פרק שלושים ואחד

החלטת התעמולה בחו"ל

יום ב' [יא אדר] בוקר

הר"י [קוגן] נסע לגעלמן, וקיבל ממנו מכתב חדש לגורבאצ'וב, שעליו אמורים לחתום גם ריז'וב וליחאצ'וב. כל היום אינו תופס קשר אל ריז'וב, ועדיין לא ידוע מה היה ביום הששי.

הרב"ש [קונין] נסע לפגישה עם מר קולינס. הוא אמר שמנסה לקבל עבורינו פגישה עם שר החוץ מר בעסמערטניק. הוא גם משתדל שמשרד החוץ בעצמו יכינסו עצמם לנושא [מבלי משרד התרבות], וכנראה אינם מעוניינים כלל לבוא לעזרתינו.

מר קולינס הציע גם שנשתדל לקבל עוד שגרירויות שישתדלו אצל משרד החוץ ואצל גורבאצ'וב בענין הספרים, כמו שגריר ארה"ק (שכבר התחלנו בזה) ועוד. גם אישי ציבור ימשיכו להתריע, והעיקר שישאר הנושא תמיד על סדר היום.

אחרי שחזר הרב"ש [קונין], נסע יחד עם הרי"י [אהרונוב] אל C.N.N. לנסות לדבר שם על המצב, ומשם לנסוע למשרד האמער.

וירוניקה עדיין לא פגשה את שר החוץ של הפדרציה הרוסית, שרק אח"כ אפשר לסדר לנו את הויזות שלנו. השלוש חדשים נגמרים מחרתיים.

הר"י [קוגן] הציע שיפגשו שוב עם מר לואי (שנפגש אתו כבר לפני חדשיים1) להתייעץ אתו באופן הפעילות.

הר"י [קוגן] גם דיבר בטלפון עם איליא, שעבר לעבוד במקום חדש, ולכן לא היה קשר אתו בשבוע האחרון. קבעו פגישה למחר.

הרי"י [אהרונוב] דיבר עם מונטריאל, לקבל תמיכה מאת ממשלת קנדה, בתיאום עם הפגישה עם השגריר הקנדי, שנקבע למחר בבוקר.

הר"פ וואגל דיבר עם מר מאקסוול, שנמצא כעת ליד מיאמי. הוא דיבר בחום לבו, אך כעת לא מרגיש טוב. בפורים יחזור ללונדון ואז אולי ידע מתי יגיע למוסקבה.

הרב"ש [קונין] דיבר עם מר מייש בדבר ההשתלדות מחו"ל.

הר"י פרוס דיבר עם חברת פירסומים בדבר אופן עריכת חוברת הסברה עם הקטעים מהיומן.

הר"י וילהלם צלצל ואמר שהסקירה הנ"ל2 (שכתב סטאס) היא מפורטת עם שמות וכו', לכן ביקש שלא לפרט בטלפון, ולא יכל למלא את בקשת הרב"ש [קונין] לשלוח זאת בפאקס.

יום ג', י"א אדר, צהרים

בבוקר נסעתי לביהכנ"ס במארינא רושצה, וכעת בא לביקור דוד קוגן ועוזרו מלנינגרד.

הר"י [קוגן] נסע לריז'וב. ריז'וב סיפר אודות הפגישה שהיתה לו ביום השישי, שהעוזר של גורבאצ'וב אמר לו שגורבאצ'וב מסר את הענין עוד הפעם לידי גובינקו שמארגן ועד שידון בזה, וגורבאצ'וב עצמו אינו רוצה לקחת עמדה.

הר"י [קוגן] נתן לו את המכתב שהכין געלמן, הוא יעיין בו, וכשיחזור געלמן ביום חמישי ידבר אתו בזה.

אח"כ נסע הר"י [קוגן] לאיליא, ששינה את מקומו למשרד חדש. איליא אמר שישתדל להתקשר שוב לראיסה גורבאוצ'וב, ויטלפן בשעה 3 אחה"צ להודיע את התוצאות.

