פרק שלושים

המשך ההשתדלות

פגישה עם שגריר ישראל ברוסיה

אח"כ חזרנו לדירה, ואילו הרי"י [אהרונוב] והר"י [קוגן] נסעו למשרד האמער לעבוד שם עם ארה"ק בטלפון.

משם הודיעו לנו שהר"י העכט והר"ש מיידנצ'יק קיבלו הסכמה מהפרעזידנט הרצוג לתת מכתב, אלא שרצונו לברר תחלה על ידי הקונסול הישראלי במקוסקבה, על הדרכים הרשמיות להעברת המכתב.

בהמשך לזה נסענו היום בבוקר לשוחח עם הקונסול אריה לוין.

באנו אליו, הרב"ש [קונין] הרי"י [אהרונוב] ואני (אח"כ נסע הרב"ש לפגישה עם קולינס, ונשארנו שנינו). שוחחנו כחצי שעה. הוא אמר שדיבר כבר פעם בנושא שליחותינו עם סגן שר התרבות מר חיצ'עווסקי, ואמר לו שלא התנהגנו יפה במשרד התרבות, וכי לא נקבל את הספרים.

סיפרנו לו על מערכת השקרים של משרד התרבות בקשר לשליחותינו. סיפרנו לו על הוראת הנשיא גורבאצ'וב להחזיר את הספרים ועל סירובו של גובינקו לשתף פעולה. הראינו לו והשארנו אצלו מספר מכתבי תמיכה בקשר להנ"ל, והבטיח לעשות כיכלתו בקשר למכתבו של הרצוג ולהתעניין אודות הדרך הכי טובה להעברתו לגורבאצ'וב.

הוא נתן לנו מספר תמונות של חברי המשלחת שלנו אתו ועם ראש העיר פאפוב, בעת חגיגת פתיחת הקונסוליה לפני חודש.

*

כשאנחנו נסענו לקונסוליה נסע הר"י [קוגן] לפגישה עם מר [וולאדימיר] מוז'ייסקי מהאיניורקוליג, לבקשו לתת הערכה משפטית מזכויותינו לקבל את הספרים, כעת אחרי שעשינו את כל מה שעשינו מאז נתן לנו את ההערכה המשפטית הראשונה. הוא שמע את כל הפרטים ואמר שיתייעץ עם היו"ר ושיטלפנו לו מחר בבוקר בשעה 11.

דחיית משרד התרבות בלך ושוב

הרב"ש [קונין] נסע כאמור לקולינס. הוא מסר לו את התזכיר והסביר לו אשר מה שמשרד החוץ שלח אותו לטולסטיקוב, בזמן שטולסטיקוב לא יודע מכלום, וגם ספק אם יש לו סמכות להחליט, מורה שזוהי דחיה בלך ושוב. הוא אמר שהוא יתייעץ בוואשינגטון איך ומה לעשות במצב הזה.

*

היום בבוקר דיבר הר"י [קוגן] עם געלמן, שסיפר לו שבעת ישיבת הכנסת שוחחו הוא וריז'וב עם גובינקו בנושא הספרים, ואילו גובינקו אמר שבדעתו לעשות ועדה וכו', כלומר שהוא ממשיך לחפש דרכים איך לדחות, וצריך להחליט איך לקדם את הנושא.

הר"י [קוגן] נשאר במשרדינו ואנחנו חזרנו לדירה. אני נסעתי למארינא רושצא, שם קיבלתי את התמונות של ר' שמואל דברוסקין, שמזמן כבר הבטיחה לי נכדתו לעשות העתקה עבורי1.

בין השאר סיפר קולינס לרב"ש שהר"נ גורארי' עושה עבודה טובה בהשתדלות בסטייט דיפרטמנט שהביא להתערבות ממשלת ארה"ב בענין הספרים, ובהמשך לזה נסעו הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב] למשרד האמער, משם התקשרו עם הרנ"ג לדווח לו על יחס משרד החוץ כאן אל השתדלות מר קולינס, ועל מסירת הניירות לשישלין.

יום ג' [ה' אדר] בלילה

היינו כעת אצל סטאס למסיבת פרידה. מחר לפנות בוקר הוא נוסע לארה"ב לכמה שבועות. הוא יהי' בעיקר בנ.י. ודיברנו אתו אודות לקיחת דולר מהרבי שליט"א, ועל ביקור בספריה.

