פרק שלושים וארבעה

פגישה עם הראשל"צ הרב אליהו

יום ב' [כ"ה אדר] לילה, במלון ראסיה

לערך בשעה 6 בערב היו הרבנים הראשיים אמורים להגיע למלון הזה. שכרנו היום חדר בקומה ה10- והרבנים הראשיים באו לכאן בערך בשעה 7, ויש להם חדרים בקומה ה15-.

הרי"י [אהרונוב] והרב"ש [קונין] באו לכאן לחכות לבוא הרבנים. כשבאו, התקשר הרי"י [אהרונוב] להרב זעפרני (מזכירו של הרב אליהו) וביקש פגישה קצרה עם הרב אליהו לענין דחוף.

הרב נח כעת מהנסיעה, אבל הוא משתדל לארגן את הפגישה הזאת להיום בלילה.

כיון שיש עוד משך זמן עד שנתקבל, נסעו הרי"י [אהרונוב] והרב"ש [קונין] למלון סבוי לפגוש את הרב שניאור (שהיתה לו, לפי התוכנית, פגישה היום עם גובינקו, ולפי התוכנית דיברו גם בענין הספרים), ואת נח דיער (שאולי יפגש עם בעסמערטניק, ואולי ידברו גם בענין הספרים).

וירוניקה צלצלה שהיא רוצה לבוא לשוחח אודות המשך ההשתדלות. היא אמורה לבוא עוד מעט.

צלצלתי בינתיים עוד הפעם לסמילנסקי, לדבר בקשר לסטיפאנוב, מזכירו של שברדנזה, שהבטיח לשוחח אתו. הוא השיב לי, שלפי ידיעתו נוסעים שברדנזה וסטיפאנוב מחר לאיטליה, הם יחזרו ביום שישי ויפגשו אז עם מר בייקער - לפני חזרתו לארה"ב. הוא ינסה להתקשר היום לסטיפאנוב.

זה עתה באה וירוניקה ואנדריי, ושוחחו בינתיים רק עם שנינו - הר"י [קוגן] ואני.

אח"כ באו השנים מפגישתם עם נח דיער, שהשיב שהרי"ל גרונר יצלצל לו וכו', בקרירות מסויימת.

עלינו להרב זעפרני (המזכיר של הרב אליהו) ורוזנברג (מנכ"ל משרד הדתות) והסברנו להם את כל נושא הספרים. הם קבעו לנו פגישה עם הרב אליהו למחר בבוקר בשעה 9 וחצי.

חזרנו לדירתינו, ומשם דיבר הרב"ש [קונין] בטלפון עם הרב שניאור. הוא סיפר שדיבר בארוכה בנושא הספרים עם השר בעסמערטניק. האחרון סיפר לו על הרצון הטוב שהם רוצים להראות לנו בנתינת רשיון לראות את הספרים.

בכנס ה"ווסירא"

יום ג', כ"ו אדר, ערב

היום היה לנו יום עמוס עבודה עם הצלחה מוגבלת. אמנם מה שמשמח הוא, שממשרד החוץ חוזרים ומודיעים לנו, שיש כעת מגעים רציניים בענין הספרים.

הדבר הראשון שהי' על סדר היום זוהי הפגישה עם הראשל"צ הרב אליהו. הוחלט שנפגוש אותו במלון בשעה 9 וחצי, אמנם הוא לא היה שם. בסוף התברר שמיד אחרי התפלה לקחו אותם לאולם הכנס של "ווסירא", ושם הכינו ארוחה עבור האורחים החשובים.

נסענו לשם ופגשנום בחדר האוכל, סועדים יחד עם יו"ר הועדה לעניני דתות, מר קריסטופאנוב, ועם סגנו מר מולדביעוויטש.

כשבאנו דיברו אתו הרבנים אודות הספרים, והר"י [קוגן] המשיך בביאור הפרשה ברוסית [אף אם היו"ר הנ"ל לא יכניס את עצמו לנושא הספרים, הרי הרווחנו בזה, שהרבנים דיברו אתו בזה, וזה יגיע לאזני אנשי הממשל הקשורים לנושא הספרים].