אח"כ נסע הר"י [קוגן] לאמו של סטאס, וביחד רוצים לנסוע לעוד מישהו שיש לו הכירות עם ראיסה.

הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב] נסעו לשגריר הקנדי, לספר לו על ענין הספרים ולבקשו שיפנה בנידון אל גורבאצ'וב (הרי"י [אהרונוב] הוא אזרח קנדי). ישבו אצלו קרוב לשעה וקיבל אותם מאד יפה.

במשך הלילה התקשרו לעסקני חב"ד בקנדה, שישתדלו גם משם בנידון.

פורים בוקר

פורים שמח, שמחה אמיתית גם למשמע הבשורה שהמלחמה הסתיימה זה עתה בנצחון ארה"ב והקואוליציה נגד חיילות עירק, ומיסמך גאולה לגאולה בגאולת הספרים שאנחנו עוסקים כאן כבר יותר משלושה חדשים, ויה"ר שיסתיים בקרוב בהצלחה.

אספר כעת ממאורעות והשתדלות שני הימים האחרונים:

סופר לעיל איך שהר"י [קוגן] עם אמו של סטאס עמדו לנסוע ביום ג' בצהרים.

הם נסעו לקרן התרבות, ומסרו על ידם באופן רשמי את המכתב לראיסה (שכבר מסרו לפני שבועיים על ידי שליח באופן אישי), כדי שיחייב אותה הדבר קצת להתייחס למכתב ולהשיב עליו.

אח"כ דיברה שם האם עם כמה בקשר לספרים, עד שנאספו כמה מסגני נשיא הקרן (לעניני ספרים, כת"י, ציורים ותערוכות) ודנו בנושא.

בסופו של דבר אמרו לה, שאלו שההחלטה היא בידם (לא רק שר התרבות כי אם גם אלו שבמשרד של גורבאצ'וב, שמתנגדים להחזרת האוסף) לא רוצים להחזיר, עד שיקבלו משהו תמורתו.

הסגן לכת"י סיפר שדיבר בנושא כמה פעמים (בעבר) עם השגריר הישראלי מר אריה לוין, ולא ראה בו התעניינות מיוחדת בנושא (זה היה לפני שנפגשנו אתו בנושא).

אח"כ דיברו בטלפון (מביתה) למר ז'ורוב (מנהל תערוכות ועוד) והבטיח שיעיין בנושא וישתדל לעזור. הר"י [קוגן] נסע אליו ומסר לו את הניירות והמסמכים.

אח"כ נסע הר"י [קוגן] למשרדה של וירוניקה (מונוסוניק) לשוחח אתה בנושא. היא אמרה שהיא מציעה:

א) שהיא תיסע לאנגליה לדבר בזה עם מרת טאטשער, שיש לה יחסי ידידות עם גורבאצ'וב, שתדבר אתו בזה.

ב) שיפנו למשפט בענין הספרים.

ג) שיפנו לעתונות לנהל תעמולה בענין הספרים.

היא רוצה לשאול את כל הנ"ל על ידי מזכירו של הרבי (הרי"ל גרונר).

הרב"ש [קונין] הרי"י [אהרונוב] ואני נסענו למשרד האמער, לעשות כמה טלפונים לחו"ל, לצלם מסמכים ועוד.

מאוחר בלילה קיבלנו שם בפאקס נוסח מעובד של סקירת השתדלותינו והקשיים שנערמו ע"י גובינקו, שעובד עליו הר"י פרוס.

התוכנית היא להכין חוברת עם סקירת ההסטוריה, ההשתדלות והמסמכים, שתהיה מעובדת יפה (לקחו לזה חברת פרסומים בלונדון), שבעזרת חוברת זו נצא לעימות תעמולתי, כדי להכריח את החזרת האוסף.

לשם זה שלחנו לר"י פרוס בפאקס את צילום היומן שאני רושם, ומסמכים ומכתבים שמוכנים אצלנו. הוא עובד על זה כבר שבוע, בעזרת מומחה מחברת הפרסומים.