בקשר לספרים לא היה לו מה לאמר לנו. אח"כ צלצל הר"י [קוגן] לאמו וגם היא לא היה לה מה לאמר בענין הספרים, אך היא ביקשה להפגש אתנו ועם וירוניקה, להערכת המצב והיערכות להמשך השתדלות.

הר"י [קוגן] צלצל היום למשרד החוץ, ודיבר עם מר קרוכולוב. הוא סיפר לו מה שדיבר עם טולסטיקוב, ומה שענה לו, ושאל, אשר א"כ מדוע שלחו את מר קולינס אל טולסטיקוב. הוא השיב, שקולינס שאל אותו עם מי אפשר לדבר בנושא הזה, והוא השיב לו שזה לא שייך למשרד החוץ, וכדאי לדבר בזה עם טולסטיקוב, ותו לא.

וירוניקה היתה היום כמה פעמים במשרד [התרבות] לפגישה עם גובינקו כמתוכנן, אמנם מיד דחו אותה בלך ושוב.

במשרד החוץ של הפדרציה הרוסית

למחרת בבוקר הוזמנה לנו פגישה עם משרד החוץ של הפדרציה הרוסית, ע"י וירוניקה. לא נמסר לנו בדיוק מהי המטרה של הפגישה.

יום ד', ו' אדר, בוקר

במשך הלילה דיבר הרב"ש [קונין] עם הר"נ גורארי', האחרון סיפר שדיבר בארוכה עם שישלין, והוא סיפר לו שהחזרת הספרים מוסכמת באופן סופי, ושתוך שבוע נוכל לחזור עם הספרים. יה"ר שכן יהיה בפועל ולא רק בדיבור.

היום צריכים אנו להיות בשעה 10 בבוקר במשרד החוץ של הפדרציה הרוסית. אח"כ צריך לקשר את וירוניקה עם אמו של סטאס. גם צריך להתקשר היום עם הטלביזיה שצלצלו אתמול ואמרו שרוצים לעשות תוכנית על חב"ד ועלינו - ע"פ הצעת סטאס. גם צריך לצלצל היום לשישלין. גם צריך לשמוע היום מגעלמן בקשר לפגישה עם ריז'וב, ויה"ר שמכל הנ"ל יבוא ענין של פועל.

יום ד', ו' אדר, אחה"צ

היום בבוקר התחיל השבוע ה13- של עבודתינו כאן, והוא התחיל בדיוק כמו ביום הראשון לעבודתינו כאן (לפני 12 שבועות) - בביקור אצל משרד החוץ של הפדרציה הרוסית.

באנו לשם בשעה 10 בבוקר. חיכתה לנו שם וירוניקה ואנדריי, והפתיעה אותנו בסיפורה ששר החוץ נקרא לאספה דחופה בממשלת USSR.

קיבל אותנו מר סערגיי רעזניקאוו (שקיבל אותנו גם בשדה התעופה בבואינו), וסיפר לנו אודות פנייתו של גובינקו אליו, שיגרשו אותנו מרוסיה (כבר סופר על כך לעיל2 - בעת אסיפתינו אצל פידרובסקי).

הטלפון היה מגובינקו עצמו אליו. הוא פנה אז לעומד על גבו - מר סימונוב, והוא פנה לסגן השר מר פידורוב. זה האחרון הורה להשיב שאיננו מוכנים להיות כלי שרת לרצונותיו, ואם גובינקו רוצה, הוא יכול לפנות בנושא הזה לממשלה.

הפגישה של היום היתה אמורה להתקיים עם השר עצמו - מר קוזורוב, שר החוץ של הפדרציה הרוסית. הוא עומד ביחסים טובים עם גורבאצ'וב ורצה לשמוע מאתנו את כל סיפור הספרים ולדבר בזה עם גורבאצ'וב. אח"כ היינו אמורים לסדר במשרדו את המשך הויזה שלנו.

אמנם כעת שהוא נקרא באופן דחוף לממשל USSR, קשה לדעת עדיין איך יהיו היחסים אחרי הפגישה, שהרי עומדים אנו כעת כאן בתקופה מאד מתוחה בין ממשלה USSR ובין ממשלת הפדרציה הרוסית.

