פרק שלושים ושלושה

פגישה במשרד החוץ

יום ה' [כא אדר] בוקר, באסיפה במשרד החוץ

האסיפה התחילה בשעה 10, עם מר [איגור] לעבידוב [סגן מנהל השולחן האמריקאי במשרד החוץ הרוסי], [אולעג] קרוכולוב [יועץ לשולחן האמריקאי במשרד החוץ הרוסי] ושמאטוב.

בשעת האסיפה רשמתי פרטי-כל:

הרב"ש [קונין] התחיל: אולי יש אפשרות אסיפה עם בעסמערטניק. אולי יצלצל לבעסמערטניק, לומר לו שיש כאן משלחת רבנית שרוצה לראות אותו.

לעווידוב: מסרנו לבעסמערטניק את בקשתכם.

קונין: מה עם מעמאדוב?

לעווידוב: אינו כאן.

קונין: פגשנו לפני שלושה חדשים את פטרובסקי וחודיאקוב, ואח"כ נפסק הקשר אתם. האם אתה מייצג את השר?

לעווידוב: אני טשיף ביורא. השר קשור לעניני חוץ. לא רק אנו יש לנו קשר לעניני חוץ. כל אחד מכ100- מיניסטרים קשורים לעניני חוץ. אנשי צבא במשרד הבטחון קשורים לבטחון חוץ. אנשי דת קשורים לעניני חוץ שבמשרד הדתות. קריסטופאנוב הוא הקאונסיל לעניני דת. משרד התרבות קשור לכל האוצרות הרוחניים של המדינה, תערוכות ועוד. משרד החוץ קשור ל100- משרדים הנ"ל.

אהרונוב: לעווידוב אמר שיודע על שליחותינו. אולי יתאר לנו את המצב, כפי שידוע לו.

לעווידוב: קראתי על שניאורסאהן, בשנות ה70- 80, אני יודע על חב"ד. תנועה חשובה. נפגשנו בשגרירות ושוחחנו על פעולותיו.

אהרונוב: שאלתי היא מה ידוע אודות שליחותינו בענין הספרים.

לעווידוב: ידיעותינו ממשרד התרבות. יש להם מומחים שמוכנים לדון אתנו בקשר לספרים. יפימוביץ וטולסטיקוב ממונים ע"ז. דיברתי עם טשורלין שעומד בקשר עם משרד התרבות.

קרוכולוב: שמי קרוכולוב, ואנחנו עומדים בקשר עם הרב קוגן.

קונין: אם אמסור מכתב לג[ורבאצ'וב], ר[איסה], פ[רימקוב], ב[עסמערטניק], ל[וקיאנוב], תוכל למסור?

לעווידוב: בלי בעיות. אציע משרד אחד במשרד החוץ שהם המתאימים יותר לזה.

קונין: מציג את כולם. בשמי מסר חלק מסדרת האגרות-קודש, מאהרונוב וקוגן מסר ספר על מבצע ילדי טשערנאביל. מעצמו מסר סרט מהטעלטאן שהוא ערך. כמה מילים על הרבי ודבריו על המצב הבטחוני בארה"ק. אדמו"ר הזקן והרמב"ם עובדים אתנו בענין הספרים. אמר פרק כ"ג בתהלים.

קרוכולוב: מה הסיבה לקריאת התהלים.

קונין: זוהי ברכה לכבוד האספה. התהלים עטוף בתמונת ספריית לנין, שבה מונחים הספרים.

לעווידוב: ראשית תודה לכ"א מכם על הביקור ועל הספרים שמסרתם. הערכתי לחב"ד.

קונין: מציג מסמכים:

1) תצלום האקרעדעטיישן שקיבלנו ממשרד החוץ של הפדרציה, ושואל: אולי נקבל זאת גם ממשרד החוץ של USSR?

2) מכתב מאגו"ח.

3) מכתבינו לגורבאצ'וב.

4) מכתבינו לראיסה.

5) מכתב הסנטור קנדי [קרוכולוב: זה כבר התקבל אצלנו].

6) מכתב מהאמער [לעווידוב: זה ודאי עבר על ידינו. תנחומינו אליו1].