אחרי כל עיבוד, הוא שולח לנו בפאקס, מה שהוא כבר הכין. אנחנו עוברים ע"ז ומעירים ומתקנים ומחזירים לו. ע"ז עבדנו בלילה עד שעה 2 לפנות בוקר, שאז חזרנו ממשרד האמער לדירתינו.

ביהכנ"ס של פוליאקוב מוחזר רשמית

אתמול בתענית אסתר, נסענו בבוקר לביהכ"נ של פוליאקוב, שם נפגשנו עם נתליה. גם הרמ"ח לוין והר"ז קוראבסקי באו לשם. נתליה הציגה אותנו בפני האנשים המחזיקים את הבית ומשתמשים בו. היא אמרה להם (מטעם העירייה) שאת ביהכנ"ס הזה שנלקח מהיהודים בשנת 1937 הוחלט להחזיר עתה ליהודים, ועליהם לפנות את הבנין.

הם הראו לנו את כל הבנין, ואמרו לנו שאנחנו נצטרך לשלם עבור כל הוצאותיהם בתיקון המקום החדש שיותן להם, ובהעברת חפציהם לשם.

גם הבנין הזה (ביהכנ"ס) דורש שיפוצים גדולים. זה כמה שבועות שמערכת המים והחימום התקלקלה, ונראה שהצנורות העוברים בתוך הקירות נבקעו. כעת אין מים בבנין (אולי כל זה קרה אחרי שנודע לגרים בבנין, שעליהם לפנות את הבנין בקרוב).

זאת היתה רק פגישת הכירות ומסירת התוכנית, עד שהדיונים יתחילו יקח עוד חודש לערך, שבמשך הזמן הזה יוחלט על הבנין החדש שהם אמורים לקבל תמורת בנין ביהכנ"ס.

אח"כ נסענו (הר"י [קוגן] ואני) למשרד מונוסוניק, לקחת את הניירות של הילדים מטשערנאביל, ולנסוע אתם לקונסוליה הישראלית.

שם נפרדנו, הר"י [קוגן] עסק בסידור הניירות ואני נכנסתי לשגריר מר לוין. הוא סיפר שקיבל הפניה בנושא הספרים ממשרד החוץ בארה"ק (כבר סופר לעיל שהפרעזידענט מר הרצוג כתב מכתב ומסר אותו, לבדיקת התוכן, למשרד החוץ), וגם סיפר שדיבר בזה עם אחד שהבטיח לדבר בזה עם הגברת ראיסה.

פגישה עם שברדנזה

העיקר שכחתי. לפני הנסיעה למונוסוניק נפגשנו עם מר שברדנזה, שהיה עד לפני חודש שר החוץ.

זה כמה ימים שאנו מנסים להפגש אתו, כי כעת יש לו משרד מיוחד שמשמש כמו מבקר משרדי הממשלה, ויש לו השפעה רבה. לא הצלחנו לפגשו, וניסינו (זה הפעם השלישית) לנסוע מיד לבנין החדש שהוא יושב בו. הפעם הזאת הצלחנו.

הוא קיבל אותנו בחמימות. הוא סיפר שכבר אז, לפני חודשיים מסר את ענינינו לנשיא (כמסופר לעיל שם), אך הנשיא מסר את הנושא לשר התרבות גובינקו.

הוא לא יודע מה שהוא יכול לעשות עתה בנושא הזה, אך מ"מ לקח מאתנו את סדרת התזכירים והמסמכים, ואמר שיעיין בהם ויראה מה שהוא יכול לעשות. לנו הציע לפנות שוב לשר התרבות ולשר המשפטים.

משם נסענו למונוסוניק ולקונסוליה הישראלית כנ"ל. אח"כ נסענו למשרדו של איליא. הוא אמר שקיבל אתמול בירור מאנשי גורבאצ'וב שלא חושבים לתת לנו את האוסף בלי תמורה.