אתמול פנה נשיא הפדרציה - מר יעלצין - בדרישה אל גורבאצ'וב שיתפטר. את הדרישה הזאת הביע בעת ראיון אתו בטלביזיה הכלל רוסית - כהכנה לרעפעראנדום בשאלת יחס הכחות בין הפדרציות ובין USSR. ומי יודע מה יהיו התוצאות עם שר החוץ של הפדרציה?

משם נסעו וירוניקה, אנדריי והר"י [קוגן], לאמו של סטאס לדון בהערכת מצב נושא הספרים, כמסופר לעיל. עדיין לא חזרו משם.

אני נסעתי משם למשרד האמער. משם טלפנתי למר שישלין. הוא סיפר ששלח תזכיר בענין הספרים לגורבאצ'וב (בקשתי העתק התזכיר ולא הסכים לתת). הוא מקוה לקבל תשובה ביום שישי, ושאז אטלפן אליו.

גם שלחתי משם פאקס לר"י וילהלם, בדבר פגישת סטאס (שנוסע היום לנ.י.) והזמנתו לביקור בספריה.

משם נסעתי לביהכנ"ס במארינא רושצא, לפגישה קצרה עם הת' השליח יעקב גולדשמיד, שלומד עם הת' בישיבה ומצליח. ומשם חזרתי לדירה לסעוד ולהתפלל מנחה.

הערכות שונות וקביעת אסטרטגיה

יום ד' [ו' אדר] ערב

הר"י [קוגן] חזר והביא אתו מכתב מאד חזק מהאיניורקוליג, בו משיב על מכתבו של גובינקו, ומדגיש שאודות שאלת הבעלות של האוסף, שכבר התברר ששייך לאגו"ח, ע"ז לא משיב גובינקו כלום, ואשר לעתידו של האוסף כבר הודיעו דעתם ברורה ליחאצ'וב ויקירסון.

מענה האיניורקוליג

כשחזר סיפר על השיחה הארוכה שבין וירוניקה ובין אמו של סטאס.

האמא ביקשה לשמוע מוירוניקה מהנעשה עד עתה. וירוניקה סיפרה כל מה שכבר רשום לעיל, והוסיפה:

א) בעסמערטניק דיבר עם גובינקו בקשר לספרים, ואז טלפן איוואנוב לוירוניקה שהכל מסודר (כמסופר לעיל). אחרי שגובינקו לא נתן את האישור, היא שאלה שוב אצל איוואנוב, והשיב: כעת איני יכול אלא לחייך.

ב) האמא טענה שברור שגובינקו בעצמו לא היה יכול לעכב כ"כ. בודאי יש לו אתו עוד אנשים בממשל שמנסים לעצור את החזרתם. לפחות ידוע שהוא טוען שגם ראיסה גורבאצ'וב לא רוצה שיחזירו. וירוניקה סיפרה שהעוזר של זולוטוב, נראה שהוא עובד תמיד לעצור את ההחזרה בכמה אופנים.

ג) אצל שר המשפטים יש כנראה מכתב לטובתינו, אך לא יתן את המכתב לגורבאצ'וב אלא א"כ יבקש, ולכן כדאי שמאקסוול יבקש מגורבאצ'וב שיבקש אותו.

אח"כ צלצלה האמא לפרימאקוב, והשיב שהוא יודע הכל, ודעתו ברורה שכדאי להחזיר את הספרים, אך כעת אינו יכול לעשות דבר בנושא, והציע שכאשר יבוא מאקסוול, שהוא ידבר בזה עם גורבאצ'וב.

עוד טלפנה למישהו, וגם הוא אמר כנ"ל.

האמא אמרה גם שכדאי להפגש עם שברדנזה, שהוא כעת בתוך הענינים בממשל, והוא ידע איך להביא את ההחזרה לפועל. היא תשתדל לסדר פגישה אתו.

ע"כ מהפגישה.

בינתיים צלצלנו לטלביזיה. מסרו להם הוידאו של ה"לעמפ-לייטערס" ושל טשערנאביל. הם יבדקו את זה ואח"כ תהיה פגישה בינינו בנושא.

זה עתה חזרנו מביקור אצל געלמן. הוא סיפר על השיחה שהיתה לו ולריז'וב עם גובינקו - כמסופר לעיל. הוא סיפר לנו שאת מכתבו ומכתב ריז'וב לגורבאצ'וב הוא מסר לגובינקו, לכן לא היתה להם ברירה אלא לדבר עם גובינקו, שאמר להם שרוצה לעשות ועד וכו'.

