין עצמנו לשבת קודש.

מלוה מלכה עם סטאס ופמליתו

יום א', כ"ו שבט, בוקר

אתמול בלילה היה לנו ערב מאד נחמד עם סטאס ופמליתו, אך לפנ"כ כמה מילים על השבת.

סמיון [שלמה] פאטקין בא להתארח אצלנו בשבת, לראות אופן הנהגת בית חסידי בשבת.

בבוקר קמנו בשעה 6:30 והתחלנו לומר תהלים לכבוד שבת מברכים. לפתע התקלקלה מנורת החשמל ונהיה חושך במטבח2, ולא יכלנו להמשיך לומר תהלים. החלטנו ללכת מיד לביהכנ"ס. הלכנו הר"י [קוגן] סמיון ואני, ואילו הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב] באו אח"כ.

אחרי התפלה היתה התוועדות, ואחרי מנחה חזרנו לביתינו לסעודת שבת.

מיד אחרי צאת השבת התקשרנו לסטאס לארגן את המלוה מלכה לשעה 9. הכנו סעודה יפה. באו אשתו, אמו ושתי האחיות לוין - העוזרות שלו. בא גם מר ריבקין. ישבנו משעה 9 עד 12:30.

הראו כמה סרטי וידאו על חב"ד, על טשערנאביל ועוד. שוחחנו על נושאים רבים. שרנו שירים חב"דיים ברוסית ועוד. צולמנו ביחד וחלקנו להם חומר קריאה ומנורות שבת. הם נראו מאד מרוגשים מהערב מלאי הנאה.

מכתבינו אל גורבאצ'וב

באמצע סיפרה האמא בסוד (חותנה היה מיקויאן, שהיה נשיא USSR [בשנים תשכ"ה-ו] והיא היתה בקרמלין, ומכירה אישית את אנשי הממשל וגורבאצ'וב), שנפגשה עם גורבאצ'וב בעת עליה לקבר, ודיברה אתו בקשר לספרים, ואמר שבדעתו לתת, אלא שעד עתה בילבל גובינקו, ולכן לא יצא הדבר לפועל.

מסיבה עם וירוניקה ופמליתה

יום א' ערב

בבקר היתה לנו אסיפה בקשר לכמה פרטים שעל סדר היום. אח"כ הזמנו מסיבה עם וירוניקה ופמליתה לשעה 6 בערב. לקחנו את האוכל למשרדינו אח"כ נסענו לנסות לסדר ניירות תשלומי המלון שהסתבכנו. לא הצליחו לסדר, ונשאר שינסו לסדר מחר.

אח"כ התחלקנו, הרב"ש [קונין] נסע לפני כן לחנות לקנות דברים למסיבה. הר"י [קוגן] והרי"י [אהרונוב] הלכו למשרד האמער לקבל מכתב תמיכה מסנטור קנדי [שהושג בהשתדלות הר"מ פוגלמן], ואילו אני נסעתי למסיבה לנשים, לכבוד כ"ב שבט, לנאום לפניהם על הכירותי עם הרבנית. נאמתי כשלושת רבעי שעה - בעברית, והר"ז קוראבסקי תרגם [לרוסית].

כנס כ"ב שבט, קורבסקי מתרגם את נאומי

אח"כ חזרתי למשרד, שם התחילה המסיבה. ישבנו עד שעה 9, וחזרנו לדירה.

מתח של צפיה

יום ב' [כ"ז שבט] ערב

כל היום עבר עלינו במתח של צפיה לקבלת ידיעה רשמית על החזרת הספרים, ולא באה.

איליא נעלם מהאופק כל היום. וירוניקה לא שמעה כלום מתומרקין ועדיין מחכה.

קולינס מחכה כל היום לשמוע ממשרד החוץ ועדיין לא שמע. הוא אמר שיביאו לו את המכתבים החדשים. הרב"ש [קונין] הביא לו את מכתב קנדי ומכתבינו למיכאל וראיסה גורבאצ'וב, ואמר שנמשיך לחכות למענה מחר.

גם סטאס לא היו לו חדשות, כשביקרנוהו היום במשרדו. הוא מספר שפרימאקוב נסע לבגדד לנסות להביא להפסקת אש בין ארה"ב לעירק, וא"כ נאבד הקשר של סטאס עם גורבאצ'וב. הוא אומר לחכות למחר, ואמר שמכל האפשרויות נראה הכי מסתבר שהמענה הרשמי יבוא ע"י הקונסוליה האמריקנית. הוא גם דיבר בענינינו בטלפון עם אמו בכל הנ"ל.