צלצלתי לשישלין, שאמר שכעת נמצא גורבאצ'וב ברוסיה הלבנה, הוא אמור להשאר שם עד יום שישי, לכן לא יוכל לקבל מענה עד סוף השבוע.

אמרתי שאצלצל לו ביום הראשון הבע"ל. שאלתי אותו אם הוא עדיין אופטימי בנוגע לתוצאות השתדלותינו, והשיב שהוא מאד אופטמי.

*

בערב נסענו לביהכנ"ס במארינא רושצא, למנחה ומחצית השקל. אח"כ נסעתי למסבת פורים הגדולה שאגרנו עזרת אחים באולם גדול. קראתי שם את המגילה בפני כאלף איש, ונשארתי שם עוד שעה לערך. היתה שם תוכנית יפה למבוגרים, ובאולם נפרד (באותו בנין) לילדים.

*

בשעה שהיו הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב] שלשום במשרד CNN הציעו להם להתקשר עם מרת קארניאבסקאיא, שהיא כתבה ספר על גורבאצ'וב, ויש לה קשר מיוחד אתו ועם ראיסה. דיברו אתה בטלפון (הר"י [קוגן] ברוסית) כחצי שעה, והבטיחה להתעניין בנושא.

אתמול בלילה דיברו עם הר"פ וואגל וחתנו הר"י פרוס. הר"פ סיפר שדיבר עם מרת טאטשער, אפשר שהיא תדבר עם ראש הממשלה האנגלי מר מייג'ור, שאמור להגיע הנה ביום ב' הבע"ל, שידבר עם גורבאצ'וב בנושא הספרים. הר"פ דיבר בזה עם עוד כמה, לעורר שוב את רה"מ מייג'ור שיעסוק בזה במרץ.

כ"ז הוא כמובן בנוסף להשתדלותו של מר מאקסוול, שעומד להגיע הנה בשבוע הבע"ל, ועומד לדבר בזה עם מר גורבאצ'וב.

להר"פ וואגל יש פגישה אתו היום בשעה 3 אחה"צ, לעדכן אותו ולדון אתו בפרטי התוכניות.

ביקורי פורים בנושא הספרים

שושן פורים בוקר

אתמול היה לנו יום עמוס עבודה, ועד שהגענו לדירה לסעודת פורים כבר הגיע זמן חצות הלילה.

בבוקר קמנו ושמענו בחדשות שהמלחמה בעירק הסתיימה בנצחון ארה"ב. מכוויית גירשו את העירקים לגמרי, וחלקים גדולים של עירק נכבשו, וכעת ניתנו לחוסיין 48 שעות, שישָמע להחלטות UN בקשר לכיבוש כוויית, או שימשיכו לכבוש את כל עירק.

נסים אלו ביום הפורים העמידו אותנו במצב רוח המתאים ליום הפורים, ומסמך גאולת ארה"ק מסיכון המן שבעירק לגאולת הספרים מהתנגדות המן שבמשרד התרבות שברוסיה.

לתפלה וקריאת המגילה נסענו לביהכנ"ס, ואח"כ נסענו לקונסוליה הישראלית, לחלק שם משלוח מנות לשגריר ולעובדים.

הקונסול סיפר שהוא מחכה לשמוע מהאיש שדיבר אתו בענין הספרים, והבטיח לדבר בזה עם ראיסה גורבאצ'וב.

הוא גם סיפר שמרת קארניאבסקאיא (הנזכרת לעיל שדיברו אתה ביום הקודם) טלפנה לו וסיפרה לו שדיברו אתה בענין הספרים. היא עצמה אינה יכולה לפעול בזה הרבה, אך היא מציעה שידברו, ויותר טוב שיכתבו מכתב קצר בתיאור העובדות, לכומר מר פיטירין, והיא תדבר אתו שיעזור בענין הספרים.

עשינו כך, כתבנו סקירה קצרה על עמוד אחד, ומסרנו במשרד מונוסוניק. וירוניקה מסרה זאת לאחת מעובדותיה, שתמסור במשרד הכומר הנ"ל.