בדרך מחדר האוכל לאולם, הפגישני מר זאב וואגנער עם מר מולדביעוויטש, ששאל אותי כמה שאלות בענין הספרים. אחרי שהשבתי לו, קראתי לר"י שהמשיך לשוחח אתו בזה זמן רב. הוא גם קיבל את המכתבים ומסמכים ברוסית.

*

אתמול בלילה דיווח הרי"ל גרונר לכ"ק אדמו"ר שליט"א אודות השיחה עם נח דיער, שאמר שהרי"ל גרונר יצלצל לו. הרבי השיב: נו, אז תאמר לו!

אח"כ דיווח על שאמרו לנו שיראו לנו היום את הספרים, ואנו חוששים שזה לא יהיה כאמצעי לדחות את החזרתם. הרבי השיב: מה יכול להפריע כשרואים את הספרים?

בהמשך לזה צלצל הר"י [קוגן] מיד בבוקר, בהיותינו במלון, אל מנהל הספריה מר וואליק (לפועל דיברה אתו הממונה על יחסי ציבור, גברת קאזלובה), ואמרו שעדיין לא קיבלו שום הוראה להראות לנו את הספרים.

*

אחזור לכנס. נכנסו לאולם. הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב] עלו לבמה, שם שוחחו עם נח דיער, שאמר שלא קיבל עדיין טלפון מריל"ג. גם דיברו עם הרב שניאור, שיעץ להמשיך לנהל את הדיונים בשקט, ולא לצאת בתעמולה.

פגשנו שם גם את הספרנית (שהיתה אתנו גם בעת הפגישה במשרד של פידרובסקי) ואמרה לנו, שמתפלאת לראות שאנחנו עדיין כאן למטרת הספרים, והיא בספריה אינה שומעת כלום בנושא הספרים.

אח"כ נסענו לספריה, והר"י [קוגן] צלצל שוב למשרד וואליק, ושוב אמרו שעדיין לא קיבלו שום הוראה.

נסענו א"כ למשרד החוץ. אחרי צפיה ממושכת ירד אלינו מר שמאטוב. הוא אמר שמשתומם לדעת שההוראה עדיין לא התקבלה. אמר שיש כעת דיונים רציניים בקשר להחזרת הספרים, ופגישתינו עם בעסמערטניק, וסיים, שהוא עולה כעת למשרדו ויבררו הסיבה שההוראה עדיין לא התקבלה. זה יקח זמן ולא כדאי לחכות כאן.

הרי"י [אהרונוב] השיב: א"כ ניסע למחסן באיזור חימקי, וכשנגיע לשם נטלפן לו, מתוך תקוה שעד אז תתקבל ההוראה, ויראו לנו את הספרים.

כך היה, אך כשהגענו לשם אמרו לנו שעדיין לא נתקבלה הוראה.

הר"י [קוגן] צלצל משם לשמאטוב, והשיב שעדיין עובדים ע"ז, ואינו יכול להודיע הפרטים.

כיון שכבר הגענו לשם, הראו לנו הספרניות שם, כמה קומות עמוסות ספרים, אך לא הראו לנו את האוסף שלנו. היא אמרה שהממונה על כל האספים באיזור חימקי היא סגנית המנהלת גברת איגומנובה. היא כעת אצל גובינקו.

אח"כ חזרנו לדירתינו. משם צלצל הרי"י [אהרונוב] לכרמיאל, והרי"י רבקין סיפר לו שפגש שם את מר בייקער, הודה לו אישית בשם תנועת חב"ד על עזרתו בענין הספרים. השר בייקער הודה לו על הברכה.

זה עתה הודיעה וירוניקה בטלפון, שיש לה ידיעות שנושא הספרים יופתר סופית בעת ביקורו של בייקער מחרתיים.

זה עתה צלצל סמילנסקי, וסיפר שדיבר עם סטיפאנוב (עוזרו של שברדנזה), ואמר ששברדנזה אמר שהוא מרגיש שהוא צריך להתעסק בנושא הזה, וכשיחזור מנסיעתו לאיטליה יתמסר לנושא הזה.

