פרק שלושים וחמשה

פגישות חשובות

בינתיים צלצל הר"י [קוגן] ללעווידוב במשרד החוץ בקשר לראיית האוסף במחסני חימקי.

לעווידוב הודיע שלא הצליח להשיג את הרשיון עבורינו, וכי אנו צריכים לדבר בזה עם מר יפימוביץ (סגנו של גובינקו).

החלטנו א"כ לנסוע אליו.

מכתבי הסנטורים

אמנם לפני כן אכתוב כמה מילים על מכתבים נוספים שנתקבלו מהסנטורים:

כבר סופר לעיל שבניו של הרב"ש [קונין] נסעו לוואשינגטון להשיג תמיכת סנטורים להחזרת הספרים. הם עברו בעת חלוקת הדולרים והרבי נתן להם ברכה להצלחה בנסיעה.

הם נפגשו עם הרבה סנטורים ואנשי הקונגרס, וכבר אתמול בבוקר הגיעו לידינו שני מכתבי תמיכה דרך הפאקס, הא' מאת הסנטור כהן, והשני מאת הסנטור קונראד.

אמנם כבר יש עוד כמה מכתבי תמיכה שעובדים עליהם כעת.

פגישה עם יפימוביץ במשרד התרבות

אחזור להחלטתינו לנסוע ליפימוביץ לשוחח אתו, בלי הזמנה.

נכנסנו למשרדו וקיבל אותנו בסבר פנים יפות, אך הדיבורים לא היו לענין.

בעת הפגישה רשמתי פרטי-כל:

אסיפה במשרד התרבות אצל סגן השר מר יפימוביץ
ישב אתנו עוד סגן - מר דאנגולוב

בתחילה סיפר מר יפימוביץ: מחר פגישה עם אירינה. היא לא מסרה את תוכן השיחה בפגישה.

קוגן: שמאטוב אמר שכאן נקבל את האישור לבקר במחסנים בחימקי.

יפימוביץ: חימקי? מה שיותר חשוב הוא קבלת האישור לפי חוקי כל מדינה. הבקשה לראות את הספרים צריכה להתקבל מאלו שנתנו לכם את ההזמנה - משרד החוץ של הפדרציה הרוסית.

קונין: כמה זמן צריך בשביל הסידורים? 15 שבועות לא מספיק?

יפימוביץ: כל הבקשה היא לקבל את הספרים ולא לבדוק.

קונין: ראשית, מדובר בספרי שניאורסאהן. זהו כמו בן שנמצא בשביה. כל העולם מביט על אופן פתרון הנושא. יש לכם הזכות והאפשרות לקחת חלק בהחזרת הספרים. אצלנו רשום יומן מכל מה שנעשה לנו כאן על ידכם.

כאן נכנס המתרגם מר פטרוב, עוזר למחלקת יחסי חוץ. קונין חזר על דבריו באנגלית. מכאן ואילך הוא תרגם בין רוסית לאנגלית.

יפימוביץ: קשה להגיע לחימקי במחסנים הסגורים.

קונין: נשלחנו לכאן ע"י משרד החוץ להחליט על אופני סיום סידור קבלת הספרים.

יפימוביץ: הגישה שלכם אינה נכונה.

קונין: מבקשים להודיע לנו אם חושבים להחזיר את הספרים או לא?

יפימוביץ: איני יכול לשבור את האוסף, יש רק אוסף אחד בשם "אוסף פוליאקוב".

קונין אמר פרק תהלים. יצא מהמשרד ואמר תהלים בקול בפרוזדור, ואנחנו נשארנו משך זמן בפנים, והר"י [קוגן] דיבר אתו בארוכה בענין הספרים.

בסוף שאלתי: מהי הפניה שקיבל ממשרד החוץ.

והשיב: לעווידוב ביקש שירשו לי (בתור הספרן) לראות את הספרים, ואני השבתי בשלילה.

שאלתי: אם הדבר הגיע לגובינקו.

והשיב: היום בלילה אדבר בזה עם גובינקו, אך את המענה השלילי השבתי בעצמי.

כשהיה הרב"ש [קונין] בפרוזדור ניגש אליו באבושקין ואמר, שהוא רוצה מאד לעזור, אך מה יעשה שגובינקו אינו מרשה.