אחרי שיחה מפורטת הוחלט שאין טעם לדון בדבר עם גובינקו, אלא שיכתוב עוד מכתב לגורבאצ'וב, בו מודיעים שמכל מה שמעביר לגובינקו לא יוצא דבר ולכן מבקשים שיחליט בעצמו.

אח"כ נסע הר"י [קוגן] ללענינגראדסקי וואגזאל [תחנת הרכבת ההולכת ללנינגרד] ואנחנו חזרנו לדירה.

התחלת מכתבו של געלמן

מכתבו של ריז'וב

יום ה, ז' אדר, לילה

רוב היום עבר עלינו בדירה. אני עבדתי על אגרות-קודש וגם עבדו על סידור הדירה והאוכל.

הר"י [קוגן] נסע לאם סטאס לשיחה וקביעת אסטרטגיה. היא הציעה (גם סטאס הציע זאת כמה פעמים) להכין תזכיר מפורט מכל 12 השבועות, שלזאת יצטרך שברדנזה (באם ניפגש אתו) וריז'וב ועוד.

עוד אמרה שהתענינה הרבה במשרדים הקשורים לגורבאצ'וב וראתה שכולם יודעים את נושא הספרים לאשורו, אלא שנמנעים מלעשות משהו בנידון. לדוגמה: פרימאקוב לא רוצה להכנס לגורבאצ'וב לומר לו שיחתום על החזרת הספרים.

היא צלצלה לכמה מקומות למצוא את שברדנזה (לסדר פגישה אתנו) ולא מצאה אותו. הר"י [קוגן] נסע למשרד החוץ ונתנו לו את הכתובת והטלפון של המשרד החדש שעליו ממונה שברדנזה (זהו משרד אזרחי המשגיח על פעילות משרדי הממשלה). הוא נסע לשם ואמרו לו שמחר יפתח המשרד החדש הזה.

עריכת התזכיר הכללי

הר"י [קוגן] בא לדירה ודיווח לנו מכל הנ"ל, וקרא לפנינו תזכיר שהכין ברוסית.

אחרי דיון הוחלט שישלחו ליקוטים מכל היומן לאנגליה, ושם יערוך עפי"ז הר"י פרוס שיתורגם גם לרוסית.

נסענו למשרד האמער ושם סידרנו את כל הנ"ל ושלחנו פאקס [קטעים נבחרים מהיומן שלי] ללונדון.

משם דיברנו גם עם סטאס, שנמצא כעת בנ.י. יצחק וילהלם טלפן לו (מסרתי לו הטלפון) להזמינו לביקור בספריה, והרב"ש [קונין] דיבר עם בנו לוי שיקח אותו ביום ראשון לדולרים.

יום ו, ח' אדר, לפני כניסת השבת

היום בבוקר נסענו לבית הרד"ב לאזאר לקבל הפאקס, התזכיר שהכין הר"י פרוס (התזכיר במילואו עדיין אי אפשר הי' לסיים, רק התחלה, שהוא הסיכום הכללי של 3 עמודים), באנגלית ובתרגום לרוסית.

הרב"ש [קונין] והר"י [קוגן] נסעו לפגוש את ריז'וב, ואנחנו באנו אח"כ למסור לו את התזכיר.

כ"ז היה כהכנה לנסיעתו של ריז'וב לדבר עם עוזרו של גורבאצ'וב, מר איגורוב, בענין הספרים.

הר"י [קוגן] מסר לו את חבילת המסמכים ומכתבי התמיכה, ואנחנו הבאנו לו את התזכיר שמסביר, שיותר אין לקוות כלום מגובינקו, וצריך לדבר עם גורבאצ'וב שהוא בעצמו יתן את ההוראה לספריה להחזיר את האוסף.

ריז'וב סיפר מדיבורו עם גובינקו, שלאחרונה יש לו טענה חדשה, כאילו אנחנו איימנו על אלו שחתמו בבקשה להחזיר את האוסף. חדשים לבקרים. כל יום שקר חדש מגובינקו נגדנו.

הוא גם אמר שאנו עומדים בתקופה של שינויים גדולים בשלטון, וקשה לו לנבא מה יהיו התוצאות בכלל ובקשר לספרים.