עם הרב אליהו

יום ה', כ"ח אדר, בוקר

אתמול היה יום עמוס עבודה, ולא הספקתי לרשום. אתחיל לרשום כעת ממתי שהפסקתי ביום ג' בערב, כשחכינו לפגישתינו עם הראשל"צ הרב אליהו.

הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב] נסעו למשרד האמער לעשות כמה טלפונים, והר"י [קוגן] אתי נשארנו בדירה. ר' דוד קוגן (אחיו של הר"י) בא לבקר את אחיו, והיה אתנו בדירה.

כשקבלנו את הידיעה שהרב מוכן לפגישה נסענו כולנו למלון, וגם ר' דוד נכנס אתנו.

כשהתקרב מועד נסיעת המטוס ללנינגרד, בירך הרב את ר' דוד בהצלחה בפעולותיו בלנינגרד, ור' דוד נפרד מאתנו.

הרב"ש [קונין] סיפר לרב על ההשתדלות ב10- השנים האחרונות בענין החזרת הספרים, וגם על הפעולות בקאליפורניה. הרב שיבח מאד את פעילות חב"ד בעולם כולו וברוסיה.

הרב סיפר על הדיון בין הרבנים בדבר בית-דין מיוחד שיהיה במוסקבה, שרק הוא יהיה מוסמך לגייר וכו', ורק דבריהם יהיו מקובלים אצל הרבנות הראשית בארה"ק.

הרב סיפר גם, שבעת הדיון שיבחו כולם את הרב לאזאר, אף שלא השתתף בכנס ה"ווסירא" ובאסיפה הנ"ל, והרב המליץ מאד שהוא יהיה בבית-הדין, שזה יועיל גם לאפשרויות הפעילות של חב"ד ברוסיה.

אח"כ סיפר הרב על שיחותיו בענין החזרת הספרים, בין עם שר הדתות ובין עם שאר הרבנים המשתתפים בכנס. הוא אמר שביום ד' אחר הצהרים צריכה להתקיים פגישה בינו ובין ראש הכנסיה (שהוא גם בממשלה, ומקורב לגורבאצ'וב), והוא חושב לדבר אתו שישתדל לעזור ולהביא להחזרת הספרים.

[לפועל התבטלה פגישה זו, כי ביום ד' אחה"צ קרא אליו גורבאצ'וב את ראשי הדתות לפגישה, כדלקמן].

ביקור הרבנים בישיבה

בסוף סיפר הרב איך שראה את בית הספר של חב"ד בביהכנ"ס הגדול, ושוחחנו על ביקורו ביום ד' בבוקר בביהכנ"ס במארינא רושצא ובישיבה.

הוחלט שבבוקר אחרי התפלה נבוא כולנו למלון וניסע ביחד עם הרב לביהכנ"ס.

כך היה. חכינו בחדר ששכרנו במלון עד 9:45, שאז ירדנו למטה לחכות לרב.

פגשנו שם גם את הרב שאר ישוב כהן (הרב הראשי בחיפה), שגם הוא הצטרף לנסיעה.

הרב כהן סיפר לנו שהפגישה עם ראש הכנסיה התבטלה כנ"ל, וכי גם הרב שאייעוויטש נקרא לפגישה האמורה אצל גורבאצ'וב. הוחלט א"כ שהרי"י [אהרונוב] והר"י [קוגן] יסעו מיד אל הרב שאייעוויטש לדבר אתו שישתדל להעלות את נושא החזרת הספרים, ואני והרב"ש [קונין] נסענו עם משלחת הרבנים לביהכנ"ס במארינא רושצא. כחצי שעה אחרי שהגענו לביהכנ"ס הגיעו גם הרי"י [אהרונוב] והר"י [קוגן], וסיפרו שהרב שאייעוויטש הבטיח להשתדל להעלות את נושא הספרים בפגישה האמורה.