7) מכתב לבעסמערטניק.

8) מכתב מויניהאן לשברדנזה.

9) מכתב פעסקעל לבעסמערטניק.

10) מכתב מיטשעל.

11) מכתב סיימאן.

12) מכתב דזייקאבס.

13) מאמארנדום.

14) מכתב איניורקוליג.

15) מכתב גובינקו.

16) מענה איניורקוליג.

17) מכתב גובינקו שנתאחר 6 שבועות.

18) מענה איניורקוליג.

19) וינדיקציה [שאלה: האם ביקשתם חו"ד שר המשפטים? לעווידוב: שר התרבות יכול לבקש. שאלה: אפשר להציע שבעסמערטניק יבקש חו"ד זו, או פרימאקוב, או גורבאצ'וב? לעווידוב: נפגשתם אתו? קוגן: סיפור הפגישה].

20) מכתב ליחאצ'וב [סיפור השקר בשמו וקבלת מכתבו].

21) מכתב ריז'וב.

22) מכתב געלמן.

23) מכתב יקירסון.

24) מכתב 5 פרופ' מלנינגרד.

25) מכתב מה"ועד".

26) מכתב שאיעוויטש ופידרובסקי.

27) מכתב הקהלות ב-USSR.

28) מכתב הרב לויטס מלנינגרד.

29) מכתב ועד התרבות בלנינגרד.

30) מכתב רבני אודיסה.

31) מכתב ברונפמן וזינגר.

32) מכתב האיער.

33) מכתב הרב [אברהם] העכט.

34) מכתב הרב ענגל.

35) מכתב הרב הירשפרונג.

36) מכתב הרב שניאור.

37) מכתב וויינטראוב.

38) מכתב וואיד.

39) מכתב געיל.

40) מאמר פרימאקוב.

לעווידוב: נעיין בכל הנ"ל, ונעקוב אחרי ההתפתחויות. במכתב גובינקו נאמר שירשו לכם לראות ולצלם. מה החסרון?

קונין: זהו כמשל בן שנגנב, ונותנים להורים רשיון לביקורים. תנו לנו את הספרים ונחזור הביתה.

אהרונוב: אענה למכתב גובינקו. הוא אומר שמחכה לשמוע חו"ד היהודים. כולם העידו שהספרים הם כפולים, כלומר שיש טפסים מכל הספרים האלו ברוסיה. [מציג את מכתב מנהל ספריית האינסטיטוט האסייתי]. למה פטרובסקי לא עונה לנו? למה גובינקו מסרב לבצע את הוראת גורבאצ'וב?

לעווידוב: מה ידוע לכם על אוסף הספרים?

אני: סיפור הקטלוג והיוקר של הספרים הקדושים האלו עבורינו, הספרים של רבותינו.

קונין: מבאר את היוקר והקדושה שבאוסף הזה.

אני: ממשיך לספר כל הפרטים על האוסף, ואיך ומה הרשו לנו לראות, והיחס המוזר של גובינקו.

קוגן: (ברוסית) סיכום. התוכן של כל השקרים של אנשי משרד התרבות.

לעווידוב: כעת אני מבין יותר את הבעיות. אני מבין שתשמחו לראות אותם.

קונין: רק אם זה בא כהכנה לקבלתם. הפגישה היום היא הפעולה האחרונה לפני היציאה לרחוב בפרסום מכל הנעשה לנו בזה.

אהרונוב: אנחנו נחכה כאן למענה מכם שתבררו מתי ואיך אפשר לנו לקבל את הספרים.

לעווידוב: אנחנו צריכים לעיין כעת במצב לפי המכתבים החדשים שהגשתם לנו.

אהרונוב: נחכה למענה מכם. קנדי אמר ששואל מדוע אינו מקבל תשובה למכתבו.

לעווידוב: דיברתי קודם עם משרד הקשור לתרבות.

קונין: שלחו את קולינס לטולסטיקוב, והוא ענה (אחרי שחזר מגרמניה) שאינו יודע עתה כלום.

לעווידוב: אני במסגרת העבודה שלי - לבדוק את המכתבים ולהציע, אך ההחלטות שלנו לא קובעות.