פגישה עם שר החוץ קוזורוב

משם חזרנו לדירה, ובשעה 4:45 התקבלנו במשרד החוץ של הפדרציה, לפגישה מיוחדת עם השר. רשמתי שם פרטי-כל בעת הפגישה:

ברבע לחמש בערב התחילה הפגישה עם שר החוץ של הפדרציה הרוסית.

ישב השר ועוד 2 עוזרים, וירוניקה, אנדריי וארבעתינו.

וירוניקה: מביאים אוכל מארה"ק. יש לנו הרבה מה לעשות בביהכנ"ס פוליאקוב. יש להאריך את אישורי הויזה עבורינו. יש לסדר לנו חשבון בנק נפרד. מצב הספרים, אשר ברונפמן ביקש להשתדל אודותם.

השר: גובינקו אמר לו שאינו מוכן לתת הספרים, רק הצילומים.

וירוניקה: סקירת האיניורקוליג. הקדושה היא בספרים עצמם ולא בצילומים. סיפור ההשתדלות.

אהרונוב: מתי דיבר גובינקו?

השר: לפני כשבועיים. ואמר שהרבנים שלכם באו למשרד שלו והתפללו שם. המצב שסיפרתם עליו זהו תקופת ה"ניו טינקינג" [קו מחשבה חדש] של מדינתינו. אולי נשתדל לערוך בקשה מאת ממשלת הפדרציה הרוסית אל הנשיא גורבאצ'וב, שיחזיר את הספרים.

*

אחרי הפגישה הזאת, החלטנו להתחיל להפיץ את החוברות באנגלית, עם יומן מאורעות 15 השבועות האחרונים. החלטנו לתת טפסים אל לעווידוב, כדי שהוא ימסור אותם אל גורבאצ'וב ואל בעסמערטניק.

נסענו למרינא רושצא, משם צלצל הר"י [קוגן] אל לעווידוב, להודיעו שהסכמנו לבקשתם לתת להם טפסים מהחוברת.

הר"י [קוגן] ואני נסענו לשם. שמאטוב ירד אלינו ומסרנו לו שלושה טפסים, 2 למסור ואחד ישאר אצלם.

אמרנו להם שאלו הם הטפסים הראשונים שאנו מחלקים, מתוך תקוה שמחר יסתיים הכל בהחלטה להחזיר את הספרים, ואז נכחיד את שאר הטפסים שהכנו.

משם נסענו לכנס ה"ווסירא". חשבנו לפגוש שם את הרב שאיעוויטש ולשמוע ממנו על הפגישה אצל גורבאצ'וב, אמנם הוא לא היה שם.

בעצם אף אחד מהמארגנים לא היו שם. התקיים שם קונצרט, שהוא היה גם סיום הכנס. היו שם כ80- איש, שעם סיום הקונצרט הלכו כל אחד לדרכו, מבלי שהמארגנים יהיו שם לומר להם שלום.

נאספו עשרה איש והתפללו מעריב, ובזה הסתיים הכנס.

*

הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב] נסעו למשרד האמער. שם ראו מודעות של המנכ"ל החדש (אחרי פטירת הד"ר האמער), תלויות על הקירות, כי אסור לאנשים שאינם עובדי החברה להשתמש במכונות ובטלפונים.

אחרי שהאמער נפטר מונה מנכ"ל חדש, שאינו מרוצה אולי ממה שמרשים לנו להשתמש במשרד. דיברו אתו בזה, ונראה מה יהיו התוצאות.

בכל אופן יש לקוות שבקרוב נחזור עם הספרים לנ.י. ולא נזדקק יותר למשרד הזה.

*

כשסיימנו את ביקורינו בכנס, נסעתי למשרד האמער, ויחד אתם חזרתי לדירה.

הר"י [קוגן] נסע לשדה התעופה, לפגוש שתי בנות מילדי טשערנאביל, שחזרו עם מטוס אל על.

במטוס הזה הגיעו יותר משתי טון אוכל לפסח (מצה יין ודגים) עבור הסדרים שמארגנים אנשי חב"ד ברחבי רוסיה. לפי התוכנית יגיעו משלוחים דומים גם בשתי השבועות הבאים.

במטוס הזה חזרו הראשל"צ ופמליתו לארה"ק. גם הרב לאזאר והרב שאייעוויטש באו ללוות את הרב.

יום ה' [כח אדר] צהרים

במשך הלילה באו עוד 6 מכתבי תמיכה מסנטורים ואנשי הקונגרס.