*

מהקונסוליה נסענו לבית אמו של סטאס.

בדרך, ליד משרד החוץ, נעצרנו ע"י שוטר, והוחלט שזהו סימן שצריך להכנס למשרד החוץ ולבקש לתת משלוח מנות לשר בעסמערטניק.

הרשו לנו להכנס לבנין. הלכו לברר. כעבור חצי שעה בא אחד מהעובדים במשרד, להודיע לנו שבעסמערטניק לא נמצא כעת במשרד. הוא לקח את שמותינו ומטרת בואינו - למסור משלוח מנות ולהודות על עזרתו בענין הספרים.

אח"כ סיפרה לנו וירוניקה, שמיד צלצל לה סגנו של בעסמערטניק, מר איוואנוב, לספר לה על ביקורינו. הוא סיפר גם שהוא ירד לבדוק את זהותינו, מבלי להזדהות לפנינו (- כי אף ששמע עלינו רבות, עדיין לא ראה אותנו אף פעם פנים אל פנים).

הוא גם אמר לה, שאחרי ביקורינו הם החליטו לברר שוב את מצב נושא הספרים, ושלחו שליח למועצה העליונה לשם זה. אמנם שם יש כעת ישיבת שרים בענין מינוי שרים חדשים (אחר שיש סברה שגובינקו לא יהיה עוד שר), ועד שתסתיים הישיבה לא יוכלו לברר כלום בקשר לספרים.

היא עמדה אתו בקשר טלפוני מספר פעמים במשך היום. חלק מהנ"ל סיפר לה מיד, וסיפרה לנו בטלפון, וחלק סיפרה לנו כאשר הגענו למשרדה בערב, כדי לתת לה משלוח מנות.

בעת הביקור הזה היתה לנו שיחה ממושכת אתה בענין הספרים (מה שכבר נעשה, ומה שיש עוד להעשות, עם כמה סברות לכאן ולכאן), מרכז מיימוני (שא"א לצפות להרבה עזרה מהעירייה, מהי האפשרות לקנות בית במרכז העיר, ומה האפשרות לבנות בנין בשכונה שביקרנו פעם), משלוח קבוצה נוספת של ילדי טשערנאביל ועוד.

אחרי הביקור במשרד החוץ נסענו למשרד האמער, להכין את הסקירה האמורה עבור הכומר, וגם כדי לקבל את עיבוד החוברת ע"י הר"י פרוס (בפאקס מלונדון) לבדוק את הנוסח ולהודיע לו את התיקונים.

משם נסענו לוירוניקה כנ"ל, ואח"כ נסענו לאם סטאס.

שם היא סידרה בטלפון, שנוכל להביא משלוח מנות לבתו של פרימאקוב, יחד עם מכתב לאביה, בהודאה על מעשיו הטובים בכלל ובענין הספרים בפרט.

היא גם קראה לביתה את הסופר מר רייזנעבסקי (יש לו הכירות גדולה עם השרים ומנהלי המשרדים), אשר שמע מאתנו בפרטיות על ההשתדלות בענין הספרים. הוא בדק את המסמכים ואח"כ הכין (יחד עם האם ועם הרי"י [אהרונוב]) את המכתב למר פרימאקוב, שכולנו חתמנו עליו.

נסענו אתו לבית בתו, מסרנו לה את המשלוח מנות (אביה יהודי מאמו) והמכתב, והר"י [קוגן] הסביר לה את נושא הספרים ואת חג הפורים.

משם נסענו לבית מר געלמן, לתת לו משלוח מנות ולספר לו את מה שנעשה בענין הספרים במשך הימים האחרונים (שהוא היה בחו"ל בימים האלו).

אז חזרנו לדירתינו לסעודת פורים כחצות הלילה.


1)) כמסופר לעיל ביומן ח' טבת.

2)) המועתקת לעיל בסוף הפרק הקודם.