היתה סברה אצלנו שהר"י [קוגן] יסע לשוחח בנושא עם גריגורוב, שמסתמא כבר יש לו ידיעה מההחלטה להחזיר לנו את הספרים, אך סטאס דחה את ההצעה, ואמר שזה בא מחוסר סבלנות שלנו, וכך אנחנו יושבים ומצפים.

יום בשורה

יום ג, כ"ח שבט, לפנות בוקר

יום בשורה הוא היום הזה, ויהי כחצות הלילה, לערך בשעה אחת לפנות בוקר, מצלצלת אלינו מרת דבורה רחל (וירוניקה) ומודיעה שזה עתה קיבלה טלפון מאת מר איוואנוב - סגן שר החוץ, המודיעה על החלטת החזרת הספרים, וכי בשעה 10 בבוקר ידבר אתה אודות פרטי הדברים.

זאת היתה ההודעה הרשמית הראשונה; אף שכבר לפני כן שמענו מסטאס באופן בלתי רשמי, שתוך יום יודיעו לנו על אודות ההחלטה הזאת.

ויתירה מזו, לערך בשעה 12 בלילה מצלצל המזכיר - הרי"ל גרונר ומודיע: א) מר בעקער - הסעקרעטערי אוו סטייט קיבל מענה על פנייתו (אל מר בעסטמערטניק - שר החוץ הרוסי) בענין הספרים. ב) זה עתה הודיע מר שישלין (ממשרדו של השר יאקובלב, שעסק בענין הספרים לפני איזה זמן - יחד עם הר"נ גורארי') אל הר"נ גורארי', שביום שישי היתה ועידה אצל ראשי המימשל בענין החזרת הספרים והוחלט לחיוב.

כעת עומדים אנו כולנו דרוכים לשמוע פרטים על דרכי ביצוע החזרת אוסף הספרים הקדוש הזה, שהופרד בכח מתנועת חב"ד למשך 75 שנים.

האישור שניתן לא מתקבל

יום ג' [כח שבט] ערב

במשך כל היום הגיעו לידינו איתותים שהכל חתום וגמור, אך החתימה עצמה לא התקבלה עדיין, ושוב אנו עומדים דרוכים ומתוחים ומצפים לישועה מושלמת.

בבוקר נסעתי עם הר"י [קוגן] אל מר געלמן. שוחחנו אתו על המצב. הוא אומר שמר ריז'וב אמר לו שאמרו לו שהכל מסודר סופית, ומ"מ הוא ישתדל לברר שוב במשרד החוץ.

הנחנו תפילין אתו ועם בנו.

אח"כ נסענו למשרד שלנו. הר"י [קוגן] נשאר שם לעבוד ואני נסעתי לביהכנ"ס במארינא רושצא, לקחת פאקס שהגיע אלי מר' דניאל כהן.

אתמול צלצל לי ואמר שיש מכתב כתי"ק אדמו"ר הזקן למכירה. אמרתי שישלח צילום פאקס ואראה אם זהו באמת כתי"ק. קבלתי הפאקס וברור שהוא כתי"ק. המכתב נדפס באגרות-קודש אגרת (עד) מתוך העתקות. הוא שאל כמה כדאי לשלם עבורו, השבתי בין 1000-2000$ והם מבקשים 10000$

שם בביהכנ"ס ראיתי את הרד"ב לאזאר, ושוחחתי אתו בקשר לשאלת ההשתתפות עם ועד "ווסירא", שכבר דנו בזה פעם.

ראיתי שם את אליהו וולף, שנוסע מחר בבוקר לנ.י. נסעתי חזרה לדירתינו, לקחתי שם הצ'יקים של חשבון הספריה, הרב"ש [קונין] חתם ושלחתי על ידו לר"י ווילהלם3. גם הרי"י [אהרונוב] מסר על ידי לשלוח צ'יקים של צאגו"ח חתומים על ידו. אח"כ חזרתי לדירה.

הרב"ש [קונין] נסע יחד עם הר"י [קוגן] לבדוק דירה חדשה להשכרה, אך לא יצא מזה דבר.

אחזור לנושא הספרים. סטאס צלצל היום ואמר שאיליא דיבר עם ראיסה ואמרה שהכל מסודר סופית. סטאס הוסיף שפרימאקוב כעת בבגדד ואין לו דרך ישירה לקדם את הנושא.