כשהגענו לביהכנ"ס, יצא לקראתינו הרב לאזאר, שנפגש עם הרב בשמחה, והוביל את המשלחת לביתן המיוחד, שבו נערכה אז ברית מילה לבחור.

יצא לקראתינו ר' אברהם גענין, שמסדר את הברי"מ במוסקבא ב20- השנים האחרונות.

הרב אליהו בירכו, שבזכות המילות שעוסק בהן במסי"נ ניגאל כולנו.

הרב אליהו בירך את הנימול לפני התחלת הברי"מ, ונכנסו אתנו לביהכנ"ס. הרבנים קיבלו תיאור על ביהכנ"ס ופעולותיו, ועלינו לישיבה.

הרבנים ראו את כל הישיבה יושבת ולומדת. ניגשו אל התלמידים ברוך [גורין] ואליהו [קאזאצקוב] ובחנו אותם. הרב אליהו והרב כהן שאלו אצל כל אחד שאלה במסכת גיטין שהתלמידים לומדים, ושני התלמידים הנ"ל השיבו באופן יפה וברור. עוד לא עברה שנה ממתי ששני התלמידים הנ"ל חזרו למקורות, והרבנים היו מלאי התפעלות מההישג העצום של התלמידים.

הרבנים מגיעים לביהכ"נ במארינא רושצא. עומדים (מימין לשמאל): הרב כהן, המוהל בנימין פיליצ'קין, התלמיד שלמה וואראוויטש, הרב אליהו, הרב לאזאר, מארגן הבריתות ר' אברהם גענין ואני

הרב אליהו בוחן את התלמידים ברוך ואליהו

אח"כ התיישבו הרבנים ואמרו דבר תורה ודברי שבח על הפעילות המוצלחת של חב"ד ברחבי רוסיה ובכל העולם.

הרב מרדכי אליהו אומר שיעור בישיבה. לידו יושב הרב שאר ישוב כהן
מאחוריהם עומדים (מימין לשמאל): הרבנים זעפרני, לוין, לאזאר, פלאטקין וקוגן

הודיתי לרבנים על הביקור בישיבה, שנוסדה על מסירות הנפש של רוסיה, שנמשכת מתקופת המהפיכה ואילך; ובהתאם לזה נתתי תשורה, את ספרי תולדות חב"ד ברוסיה הסובייטית. כיבדתי את הת' ברוך, שנבחן ע"י הרבנים, שיגיש את הספר לרב.

אח"כ הראו לרבנים את המקוה, וסיפרו על מסירות הנפש שהיתה כרוכה בבנייתה וסתימתה ע"י הממשלה ופתיחתה מחדש. הרב אליהו שוחח עם הרב לאזאר אודות אופן בנייתה ועל אופן המשכת מי הגשמים, ושבע רצון.

אח"כ חזרנו לברי"מ שבוצע בינתיים. הרב אליהו בירך את הברכות ונתינת השם, והרבנים בירכו שוב את הנימול, המוהל והמארגן.

אח"כ עלינו למשרד, שם הוגש כוס טה ומזונות לרבנים.

הרי"י [אהרונוב] העלה את נושא הספרים, ושלשת הרבנים (הרב אליהו, כהן ולאזאר) פסקו שע"פ ההלכה הספרים צריכים להיות מוחזרים מיד.

הר"מ סלונים הגיע שלשום מנ.י. לנהל את כנס התמימים והשלוחים ולסדר את עבודת עזרת אחים. גם הוא התלווה לביקור הנ"ל, ואחרי הפסק בענין הספרים אמר כמה מילים על מסי"נ חב"ד ברוסיה ועל העבודה המסועפת ברחבי ברית המועצות.

משם נסענו עם הרבנים לבניין ספריית לנין, כדי לומר שם כמה פרקי תהלים להביא לגאולת הספרים. הרב אליהו הציע לומר הפרקים קמ, קמד.

ניגנו את ניגון אדמו"ר הזקן ונפרדנו מהרבנים בברכה (הם נסעו משם לפגישה עם יו"ר הועדה לעניני דתות).