בבוקר צלצלו מהשגרירות האנגלית להודיע שהתקבלה ידיעה מראש הממשלה שהוא העלה בקיצור את נושא הספרים עם גורבאצ'וב, והתקבל מכתב מיוחד ממנו, שנמסר עתה לגורבאצ'וב.

הר"י [קוגן] ואני נסענו קודם לביהכנ"ס במארינא רושצא, שם מסר הר"י [קוגן] לרד"ב לאזאר את הניירות הקשורות לקבלת המטען של מצרכי פסח. מסרתי לו את מכתבינו לכנס התמימים.

הוא סיפר לנו שנפגש אתמול בלילה בשדה התעופה עם הרב אליהו, שסיפר לו שדיבר עם שר הדתות הנ"ל בענין הספרים, והוא השיב שכנראה תוך יומיים יסתיים הענין לחיוב. אך אמר שגם בארה"ק יש דברים ששייכים לרוסיה ורוצים לקבלם.

*

אח"כ צלצל הר"י [קוגן] להרב שאייעוויטש, שסיפר שהוא הכין אתמול מכתב לגורבאצ'וב בענין הספרים ומסר לו ביד.

גורבאצ'וב קרא, והשיב שהוא יודע מכל הענין, והורה מיד לתת את המכתב אל סגנו טשערנאיוב, שיסיים מיד את הענין לחיוב.

טשערנאיוב השיב, שהוא עוסק בזה, ויודיע לו מהתוצאות.

פגישת וירוניקה עם גובינקו

וירוניקה מכינה עצמה כעת לפגישה עם גובינקו (שהסגן אמר לנו אתמול בין הדברים, שגורבאצ'וב הורה לה להפגש), אך אנחנו חוששים שע"י שהם יפגשו הוא יודיע לגורבאצ'וב שמנהלים דיונים, וכשיבוא בייקער יאמר לו גורבאצ'וב שהענין נמצא כעת בדיון, ושוב יודחה פתרון הענין.

הר"י [קוגן] נסע אליה (לבית אביה). הרי"י [אהרונוב] עומד בקשר טלפוני, אתו ואתה ועם האב, כדי להבטיח שהיא לא תיכנס אתו לדיונים, רק לשאול אותו אם הוא עומד להחזיר את הספרים או לא.

*

בינתיים עיבדו הרי"י [אהרונוב] והרב"ש [קונין] ע"י הר"י פרוס תזכיר מיוחד, שיומסר היום לשר בייקער.

הרב"ש [קונין] נוסע עוד מעט למסור את התזכיר למר קולינס, כדי שימסור את התזכיר למר בייקער.

יום ה' [כח אדר] ערב

לפועל נסעו הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב] לקולינס. הוא אמר שינסה לסדר פגישה בינינו ובין השר בייקער. אוברי אמר ששמע מפעולת בני הרב"ש בוואשינגטון.

אח"כ נסעו לשגרירות הקנדית, ומסרו את החוברת באנגלית.

אח"כ נסעו ל-DHL וקיבלו את החוברת ברוסית, המודפסת בלונדון.

אח"כ נסעו ללעווידוב, ומסרו לו שני עותקים מהחוברת ברוסית.

הוא שאל: מדוע אתם לא נמצאים עתה בפגישה אצל גובינקו.

והשיבו: כי גובינקו לא רצה לראות אותנו, רק את וירוניקה. וכי אתמול דיבר אתנו יפימוביץ שלא לענין.

הם גם אמרו שנתנו יפוי כח לוירוניקה לדון על הסידורים לקבל את הספרים בלי תנאים.

את כל זאת סיפר הרי"י [אהרונוב] בטלפון. אח"כ צלצל הר"י [קוגן] להודיע שהאסיפה נגמרה (הוא עמד כל הזמן במשרד התרבות ואמר תהלים), וגובינקו אמר לה שהוא מוכן להחזיר את הספרים, אבל אמר שזה יקח זמן - עד הראשון במאי. והיא דרשה שזה יהיה מיד.

הוא אמר לה שאיננו יודע מכל המסמכים שמסרו, וכי עובדי משרדו לא הראו לו אותם, וכעת שהיא נותנת לו את המסמכים הוא יעיין בהם.

הוא גם אמר שראש הממשלה האנגלי דיבר עם גורבאצ'וב, ובייקער עומד לדבר בזה, וכתבו חוברת על הנושא, אך כל הדיחוי אינו אשמתו.