משם נסענו למשרד החדש של שברדנזה (הנזכר לעיל), אך לא מצאנו שם איש.

חזרנו לדירה להכנות לשבת. הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב] נסעו לדבר עם קולינס ועם כתב הC.N.N.- ועוד, אך לא פגשו את אף אחד מהם.

צלצלתי לשישלין, שאמר שעדיין אין לו חדש, ושאצלצל לו בערב - לפני כניסת השבת.

מכתב ראש העיר פאפוב אל הרבי

בינתיים הודיעה נתליה [נאוויצקי] מהמוס-סאוויעט, שיש בידה את הטופס החתום של ראש העיר פאפוב, התומך במסירת ביהכנ"ס של פוליאקוב לאגו"ח3. הר"י [קוגן] נסע לקבלו הימנה. היא אמרה שהיא משתדלת שנקבל את ביהכנ"ס כיכולתה.

יום א', י' אדר, צהרים

אתמול הלכנו כולנו לביהכ"נ לתפלה ולהתוועדות אחר התפלה. אנחנו חזרנו לדירה והר"י [קוגן] נשאר להתוועד שם ברוסית.

במשך היום היו בינינו הרבה שיחות מסכמות על המצב כאן. מה שנראה לכולנו, פחות או יותר, שכאן במוסקבה נעשה הכל על ידינו, ועל ידי אלו שפועלים אתנו בענין הספרים, כמעט כל מה שהיה יכול להעשות. כעת הגיע הזמן למלחמת תעמולה מחו"ל.

בלילה אחרי הבדלה נסע הר"י [קוגן] לשוחח עם וירוניקה, וגם היא העריכה את המצב כעין הנ"ל.

היא הציעה שהיא תיסע לאנגליה ולארה"ב לדון בזה עם אנשי הממשל.

תחלת וסיום מכתב ראש העיר פאפוב אל הרבי

אני נסעתי לבית הרד"ב לאזאר, עם אחד מאברכי חב"ד שבמוסקבה, לדון בדבר שאלתו:

הוא מתעסק כאן בקייטערינג וניקור ועוד עניני כשרות בתור עסק. העסק לא מסודר כלל, וגם עתידו לא ברור מחמת השינויים בחוקי המדינה החדשים לבקרים, ומחמת הבירוקרטיה והתארגנות הפשע המאורגן בכל ענפי המסחר.

גם מצבו הפרטי לא קל. חנוך ובריאות הילדים, הדירה ועוד, והאשה רוצה מאד לעלות לארה"ק, וכבר קיבלו אישור. והוא מסתפק ושאל אצל כ"ק אדמו"ר שליט"א, שהשיב לו שישאל אצל רבני חב"ד על אתר שיודעים המצב.

הרד"ב הוא פה הרב היחידי, ובקשני לשבת אתו. ישבנו כשלוש וחצי שעות, לשמוע את כל הפרטים, והשבנו שנתבונן יום או יומיים ונשיב לו.

בינתיים שמענו על דברי הממשל כאן שמחויבותם להגן על עירק עדיין קיימת, ועל כניסת חיל ארה"ב לכווית ועירק, ויה"ר שיסתיים בקרוב ובהצלחה רבה.

יום א' לילה

הר"י [קוגן] חזר וסיפר שנפגש במשרדינו עם מר דוד פייבימוביץ, מי שהיה מנהלה של נתליה במוס-סאוויעט, ועתה רצה לשמוע הפרטים בקשר לביהכנ"ס של פוליאקוב והעברתו לאגו"ח, והבטיח להתעסק בנושא. הוא גם דיבר בקשר לעזרה לבתו שנוסעת היום לארה"ק.

אח"כ נסע לביהכנ"ס במארינא רושצא, שם היה כהן לפדיון הבן של חמשה אנשים.

הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב] נסעו למשרד האמער, לדבר ללונדון (בקשר לעריכת התזכיר) וללאסאנג'לס, וגם לשלוח הפאקסים לרי"ל גרונר.

אני נשארתי לעבוד על אגרות-קודש.

ביקור סטאס אצל הרבי

יום ב', י"א אדר, בוקר

אתמול בלילה הודיע מר געלמן, שהוא הכין מכתב לגורבאצ'וב (כפי שהוסכם בביקור האחרון בביתו), שעליו יחתמו גם ריז'וב וליחאצ'וב. הר"י [קוגן] נסע לביתו כעת, לקחת את המכתב.