קונין: הרי שלחו את קולינס לטולסטיקוב!?

קרוכולוב: כי שאלו עם מי צריך לדבר והשיבו שזה שייך לטולסטיקוב. עוד: אמרת שמוכן לפרסם כל מה שעבר עליכם, אנחנו מתעסקים בשיפור היחסים עם ארה"ב, לדעתינו סיפור זה לא צריך להפריע ליחסים, ונעשה כאפשרותינו. מה שהשר שלנו יכול לפעול על שר התרבות הוא מוגבל.

קונין: בקשתינו להעביר את הנושא לגורבאצ'וב באופן המתאים, ואשר ניפגש עם בעסמערטניק ונסביר לו.

קרוכולוב: כשתצעקו בחוץ בתעמולה זה יעזור לכם?

אני: כשכואב ועשו הכל צועקים, מבלי מחשבה אם זה עוזר.

לעווידוב: הפתרון עדיין רחוק, אין בסמכותי עתה לומר לכם קחו את הספרים.

קונין: סיפור הביקור בפורים עם שמאטוב.

לעווידוב: מהו התוכן של פורים?

קוגן: סיפור מעשה פורים.

קונין: שיראו לנו היום הספרים בחימקי ואת כתבי היד.

לעווידוב: אשתדל. ואשתדל להשיג מענה ביום ג' הבע"ל. אח"כ אמר שאני אצלצל לו אז ואדבר אתו.

חוברת ההסברה בקשר לספרים

יום ו', כ"ב אדר, בוקר

אחרי הפגישה אתמול, שרשמתי את הפרטי-כל בשעת מעשה, נסענו למשרדינו ואח"כ חזרנו לדירה. הפגישה עצמה נמשכה שלוש שעות, משעה 10 עד אחרי 1.

בשעות הערב נסעתי למארינא רושצא, לסדר כמה דברים. גם לעזור להם לעבוד על המחשב החדש, והתחלת תרגום השיחה ללשון הקודש, עבור כנס התמימים2.

*

בערב התקבלו כ50- טפסי החוברת שהוכנה בלונדון3. הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב] נסעו לקבל אותם, ומשם למשרד האמער, לעשות כמה טלפונים.

*

היום הוא "יום האם הבינלאומי", והמשרדים סגורים אם כן, היום ומחר (שבת) ומחרתיים (יום א'). לא נשאר לנו הרבה מה לעסוק בענין הספרים עד יום השני, שאז נתקשר שוב לקרוכולוב ולעווידוב.

קביעת פגישה עם השגריר האנגלי

בינתיים התקבל בפאקס תזכיר מאת הר"פ וואגל, ובו מודיע בשם הלורד יאנג:

א) ראש הממשלה מייג'ור הזכיר את ענין הספרים, בשיחתו עם גורבאצ'וב, ואמר לו שיכתוב לו בזה בפרטיות.

ב) היום (יום ה') נכתב מכתב מפורט ע"י רה"מ מייג'ור לגורבאצ'וב.

ג) כדאי להתקשר לשגריר האנגלי רייטווייט, למסור לו ד"ש אישי מהלורד יאנג, ולבקש פגישה אתו.

יום ו', לפני קבלת השבת

זה עתה הצליחו להתקשר לשגריר האנגלי, ואמר ששמע על נושא הספרים. את מכתב רה"מ מייג'ור לא יוכל לראות עד יום ב' בבוקר. נקבעה א"כ פגישה ליום ב' בשעה 12 בצהרים. הוא הסכים לראות רק שנים מהמשלחת. ילכו אי"ה הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב].

אני נסעתי היום לביהכנ"ס במארינא רושצא וסיימתי את תרגום השיחה וכתיבתה במכונת כתיבה.

יום א', כ"ד אדר, בוקר

אתמול בש"ק היה הסדר כרגיל, שהלכנו לביהכנ"ס בבוקר (אני הלכתי לפני אמירת תהלים בבוקר והשאר באו אח"כ), ונשארתי עד אחרי ההתוועדות, שאז חזרנו לדירה (הר"י [קוגן] נשאר עד מוצאי ש"ק).