*

סטאס חזר אתמול מארה"ב. היינו אמורים לנסוע אליו היום, אך בשל התפתחות הדברים במשך היום לא יצא הדבר.

דיברתי אתו בטלפון, ומסר ד"ש מהספריה ומיצחק וילהלם, ואמר שהוא מוכן להפגש או ללכת לכל מקום שצריך - בענין הספרים. הוא מוכן לפגישה בכל זמן.

יום ו' עש"ק, ר"ח ניסן

אתמול בלילה חזר הר"י [קוגן] מוירוניקה (בבית אביה) וסיפר בפרטיות על הפגישה שהיתה לה עם גובינקו, ועל הפגישה שהיתה לה בבוקר במוס-סאוויעט.

בבוקר נפגשה במוס-סאוויעט עם מוזיקאנסקי ועם נתליה בקשר לביהכנ"ס של פוליאקוב. הם סיפרו לה שביום הקודם היתה אצלם משלחת רבנים (שבאו לכנס של ה"ווסירא") עם הרב שאיעוויטש, לבקש שיתנו את ביהכנ"ס להרב שאיעוויטש.

הם התלוננו על מה שחושבים למסור אותו לידי חב"ד. הם התלוננו על ביה"ס של חב"ד, שלא מרשים לילדים שאינם יהודים ללמוד בו.

וירוניקה השיבה, שאם ירשו, אזי ירעמו על זה כהני שאר הדתות. ומה יאמרו ההורים הגויים אם ימולו את בניהם וכו'?!

נציגי המוס-סאוויעט בדקו את רשימת האנשים שהתקבלה ממשלחת הרבנים - שנרשמו כקהלה של ביהכנ"ס הזה, וראו שהם אותם האנשים הרשומים בביהכנ"ס הגדול בארחיפוב, ופסלו את הרשימה. כך נדחתה בקשתם, והתקוה היא שבקרוב יומסר סוכ"ס ביהכנ"ס לחב"ד.

בשעה 2 אחה"צ באה לפגישה במשרד התרבות. אתה נסע גם אנדריי והר"י [קוגן]. מסביב לבנין עמדו הרבה שוטרים (כנראה פחדו מהפגנה שלנו). הר"י נשאר במכונית ואנדריי רצה להכנס יחד לאספה, אבל לא הרשו לו.

התיישבו לאסיפה גובינקו, יפימוביץ, באבושקין, פטרוב ועוד. על השלחן העמידו מכונת הקלטה.

היא אמרה שאינה מוכנה לאספה כזאת, שרק אותה הרשו להכנס ולא לאנשיה (אנדריי והר"י [קוגן]), ואילו מצד גובינקו יושבים כמה עוזרים. גם לא הסכימה לעובדה שיש כאן מכונת הקלטה של גובינקו על השלחן, ולא שלה.

היא הסכימה לשבת עם גובינקו לבד, בלי מכונת הקלטה. ישבו כשעה ושלושת רבעי.

הוא גמר את דברי התנצלותו, והזכיר את טענת היהודים שישארו הספרים ברוסיה ועוד. והיא השיבה שהיא שמעה את דבריו ומוכנה ללכת.

הוא שאל אותה מדוע אינה רוצה להשיב לדבריו, ואמרה שאינו מדבר לענין ואין מה להשיב. הוא ביקש שוב שתשיב, מדוע לדעתה הוא אינו מדבר לענין, והשיבה:

אתה אומר שהאוסף הולאם, מה המקור לדברים האלו, מה גם שכל העו"ד השיבו שמעולם לא הולאם.

אתה מדבר על טענת היהודים. הרי קיבלנו מכתבים מכל מנהיגי הקהלות כאן התובעים את החזרתם.

גובינקו השיב, שמעולם הוא לא ראה את המכתבים האלו. קראו ליפימוביץ, והוא נזף בו על כך.

גובינקו סיפר ששאיעוויטש ושניאור אמרו לו אישית, שלא צריך למהר בהחזרת הספרים, ושניאור אמר דברים נגד חב"ד והרבי.

היא שאלה אם יש לשאיעווטש בקשות משלו מגובינקו, שלכן לא רוצה לערב עוד בקשות שיש לחב"ד. גובינקו הודה בזה.

היא אמרה לו שראתה בזכרונות המאסר, שהרבי כותב שבזכרונו עומד איך שארונות הספרים עומדים בבית, והקדושה שבהם, וזה לקח את לבה.