קולינס ווירוניקה צלצלו כל היום למשרד החוץ ולא הצליחו לתפוס את איוואנוב, או מישהו אחר שקשור לנושא הספרים. היום היה פה שר החוץ הצרפתי וכל היום היו טרודים אתו.

בערב נסענו, הרב"ש [קונין] הר"י [קוגן] ואני, אל סטאס, לדון בפרטיות בנושא הספרים.

ישבנו כשעה, שוחחנו בכל הפרטים ובפרט מה אפשר להעשות לקדם את סיום הבאת ההחזרה לפועל.

בסוף שאלתי:

א) בלי לדבר על ההחזרה לפועל, האם אפשר לקדם את האישור בכתב, שאז נהיה בטוחים יותר שהענין חתום!? הוא ענה שאם יבקש זאת ידחוהו בקש.

ב) כיון שנתנו אז את המנורה4, וכעת קיבלנו מענה ע"י איוואנוב שמקבלים את הספרים, האם לבקש שנודה לגורבאצ'וב, ובשעת מעשה למסור לו את המנורה? הוא אמר שזוהי דרך טובה ללחוץ על קידום הנושא, ומציע שנפנה בעצמינו בבקשה זו למשרדו של גורבאצ'וב.

ג) זה שבמשך היום לא נענו קולינס ווירוניקה, האם יש מקום לחשוש שיש סיבה לעיכוב לא רצוי. הוא התבונן והבטיח שמחר יתעניין בהערכה מדוייקת של המצב בכמה דרכים.

יום ה, ר"ח אדר, בוקר

עוד יום עבר עלינו בצפיה דרוכה. במשך היום הגיעו לידינו ידיעות שגורבאצ'וב נתן צו לגובינקו להחזיר את הספרים, והאחרון התנגד לזה, ובהכרח הסכים, אך מנסה לעשות עיכובים בכל דרך שמוצא.

מסירת החנוכיה לגורבאצ'וב

בהתאם להצעה ב' שנזכרה לעיל, החליטו הרב"ש [קונין] והר"י [קוגן] לנסוע למשרדו של גורבאצ'וב לבקש פגישה עם גורבאצ'וב, להודות לו על החזרת הספרים ולברכו.

באמצע השיחה בנושא עובר שם המזכיר שלקח אז את המנורה (ומסרה לגוסינקוב). אמר הר"י [קוגן]: "הנה הוא יודע את כל פרטי הדברים". הר"י הסביר לו את מבוקשתינו. הוא הורה לחכות, ונכנס לפנים.

עברו שעתיים, הרב"ש [קונין] אמר תהלים והתפלל מנחה בחדר ההמתנה, עד אשר הנ"ל קרא להם והכניסם למשרדו של מאלאקאיעדוב, המזכיר הראשי במקום.

אחרי שהמזכיר הנ"ל מסר לו בקצרה את תוכן הדברים ואמר שכבר יש "פריקאז גובינקו" להחזרת הספרים, שאל מאלאקאיעדוב אצל חברי המשלחת: הרי המנורה כבר הגיעה לידי גורבאצ'וב, וכן מכתבים, וההוראה להחזרת הספרים כבר ניתנה, א"כ לאיזה צורך רצונכם בפגישה עם גורבאצ'וב.

הם השיבו: על מנת להודות ולברך פנים אל פנים.

הוא לקח מהם את כל הפרטים האישיים על חברי המשלחת, ואמר שהיום או מחר תקבלו מענה.

*

אני והרי"י [אהרונוב] נשארנו במשך הזה בדירה, אני עבדתי על עריכת אגרות-קודש והרי"י עבד דרך הטלפון עם משרדו בצאגו"ח ארה"ק.

אחרי שהסתיימה פגישת הר"י [קוגן] והרב"ש [קונין] במשרדו של גורבאצ'וב, באתי לשם ונסעתי עם הר"י לסדר את בעיית הקרעדיט קארד, שהסתבכנו בתשלום עבור המלון 13.000$. נסענו ממשרד למשרד והתברר שא"א לסדר. לא אכתוב כל הפרטים הטכניים פה, אבל הענין עדיין לא מסודר ומחפשים עצה.

*

בלילה נסענו, הרב"ש [קונין] הר"י [קוגן] ואני, אל משרדו של סטאס לפגישה, ולספר לו על הפגישה במשרדו של גורבאצ'וב.