פגישה בבית געלמן

בלילה נסענו לפגישה אצל מר געלמן. היו אצלו שני אורחים, אחד רופא גדול בשם מר [אלכסיי] מאנעוויץ, והשני הוא מנהל תיאטרון ומרצה מר אנאטולי סמילנסקי, שיש לו הכירות גדולה עם מר גובינקו ועם אנשי משרדו. הוא התעניין בכל פרטי הנושא, והבטיח לדבר עם כל הקשורים לנושא בפרטיות ובתוקף. הוא גם מיודד עם [סטיפאנוב] עוזרו של שברדנזה, והבטיח לדבר אתו.

בקשר לגובינקו אמר מר סמילנסקי שהוא מאד מתפלא עליו, הוא מכיר אותו אישית, ושוחחו הרבה, עוד לפני שנעשה שר התרבות, והוא נראה מאד ליברלי וסימפטי, ואיך זה מתנהג כאן בצורה לא מובנת.

בעת השיחה עם געלמן סיפר שמר יאקובלב אמר לו שהוא חושב לכתוב לגורבאצ'וב בנושא הספרים ולדבר בזה עם גובינקו.

היינו שם שלושה, הרי"י [אהרונוב] נסע למשרד האמער לנסות לסדר פגישה בין הרבנים הראשיים בארה"ק ובינינו, כשיבואו לכאן היום בלילה.

היום בבוקר טלפנה מרת וירה פרנס [יו"ר הנהלת קרן ראול וואלנבערג במוסקבה], וסיפרה שדיברה בענין הספרים עם באבושקין וטולסטיקוב. הם אמרו לה שכבר פועלת ועדה מיוחדת להחליט בענין הספרים. שמות חברי הועדה חסויים.

הרי"י [אהרונוב] דיבר כעת עם הקונסול מר לוין. מר לוין סיפר שדיבר עם סגן מנהל המחלקה למזרח התיכון במשרד החוץ, הם שוחחו בקשר לאוסף שניאורסאהן ובקשר לאוסף גינזבורג (שמדינת ישראל רוצה להשיג צילומים מהאוסף). הם רצו לקשר את שני הנושאים עם הסדר מדיני, אך מר לוין ענה שאין לערב את אוסף שניאורסאהן עם הסדר מדיני, כי זה ענין פרטי שהוכח ברור שזה שייך לשניאורסאהן, וצריכים להחזירם לו, ואשר הנשיא הרצוג תומך בהחזרת האוסף.

גם דיברו בקשר לבואם של הרבנים הראשיים. הם אמורים לבוא מחר בלילה, לקראת כנס ה"ווסירה" שמתחיל אי"ה מחר. הקונסול רוצה לפגוש אותו בשדה התעופה, אך עדיין לא נמסר לו באופן רשמי אודות בואם, ולא ידוע לו הזמן המדוייק.

עם הרב אליהו דיברו בארה"ק (ע"י הרב נפתלי רוט) בענין הספרים, שיעלה את הענין בעת פגישתו עם שר הדתות, ואולי גם להזכיר את הנושא בעת הכנס הנ"ל.

מנסים גם לסדר פגישה בינו ובין המשלחת.

פירסום החוברת והשתדלות בוואשינגטון

יום ב' כ"ה אדר בוקר

במוצאי ש"ק נכנסה החוברת שהוכנה בלונדון, אל כ"ק אדמו"ר שליט"א, שהסתפקנו אם כדאי להפיצה ולהתחיל את התעמולה בענין הספרים.

זכינו למענה:

ויהא בשעטומו"צ והזמ"ג והענין. כעצת עסקנים וכיו"ב.

בערב היינו כולנו במשרד של האמער, ולאחרי דיון הוחלט שכעת נתחיל לתתו ליחידים כאן, ואם ח"ו עד אחרי ביקור השר בייקער (ביום ה' הבע"ל) לא יצא דבר הספרים לפועל, אזי נתחיל לחלק את החוברת לעיתונות וכו'.