הוא השיב לה, שגם אצלו יש אותה הרגשה. הוא סיפר שהוא נשאר יתום קטן, והורים יהודים לקחוהו לביתם, וכעת הוא מפחד שיאמרו עליו שהוא ציוני ולכן מחזיר את הספרים.

בסוף אמר: אני יודע מבקשתו של ראש הממשלה האנגלי מייג'ור, ותוכנית בייקער לדרוש את הספרים, אך לא זה ולא תמיכתו של גורבאצ'וב ישנו את דעתו, רק כאשר אחליט להחזיר את הספרים, אזי אכין טופס, שגורבאצ'וב יחתום עליו והספרים יחזרו. אם אני לא אהיה כאן יעשה זאת באבושקין.

סידור כל הענין יומסר לפטרוב, שמחר בבוקר תיפגש אתו וירוניקה, ויסדרו את תוכנית החזרת הספרים, אחרי שתביא סעט של כל המסמכים ותראה לפטרוב.

אח"כ סיפרו לה באבושקין ופטרוב, שהביקור שלנו אצלם ביום הקודם השאיר אצלם רושם חזק וחיובי, בראתם המס"נ שלנו על ענין שאנחנו משוכנעים בצדקתו.

לקראת הפגישה המיועדת היום בבוקר בין וירוניקה לפטרוב, ביקשה ממני וירוניקה שאכין עבורה סעט של מסמכים. נסעתי למשרד האמער, צלמתי סעט והבאתי לה (בבית אביה).

*

במשך הלילה התקבלו עוד כ20- מכתבים מסנטורים, שמשיגים אותם בוואשינגטון 6 בניו של הרב"ש [קונין], ע"י פגישות במשך כל היום במשרדים, ברכבת ובמעלית של בית המחוקקים.

גם היתה השתדלות גדולה לסדר עבורינו פגישה עם בייקער היום. הרב"ש [קונין] דיבר כעת עם אוברי, ואמר שהם קיבלו המון מכתבים מהסנטורים בוואשינגטון, אך בקשר לפגישה עדיין אין החלטה.

בין השעה 11 לבין 11:30 יהי' בירור אם נוכל לפגשו לערך בשעה 12.

בינתיים הכינו, במשך הלילה ע"י הטלפון, הרב"ש [קונין] הרי"י [אהרונוב] עם הר"י פרוס, תזכיר נוסף עבור בייקער, בו מסופר על הפגישה אתמול עם גובינקו, ושעדיין נראה שהוא מנסה לעכב, אף שלפועל יכולים אנו לחזור מיד עם הספרים.

פגישה עם דניס רוס

יום ועש"ק [וער"ח ניסן], צהרים

יושבים אנו כעת במשרד האמער ומצפים לפגישה עם השר בייקער, שהתאשר לנו שתתקיים בשעה 1:45 בבנין הזה שאנו בו כעת במרכז האמער.

לשעה 3 אחה"צ מיועדת הפגישה בין בייקער וגורבאצ'וב.

התקוה היא, שאז יוחתם הצו להחזרת הספרים, בשעות האחרונות של חודש אדר, מתאים למענה כ"ק אדמו"ר שליט"א אלינו "שהמשך ההשתדלות באדר יצליח לפדיון הספרים".

לקראת הפגישה צלמתי 7 עותקים, סעטים של קרוב ל40- מכתבי התמיכה שקבלנו עד עתה מהסנטורים, חלקם מיועד לגורבאצ'וב, חלקם לבעסמערטניק וחלקם לבייקער.

*

דברתי בטלפון עם וירוניקה, לפני יציאתה למשרד התרבות, שם היא נפגשת בשעה 11:30 עם גובינקו, פטרוב ותומרקין, כדי לעבד ביחד את אופני החזרת הספרים.

*

היום מתחיל ברוסטוב כנס תלמידי הישיבות ברחבי ברית המועצות. זה יומשך עד יום א' בערב, שאז חוזרים כולם למוסקבא לכנס השלוחים ברחבי ברית המועצות, שיתקיים בימים ב-ד.

ביום ב' בערב אמור להתקיים החלק הכללי של הכנס, הפתוח לקהל, באולם שבמלון קוסמוס. התקוה היא שעד אז נוכל לשנות את התוכנית, ולהפוך את החגיגה הנ"ל לסעודת הודאה עבור החזרת הספרים.