בבואינו סיפר לנו, שיש לו ידיעות שהצו ניתן לגובינקו להחזיר את הספרים.

מהסיפור על הפגישה במשרד הנ"ל התפעל מאד, וצלצל מיד לאיליא לספר לו, ואילו איליא אמר שהוא בא מיד להתייעץ על ההמשך.

[הר"י [קוגן] נסע לשדה התעופה לקבל את בתו ונכדיו, שבאו מאודיסה כנ"ל, ואילו אני ורב"ש נשארנו לחכות לאיליא].

כאשר בא עשה כמה טלפונים, ודיבר עם מי שהיה נוכח בעת מתן ההוראה מגורבאצ'וב לגובינקו. וסיפרו לו שגובינקו התנגד להחלטה אבל ההוראה ניתנה.

היה לנו דיון מה אפשר לעשות. הם דיברו ביניהם איך להבטיח שגובינקו לא יפריע לביצוע. שניהם יעסקו בזה היום בבוקר, ואחרי הצהרים יודיעו לנו את התוצאות.

משם לקח אותנו סטאס להראות לנו את הסרטת פילהרמוניה שלו ע"י בי.בי.סי. הרב"ש [קונין] סיפר להם סיפור האפ קאזאק ושרנו לפניהם הניגון. אחרי ההסרטה חזרנו לדירה כחצות לילה.

בינתיים התקבלה ידיעה מהרי"ל גרונר, שמר שישלין סיפר לר"נ גורארי', שהאישור הסופי ניתן כבר, וכי כעת נעשים הסידורים הטכניים, וביום שני נקבל את הספרים, ויה"ר שעד מהרה ירוץ דברו.

יום ה' צהרים

זה עתה צלצלו ממשרדו של מאלאקאיעדוב והודיעו: א) תודה על המנורה. ב) האישור ניתן למשרד התרבות להחזיר את הספרים. ג) גורבאצ'וב מדאי עסוק ואינו יכול לקבל אותנו לראיון.

[הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב] נסעו לרופא שיניים עבור הרי"י, שסובל מזה הרבה לאחרונה].

שוחחתי היום בפרטיות עם הרי"י [אהרונוב] והר"י [קוגן] על ההכרח להחזיר את וירוניקה לתמונה, אחרי שעיקר ההשתדלות עוברת כעת דרך סטאס.

לא קיבלו את ההוראה

שוב צלצלו מהקונסוליה האמריקנית, שהרב"ש [קונין] יבוא לדבר עם קולינס. זה האחרון סיפר לו שהודיעו לו ממשרד החוץ, שהאישור ניתן להחזרת הספרים, וביקשוהו להפגש עם טולסטיקוב ממשרד התרבות. הרב"ש [קונין] סיפר לו על טולסטיקוב - לפני הפגישה.

הרב"ש [קונין] חזר עם הרי"י [אהרונוב], והר"י [קוגן] נסע מיד לפגישה עם טולסטיקוב - כהקדמה לפגישתו עם מר קולינס.

משם הודיע הר"י [קוגן] בטלפון שטולסטיקוב נמצא בגרמניה, ויהיה שם עד יום ב' הבע"ל. הוא דיבר עם באבושקין ויפימוביץ, ואינם יודעים מ"פריקאז" שכזה. זולוטוב נמצא בבית החולים.

משם נסע הר"י [קוגן] למונוסוניק, לשוחח עם וירוניקה, ולבית ר' רפאל, לדבר אתו.

סטאס אמר שיש כבר פרטים לדבר ושיצלצלו לו בשעה 5:30-6.

עצירת התהליך ואיומים

יום ו', בדר"ח אדר, בוקר

בשעה 6 צלצלנו לסטאס והשיב שנבוא אליו. באנו, הרב"ש [קונין] הר"י [קוגן] ואני (הרי"י [אהרונוב] נשאר על הטלפון עם הר"י פרוס, לסדר תזכיר, עם עדכון המצב בהוה, עבור מר מאקסוול שעומד לבוא ביום ב' הבע"ל).

סטאס סיפר לנו, שאתמול בשעה 1 לפנות בוקר קיבל איליא טלפון עם איום, שאם הוא וסטאס ימשיכו לעזור לנו יעלה להם הדבר בחייהם.