יחד עם זאת כתב הרב"ש [קונין] אל כ"ק אדמו"ר שליט"א בקשת ברכה בענין הספרים, והוסיף שבדעתו לשלוח את בניו לוואשינגטון, כדי להשיג שם את תמיכת הסנטורים.

אתמול ניגשו בניו לדולרים, יחד עם סטאס (ושני חבריו4 שבאו אתו). הם אמרו לרבי שהם נוסעים לוואשינגטון, והרבי השיב "נסיעה צלחה". ואת סטאס בירך בהצלחה בעבודה.

הכנות לביקור השר בייקער

דיברתי אתמול בערב עם הר"נ גורארי'. סיפרתי לו ששישלין משיב לי כל פעם שהתזכיר שלו מונח על שלחן גורבאצ'וב, ושאצלצל לו בעוד יום או יומיים.

הוא סיפר שקיבל ידיעות ברורות מהסטייט דעפארטמענט, כי השר בייקר עומד לשאול אצל גורבאצ'וב בקשר לספרים.

הרב"ש [קונין] קיבל ידיעה מג'רי וויינטראוב, שהנשיא בוש הורה לשר בייקער לדרוש את החזרת הספרים.

בייקער, לפני הגיעו לכאן, מבקר בארה"ק. שם מנסים לדבר עם השר לוי, שידבר אתו אודות הספרים, ויספר לו על תמיכת הממשלה בנושא.

הוא גם עומד לבקר בכרמיאל, ושם ישתדל השליח הרי"י הכהן ריבקין למסור לו מכתב תודה בנידון.

*

במשרדינו נמצאים אנשי הבולשת, שהציעו לנו פעם עזרה.

אתמול שוחח אתם הר"י [קוגן] באריכות בענין גובינקו. הם סיפרו שהוא איש מושחת: א) גניבת חפצי ערך, העברתם לחו"ל ומכירתם. ב) עניני זנות וכיו"ב. בשנות ה70- רצו לעשות לו משפט, ונפטר מזה ע"י הלשנה. ג) הוא קשור עם אנשי המאפיה ועי"ז כחו גדול. יש עתונאי שמנהל נגדו מלחמת תעמולה. הרבה מחכים לנפילתו, אך לא יכולים לעמוד נגד כחו הגדול ומקורבותו עם גורבאצ'וב.

חלק ניכר מהפרטים האמורים כבר שמענו בהזדמנויות שונות, ויה"ר שנפילתו תהיה בקרוב והספרים יוחזרו.

מענה באבושקין לסמילנסקי

זה עתה צלצל מר סמילנסקי, שדיבר בארוכה עם באבושקין (גובינקו אינו במשרד ויהיה בלילה).

הוא הסביר לו את כל מה שדברנו במוצאי ש"ק, ואמר שזה מאד לא טוב לתדמית של גובינקו בארצות המערב, כי אנחנו מתכוננים לפרסם את כל הפרטים.

באבושקין השיב לו:

א) השאלה היא לא רק על הספריה הזאת, כי אם על כל האספים שהוחרמו (אבל סיפרתי לו על כל ההפרשים שבין אוסף זה שמעולם לא הוחרם וגם אינו יכול להיות מנוצל כאן לשום שימוש, ואדרבא ע"י שיוחזר יעזור הוא לנו להרחיב את החינוך היהודי ברוסיה).

ב) ליחאצ'וב אמר בתחילה שלא יחזירו ואח"כ חזר בו (סיפרתי לו את כל סיפור השקרים בשם ליחאצ'וב, ואיך שהשתכנע מאתנו שאוסף זה אינו שייך לנושא הכללי של החזרת אספים).

ג) יש אישים חשובים עומדים תחת גובינקו בהחלטה זו (עניתי שכל אימת שהזכירו שם של אישיות הסוברת שאין צריך להחזיר את הספרים, הוכחנו מיד שזה שקר, ואשר לכן הוא אומר כעת שאינו יכול להודיע את השמות).

הבקשה לראות את הספרים

יום ב' [כה אדר] אחה"צ

בבוקר נסעו הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב] למלון סבוי, ומשם לשגרירות האנגלית, ועדיין לא שמענו מהם.