ביום חמישי הבע"ל, אמורה להתקיים בואשינגטון החגיגה השנתית לכבוד הרבי שליט"א, להכרזת יום החנוך בי"א ניסן.

תקוותינו חזקה שעד אז יוכלו לחגוג באותו מעמד את חגיגת החזרת הספרים, ונתינת תודה לסנטורים שנתנו את תמיכתם למבצע הזה של חזרת הספרים.

יום ועש"ק, שעה 4 אחה"צ

נפגשנו עם סגנו של בייקער, מר דניס רוס, כחצי שעה, מיד לפני נסיעתם לפגישה עם גורבאצ'וב.

רשמתי בשעת מעשה פרטי-כל, ומועתק בזה:

השתתפו בפגישה גם מר קולינס, ועוזר בשם דאווני.

רב"ש: הענין צריך להסתיים היום. הוא הציג את כולנו וסיפר את סיפור ההשתדלות.

רוס: בייקער דיבר עם בעסמערטניק, והוא ענה שהשתדל ואינו יכול לעזור כלום כי גובינקו לא מרשה, כי טוען שזה הולאם, ואם יחזירו, יהיה זה תקדים להחזרות נוספות.

רב"ש: זה מעולם לא הולאם, כמבואר בניירות של איניורקוליג.

רוס קרא חלק מסקירת האיניורקוליג, ורב"ש המשיך: אח"כ טען שהיהודים רוצים שישאר כאן, ואח"כ טען שזה שוה הרבה כסף, והכל שקר. טשערנאיוב אמר שגורבאצ'וב הורה להחזיר וגובינקו עצר בעדו. אנחנו לא עוזבים בלי הספרים. גם ראש הממשלה האנגלי העלה את הנושא בשיחתו עם גורבאצ'וב.

רוס: ומה השיב?

רב"ש: ענה תכתוב לי הפרטים.

רוס: וזה נעשה?

רב"ש: אתמול התקבל אצל גורבאצ'וב מכתבו. שיאמר בייקער לגורבאצ'וב שכל הסנטורים אינם יכולים להבין מדוע הספרים לא מוחזרים. הספרים שייכים לארה"ב.

רוס שאל אצל קולינס, אם דיבר עם שר התרבות, וקולינס ענה, שהוא אומר את אותו הסיפור של הלאמה וכיו"ב.

אח"כ שאל רוס מה אמר שר המשפטים, והשיבו לו שאמר, שאם ישאלוהו יאמר שלא היתה כאן הלאמה וצריך להחזיר.

רי"י: היום פגש גובינקו את וירוניקה. כל הזמן לא רצה לפגוש וכעת הסכים לפגוש אותה כדי שיוכל לאמר לגורבאצ'וב שהענין נמצא בדיון, ועי"ז רוצה לדחות את ההחלטה.

*

משם חזרנו למשרד האמער. משם צלצלתי לוירוניקה, שסיפרה מהפגישה שלה היום עם גובינקו ופטרוב (תומרקין היה טרוד בהכנות האספה בין בייקער וגורבאצ'וב).

גובינקו השיב שכעת מבין שלא היתה הלאמה וצריך להחזיר. הוא נוסע לחו"ל מחר, ויחזור בעוד שבוע, ואז יסדר את ההחזרה.

היא השיבה לו, שבייקער נפגש אתנו כעת, והולך לדבר בזה עם גורבאצ'וב. אם גובינקו רוצה שהכל יעבור בשלום, יכול להודיע לגורבאצ'וב את החלטתו.

הוא השיב, שזוהי עצה טובה, וכי הוא הולך לדבר עם גורבאצ'וב בנושא.

אח"כ ישבה עם פטרוב ומסרה לו את המסמכים, וגם מכתב שהכינה עבור גובינקו, שיסדר את אופן החזרת הספרים. פטרוב צילם את מה שכתבה, כדי שיכין עפי"ז את הנייר לגובינקו.

אח"כ ביקשה שיוכלו להתחיל לארוז את הספרים מיד - לפני חזרתו של גובינקו מחו"ל. פטרוב אמר שידבר בזה עם גובינקו, ומחר ישיב.

- כאשר תסתיים האספה בין גורבאצ'וב לבין בייקער כבר יהיה שבת; לכן שכרנו (הר"י [קוגן] שכר, כי יש לו ויזה) חדר מרווח במלון מעז'דונאראדנא, ששם נשבות אי"ה, ובלילה נוכל לברר את התוצאות.