[האדם שצילצל היה מהאקדמיה המדעית, וזה הזכיר לנו, שאיש הקשר עם וועליכוב, בשעה שהשיב לר"י [קוגן] שוועליכוב לא יתן מכתב (כרשום לעיל5) אמר גם שעוקבים אחרינו וחיינו עומדים בסיכון. לשניהם (סטאס ור"י) נראה שמאותו מקור באים שני האיומים].

אח"כ הלך סטאס לאספה עם צוות טלביזיה. אני חזרתי לדירה, והם נשארו לחכות. אח"כ בא עם הצוות לראיין, ואמרו שאולי יעשו תוכנית מיוחדת בטלביזיה על חב"ד ועל מעשה הספרים.

יום ו, לפני כניסת השבת, במשרדינו

היום בבוקר נסעתי למשרדנו, משם טלפנתי לשישלין, ונסעתי לביתו. עדכנתי אותו ממצב ההוראה של גורבאצ'וב והתרגילים של גובינקו. מסרתי לו חבילת המסמכים, ואמר שאחרי השבת יכין תזכיר חזק לגורבאצ'וב.

אח"כ חזרתי למשרד, לשם טלפן לי הרי"י [אהרונוב] מהדירה, ומספר שהתקבל טלפון ממשרד התרבות, שיש שם מכתב עבורינו [אודות המכתב סיפרו אתמול לר"י, אלא שלא הצליחו למצוא אותו אז].

המכתב הוא בתאריך שלפני 6 שבועות, וכתוב בו שרק ירשו לנו לעשות צילומים מהספרים, ולדון בקשר להחלפת כפולים, ולא יותר6.

נסעתי לקחת אותו, ובקשתי שירשמו עליו שהוא ניתן לנו בתאריך של היום, כי מזה מוכח שלא קיבלו את הוראת גורבאצ'וב להחזיר לנו את הספרים.

הרב"ש [קונין] והר"י [קוגן] נסעו היום לסטאס, משם טלפנו למשרד וועליכוב ולאיליא, וביררו שאותו אדם צלצל לשניהם בקשר לאיומים והפחדות הנזכרים לעיל. כמו"כ דנו סטאס ומזכירו של וועליכוב, בקשר לכתיבת מכתב התומך בנו ע"י וועליכוב.

אח"כ חזר הרב"ש [קונין] לדירה והר"י [קוגן] לכאן. הרב"ש והרי"י [אהרונוב] נסעו למרכז האמער לסדר את תשלום המלון, ואילו הר"י אתי ניסע עוד מעט לשוק לקנות לכבוד השבת.

מכתבו הישן של גובינקו

עריכת התזכיר הכללי

מוצאי ש"ק תרומה, ב' אדר

השבת עברה כרגיל. הלכנו לביהכנ"ס להתפלל, הר"י [קוגן] ואני, ואילו הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב] נשארו בדירה ודנו בדרכי הפעולה העתידים בקשר לספרים.

בלילה נסענו למשרד האמער, להכין תזכיר ומענה למכתבו של גובינקו שהתקבל אתמול.

התזכיר הוא כדי להוכיח למר קולינס (לפני פגישתו עם טולסטיקוב) שבמשך 12 השבועות עשינו את כל מה ששייך במציאות, עם משרד התרבות, ולא שיתפו פעולה. גם כאשר הנשיא גורבאצ'וב הורה כמה פעמים לגובינקו להחזיר את הספרים לא שמע בקולו.

התזכיר הזה בנוי על קטעים מהיומן של כל התקופה הזאת. את התזכיר שלחנו בפאקס לר"י פרוס, ע"מ שיסדר מזה באנגלית.

במשך השיחה עם לונדון סיפר הר"פ וואגל, שהוא דיבר בארוכה עם מר מאקסוול, ואמר שהוא דחה את נסיעתו לכאן לסוף השבוע הבע"ל.

הוא אומר שהוא יודע מכל פעילותינו. הוא עומד לשירותינו ומקוה להצליח לקבל את הספרים, אף שאינו יכול להבטיח, כי המצב הפוליטי כאן הוא כעת גרוע בהרבה ממה שהיה קודם, ומ"מ נראה לו שעמידתינו האיתנה תביא לסיום טוב.

יום א', ג' אדר, לילה

כמעט כל היום ישבנו במשרד האמער, יחד עם סטאס ועם וירוניקה. עשינו סיכום מכל מה שכבר נעשה עד עתה בענין הספרים ומה עדיין אפשר להעשות. נידונו אפשרויות רבות, מעלותיהן וחסרונותיהן. לבסוף הוחלט לא לעשות משהו דרסטי, עד בואו של מאקסוול, רק להמשיך להשתדל בתוקף בדרך שהשתדלנו עד עתה, כל אחד בחוגו, סטאס, וירוניקה, איליא והמשלחת, וגם געלמן בחוג שלו.