אני והר"י [קוגן] נסענו לפגישה עם איליא. אני נשארתי במכונית והוא נכנס לדבר.

איליא טוען שלאחרונה לוחצים עליו מכל צד, והוא מפחד שזה בא לו כתגמול על מה שהוא מנסה לעזור בענין הספרים.

הר"י [קוגן] נתן לו תמיכה ועידוד, והציע לו ללכת פעם נוספת לראיסה גורבאצ'וב, לדבר על לבה בענין הספרים. הוא אמר שינסה ללכת אליה היום.

משם נסענו למלון ראסיה, להזמין חדר ליומיים.

במלון הזה עומדים להתאכסן הרבנים הראשיים, שמגיעים הנה היום בערב. אם יהיה לנו שם חדר יהיה יותר קל להפגש ולשוחח אתם.

עשו לנו כמה קשיים בהרשמה, אך בסוף נתנו לנו חדר. החדר נרשם ע"ש הר"י [קוגן] ושולם ע"י הקרעדיט קארד שלי.

כעת באנו למשרדינו.

*

צלצלתי למר לעווידוב, הוא אמר שמסר את כל המכתבים-מסמכים שמסרנו לו. עדיין אין לו תשובה, אך אמרו לו שצריך אישור סופי רק מגובינקו.

הוא אמר שאולי עוד תהיה לו תשובה היום בנוגע לביקור במחסן שבאיזור חימקי. אמר שאצלצל לו לפני השעה 4.

*

כעת הגיעו הרי"י [אהרונוב] והרב"ש [קונין] לדירתינו, ומשם סיפרו בטלפון:

הבוקר נסעו למלון סבוי לפגוש את הרב שניאור. הם לא מצאו אותו אז שם, ונסעו לשגרירות האנגלית.

המכתב מראש הממשלה מייג'ור עדיין לא התקבל. הם שוחחו על כל פרטי השתדלותינו בענין הספרים, ואמר שישאל אצל הממשלה האנגלית מה עליו לעשות בזה.

אח"כ חזרו שוב למלון סבוי ופגשו את הרב שניאור, שאמר שידבר עם גובינקו בענין הספרים.

הם גם פגשו שם את מר מנדל (נציגו של רייכמן), והודו לו על עזרתו לעזרת אחים.

*

שוב התקשרתי למר לעבידאוו, ואמר שסיכם עם מנהל הספריה מר וואליק שירשו לנו לעיין בספרים וכת"י שבאוסף שלנו.

שאלתי מה בקשר להחזרתם, והשיב שזה שייך לגובינקו, ואינו יכול לומר בזה מאומה. אמרתי שאיני יודע אם אנו מוכנים לעיין בספרים, לפני שניוודע על החלטה חיובית בקשר להחזרתם.

שאלתי מה בקשר לפגישה עם שר החוץ בעסמערטניק, והשיב שיברר מחר או מחרתיים.

צלצלתי ל[מנהל הספריה] וואליק ואמרו שלא קיבלו כל הוראה או טלפון או מכתב להראות לנו הספרים.

צלצלתי חזרה ללעווידוב, ולא היה במשרד. בקשתי את קרוכולוב, והשיב לי שהוא כעת לא בתוך הענינים, כי לעווידוב מתעסק בזה.

שוב צלצלתי ודברתי עם לעווידוב, וענה שהיום בערב או מחר בבוקר יקבל וואליק את ההוראה להראות לנו את האוסף.

הוא ביקש שנקבל את הבעת הרצון הטוב, ואלך לראות את הספרים5.


1)) על פטירתו - באותה תקופה.

2)) הלומדים בישיבות שלנו ברחבי רוסיה, הכנס התקיים ברוסטוב בב' ניסן.

3)) נשלחו לנו ע"י DHL, והתקבלו ביום אחד.

4)) אחד מהם הוא ויקטור גינזבורג, שיסופר עליו להלן ביומן ד' דחוהמ"פ.

5)) אמנם כרגיל, ההוראה מעולם לא אושרה, ולא הרשו לי לראות את הספרים, כפי שיסופר להלן.