פגישת בייקער עם גורבאצ'וב

מוצש"ק פר' החודש, במלון מעז'דונאראדנא

זה עתה הודיע ר' רפאל, אביה של וירוניקה (היא נסעה פתאומית ללנינגרד, כי אמו של אנדריי חלתה מאד), שגובינקו החליט להשאר כאן (לעומת תוכניתו הקודמת לנסוע לשבוע), ולסיים את הניירות של החזרת הספרים. וירוניקה שמעה זאת מפטרוב (סגנו של גובינקו) ומאיוואנוב (סגנו של בעסמערטניק).

כעת נשאר רק לחכות ולראות מה ילד יום, ולהיות מוכנים להמשך ההשתדלות במקרה הכי גרוע.

כעת אספר קצת ממה שעבר עלינו בשבת במלון:

עם כניסת השבת באו אלינו גם וירוניקה ואנדריי, בתקוה לשמוע תוצאות טובות מהפגישה בין בייקער וגורבאצ'וב. הפגישה הסתיימה בין 6 ל7-. הם חזרו למלון, וכעבור זמן קצר יצאו שוב למסיבת עתונאים עם בייקער ובעסמערטניק. ראינו אותם בצאתם.

נמסר לנו שבמסיבת העתונאים לא נזכר כלום מהספרים, ויתר הפרטים לא שמענו מאנשי בייקער, כי ממסיבת העתונאים נסעו לבית השגריר (ספאסו האוז) ושהו שם כמה שעות.

לערך בשעה 1 לפנות בוקר חזרו משם. הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב] חיכו להם בדרך (בקומה ה12-, שבו הם מתאכסנים, ומצאו דרך איך שהמשמר לא יפריע להם).

כאשר עברה המשלחת פנה הרב"ש [קונין] ואמר: אדוני השר, ברצונינו להודות לך עבור עזרתך בענין החזרת הספרים.

השר השיב: עסקנו בזה כמה פעמים היום, ומקוים להמשיך ולהביא לידי גמר.

הרב"ש [קונין]: ד"ש מידידינו ג'רי וויינטראוב.

היום בבוקר הלכנו, הר"י [קוגן] ואני, לביהכנ"ס. הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב] נשארו לחפש הזדמנות לפגוש את אנשי השר בייקער, ולשמוע מהם את תוצאות הדיון בענין הספרים.

בשעה 9 ראו את המשלחת עוזבת את המלון. הרב"ש [קונין] אמר לדניס רוס: שמענו שגובינקו החליט להחזיר את הספרים.

רוס השיב: אלינו עדיין לא הגיעו ידיעות אלו.

אח"כ ביקשו הרב"ש [קונין] והרי"י [אהרונוב] בחדר העתונים, שיבקשו לאתר את מר דאווני, שיברר אצל דניס רוס, מה הן התוצאות בקשר לספרים.

כעבור זמן הודיעו בשם דאווני בשם רוס, שדיבר בזה עם בייקער, שמעת הפגישה אתמול באמצע הלילה, לא הגיעו לידם ידיעות נוספות, אך הם משוכנעים שאחרי כל ההשתדלות בתוקף במשך יום השישי, שאין מקום לספק באמיתיות השמועה ששמענו שגובינקו עומד להחזיר את הספרים.

אח"כ מסרו (ע"י חדר העתונאים הנ"ל, ע"י גברת שערל פיוסי) חוברת על ילדי טשערנאביל ועל הפעילות בקאליפורניה עבור מר בייקער, והגדה של פסח עבור מר רוס.

כעבור משך זמן הודיעו ואישרו כי הספרים נשלחו להם, אמנם בתוכניתם לא לחזור יותר היום למלון, ולכן לא יוכלו להפגש.

מיד אחרי צאת השבת טלפנו לר' רפאל, וקיבלנו את הידיעות הנזכרות.

רצינו לדעת יותר פרטים. צלצלתי לסמילנסקי לברר במשרד התרבות מה נשמע, ואמר שבאבושקין לא נמצא במוסקבה, לכן יצלצל ליפימוביץ לשאול.

אח"כ צלצל חזרה והודיע שיפימוביץ לא יודע מאיזושהי פעילות, לאשר את החזרת הספרים. הוא גם אמר שגובינקו מתכונן לנסוע לחו"ל לשבוע ואח"כ יוצא לחופשה למשך זמן. א"כ נשאר שוב המצב בלתי ברור כלל.