אתמול בלילה דיברנו עם סטאס, אחרי שקיבל דולר מהרבי.

הר"י וילהלם קישר אותו לכאן לדבר אתנו בטלפון. הוא גם לקח אותו מדירתו והביא אותו לספריה, הראה לו את הספריה ולקח אותו לרבי.

בעת הטלפון היה מאד מרוגש. הוא אמר לרבי שאנו משתדלים מאד בענין הספרים. הרבי נתן לו דולר נוסף להצלחה בענין הספרים, ודולר נוסף עבור אמו שעוזרת בענין הספרים. הוא אמר שהתרשם מאד מהספריה.

*

דיברו אתמול בלילה עם הר"י פרוס, הוא מכין כעת תזכיר מפורט עפ"י היומן.

ובקשר למאקסוול אמר, שהוא אמור לחזור ללונדון היום בלילה, ואמור לנסוע לכאן בסוף השבוע. כשיחזור ללונדון ישתדל הר"פ וואגל לדבר אתו בפרטיות בקשר להשתדלות הספרים.

*

דיברתי עם הר"י וילהלם בטלפון, וסיפר איך היה אתמול עם סטאס.

הוא לקח אותו מדירתו בערך בשעה 12 בצהרים. לקח אותו לספריה. הראה לו את הכתבים והספרים שבאו מאדמו"ר נ"ע מליובאוויטש ועוד. אח"כ הראה לו את חדר השידורים וביהכנ"ס, ואח"כ לקח אותו לרבי, והציג אותו "זהו סטאס ממוסקבה שעוסק בענין הספרים". הרבי ענה שיהי' בהצלחה.

סטאס ברוסית תיאר את המצב, במשך דקה לערך, וסיים שהוא משוכנע, שנקבל את הספרים.

הרבי השיב ברוסית, שצריך שזה יהיה מה שיותר מהר. ונתן עוד דולר להצלחה בהשתדלות וגם בהשתדלותם שם.

סטאס מדווח לרבי

יצחק אמר שגם אמו עוסקת בזה, והרבי נתן לו עוד דולר עבור אמו, שעוזרת בענין הספרים.

אח"כ פגשו את לוי קונין. הם עלו ביחד לספריה וטלפנו לכאן, ולוי לקח אותו לסעוד וכו'.

תחלת וסיום מכתבו של סטאס

בלילה דיבר אתו שוב יצחק, שצריך לכתוב סקירת המצב לרבי. סטאס התיישב לשלוש וחצי שעות, והכין תזכיר בן 5 עמודים ברוסית, כדי למסור לרבי4.

הוא יצא מהפגישה עם הרבי בהתרגשות נוראה.

הר"י וילהלם הניח אתו תפילין בספריה.


1)) כמסופר לעיל ביומן מוצש"ק ויגש.

2)) ביומן כ"ה טבת.

3)) נכתב בתאריך 25.01.91 (י' שבט), ותוכנו:

אנו מאד מוקירים את הפעילות שלכם לעזרה לילדים שנפגעו בטשערנאביל. אנו יודעים ע"י השלוחים שלו - קונין אהרונוב לוינסון וקוגן אודות תוכניות העזרה ההומיניטרית שלכם לאנשי רוסיה ומוסקבא.

השינויים בפוליטיקה של רוסיה הפנימית והחיצונית מרשים לנו לעשות קשרים חזקים יותר עם אנשי חו"ל, והשינויים בעניני דת נותנת לנו האפשרות לעמוד בקשר עם אנשי כל הדתות. הדת יש לו חלק גדול בחיי האזרחים שלנו. אנו מאד מוקירים את העזרה שמתקבלת מאנשי הדת, להחזיר את חיי הדת שנאבדו בתקופת ברה"מ, והחזרת בניני דת לבעה"ב שלהם האמיתיים, לתפלות ופעילות דתית. אנו מבינים גם את הרצון שלכם להשתמש בביהכ"נ ברח' בראנאיא 6 שנבנה ע"י פוליאקוב, ורצונכם שאנשי קהלה חב"ד במוסקבא ישתמשו בו לתפלות, לבית ספר חסידי לבנים ומרכז תרבות יהודי.