אם עד בואו של מאקסוול לא נקבל את הספרים, אזי נתייעץ יחד אתו איך לצאת בקול תרועה גדולה במחאה ודרישה בתוקף.

התקשרתי היום עם שישלין, ואמר שקרא את החומר, ואינו זקוק ליותר חומר או ביאורים. אך לא יוכל לעשות מחר, כי למחר נקבעה לו פגישה עם שר החוץ העירקי עזיז. אמנם ביום הרביעי אצלצל לו, ומקוה שיהיו לו חדשות טובות.

העברת התיק ולא הוראה

יום ב', ד' אדר, צהרים

הרב"ש [קונין] והר"י [קוגן] נסעו היום לכמה מקומות בענין הספרים:

א) הקונסוליה האמריקנית סגורה היום - פרעזידענשל דיי.

ב) משרדו של גורבאצ'וב; לא היו שם המנהלים, ואמרו לצלצל בעוד שעה. אז צלצלו והשיבו שהם לא נותנים כלום בכתב. ובאשר למה שאמרו לפני השבת אודות הוראת הנשיא, שגובינקו יחזיר את הספרים, תיקנו את דבריהם, שהנהלת משרדו של גורבאצ'וב העבירה את התיק אל גובינקו.

ג) דיברו עם טולסטיקוב, והשיב, שמאז הימים הראשונים אינו מעורב בדיון הספרים, שבזה מתעסק כעת במשרד התרבות רק יפימוביץ.

ד) דיברו עם סטאס שאמר שאין לו חדש, וקבעו פגישה אתו (ועם אמו) לשעה 7:30 בערב.

אח"כ נסעו לסדר סופית את תשלום המלון בכרעדיט כארד של הרב"ש [קונין]. התשלום הסתכם ב11- אלף ועוד.

הרי"י [אהרונוב] סידר בטלפון, שהר"י העכט והר"ש מיידנצ'יק ישיגו מכתב תמיכה מראש הממשלה שמיר או מהרצוג.

אני עבדתי על אגרות-קודש - במשך הזמן הזה.

יום ג' [ה' אדר] צהרים

אתמול בלילה היתה לנו פגישה חשובה בבית אמו של סטאס, יחד עם סטאס, וגם הביא לשם כתב וגם את צלמת הטיים מאגאזין (כבר נפגשנו אתה פעם במשרד של סטאס).

יחד עם סטאס הסברנו להם את כל מהלך הענינים, והראינו להם את מכתבי התמיכה והתזכירים.

הרב"ש [קונין] הסביר איך שהיא דומה לאסתר המלכה, שע"י קירובה למלכות הביאה את נס פורים. היא התעניינה וקראה את כל הפרטים והבטיחה להכניס את עצמה לנושא (בנוסף למה שדיברה בנושא עם גורבאצ'וב בשבוע שעבר), ואשר עושה זאת מחמת הרושם החזק שעשה עליה הבטחון האמיתי שלנו שננצח ונקבל את הספרים.

הכתבים התעניינו מאד בכל הפרטים. סטאס קרא להם כהכנה לתעמולה עיתונית שנצטרך לעשות, באם לא תצליח השתדלותה היום והשתדלותו של מאקסוול בבואו.


1)) כי בבואינו בתחלה, לימים אחדים, לא הבאנו אתנו ביגוד חרפי.

2)) נץ החמה במוסקבה בימי החורף הוא לערך בשעה 9.

3)) תשלומי הבניה הנמשכת בספריה. החותמים על חשבון בנק זה הננו הרש"ז גורארי', הרב"ש קונין ואני.

4)) כמסופר לעיל ביומן כ"ג כסלו.

5)) ביומן י"ז שבט. וראה עוד בזה להלן ביומן בדר"ח אייר.

6)) תוכנו דומה למכתב הקודם שנכתב אלינו בתאריך 18.12.90 (א' טבת), ולא ברור מהי הסיבה לכתיבת מכתב נוסף באותו תוכן - כעבור שבועיים בלבד, בתאריך 02.01.91 (ט"ז טבת). וגם מהי הסיבה שלא נמסר לנו המכתב השני אלא כעבור 6 שבועות נוספים.