רוצה אני להודיע לכם שבתקופה הזאת דן המוססאוויעט בענין החזרת ביהכנ"ס הזה לקהלת חב"ד במוסקבה, וגם אודות בניית בית מיימוני באחד מאיזורי מוסקבא. כשתתקל ההחלטה להחזרת שטח זה אודיע לכם במיוחד.

אקוה שנעבוד בשיתוף פעולה, ומזמין אני אותו לבקר במוסקבא בזמן המתאים.

4)) תוכנו:

לרבי מליובאוויטש

תרשו לי לומר תודה על הברכה שלכם שזכיתי בה.

גם רציתי לספר על המצב עתה במוסקבא בקשר לספריה שלכם: הרבנים ששלחתם עשו עבודה גדולה והגיעו לכל המשרדים, מתחיל מהספריה שהספרים נמצאים בה כעת ועד למשרדי הממשלה.

היום עוסקת בזה המערכת: הנשיא, הממשלה, עריית מוסקבא, וגם משרד התרבות - ששם היא עיקר הבעיה.

אחרי הסכמת גורבצוב בנושא, התנגד לו שר התרבות גובינקו משלושה נימוקים: 1) זה יהי' תקדים, שמכאן ואילך יתחילו להחזיר דברים חשובים שבספריות רוסיה וחפצי ערך לאומיים. 2) יהודי רוסיה הם נגד הוצאת ספרים מהמדינה וחושבים שזה שייך להם. 3) ועדת אנשי תרבות שנוסדה ע"י השר גובינקו במיוחד לדון בנושא הזה החליטה שלא להחזיר את הספרים.

כל ההתנגדויות האלו הופרכו אחת לאחת, והניירות הקשורים נמסרו למשרדים המתאימים: 1) בכינוס כל נציגי הקהלות היהודיים בברית המועצות הצביעו כולם פה אחד להחזיר את הספרים לבעליהם. 2) משרד האיניורקוליג של ברית המועצות הכינה סקירה משפטית בכתב, ושר המשפטים אמר כך בע"פ, וגם יו"ר קרן התרבות מר ליחצ'וב כתב, וכולם החליטו כי הספרים מועלם לא הולאמו, ובדין חייבים להחזירם לבעליהם - הרב שניאורסאהן. 3) בסתירה לועדה של גובינקו אספנו מכתבים ממדענים גדולים ואנשי ציבור לתמוך בהחלטת החזרת הספרים.

אמנם הלוגיקה והאמת לא תמיד יש להם כח מעשי ברוסיה, המכונה הביוקרטית דחפה הצידה את ההחלטה הנזכרת, וניסתה לתת דיסאינפורמציה לאלו שבהם תלויה ההחלטה בנושא הזה.

לפני כמה ימים הצלחתי לתת את הניירות הנזכרות לראשות הממשלה (גורבאצ'וב), ושוב ביררתי את הנושא בשיחותי עם מר פרימקוב ועם העוזר של גורבצ'וב מר טשערנאיוב, שמתעסק בנושא הזה. אחרי כל זאת הוא הבין שישנם חוגים מסויימים, אשר במכוון הם מסלפים את העובדות, כדי שלא להרשות את החזרת הספרים.

בימים האחרונים לפני נסיעתי לנ.י. הודיעו לנו ממשרד הנשיא, אשר הנושא כבר הוחלט לחיוב. אמנם שוב התערב משרד התרבות והתחיל לגרום סחבת בנושא.

אמי מתעסקת בנושא באופן אקטיבי, ויש לה קשרים אישיים עם המשרדים הגבוהים ביותר. היא עוסקת בזה יחד עם הרבנים ועם אנשים אחרים שעסוקים בזה. אנו עושים את המקסימום, ובקרוב תישבר הבירוקרטיה המתנגדת, זו רק שאלה של זמן.

נראה לי, מבלי להביט על המצב הקשה הכללי בעולם, אשר דוקא עכשיו חשוב שלא להפסיק את הלחץ על גורבצ'וב, שיבוא מאמריקה מאנגליה ומשאר המדינות. באופן זה תישבר הבירוקרטיה מעצמה ותלחץ על גובינקו להכנע.

ארשה לעצמי לומר, כי אני בטוח ביותר, שבקרוב יוחזרו הספרים לספריית ליובאוויטש המרכזית בנ.י. והשם יעזור לנו.

אנאסטאס מיקויאן

נ.ב.

שם אמי נעמי.